Läsåret 2012/2013

Report
Varmt välkomna
till
Klagshamns
rektorsområde
Vision för Klagshamns ro
• På Klagshamns rektorsområde ska elever,
personal och föräldrar känna stolthet över
sin skola och förskola. Ledorden
kunskap, glädje, trygghet och
självständigt och kreativt tänkande
ska genomsyra verksamheten. Vi
förutsätter en öppen kommunikation och
goda relationer i möten med elever,
personal och föräldrar.
Elevutveckling i Klagshamn år F9 (ej förskola)
Läsåret 2011/2012
• Klagshamnsskolan
- 185 elever (7 klasser)
Strandskolan
Totalt
- 235 elever (10 klasser)
- 109 elever i paviljong 4 klasser
- 530 elever
Läsåret 2012/2013
• Klagshamnsskolan
- 185 elever (7 klasser)
Strandskolan
- 288 elever (12 klasser)
- 75 elever i paviljong 3 klasser
Totalt
- 548 elever
Framtida elevutveckling i
Klagshamn år F-9 (ej förskola)
Läsåret 2013/2014 (ny flygel Strand)
• Klagshamnsskolan - 125 elever (5 klasser, F-1)
Strandskolan
Totalt
- 444 elever
- 569 elever
Läsåret 2014/2015
• Klagshamnsskolan - 150 elever F-1 (6 klasser)
Strandskolan
Totalt
- 444 elever
- 594 elever
Bemanning 2012/2013
• Fkl: Kristina Hartler, Jenny Nylander, Ny anställning pågår, Anneli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ljungqvist, Anki Karlsson, Ove Lindström, Caroline Roos Bergman,
Sandra Jaeneck, Iva Staxberg
Åk 1: Anna Stenflo, Caroline Persson, Alisia Fast vikariat för Anna
Burholm
Åk 2: Malin Narbe, Niclas Swahn.
Åk 3: Elisabeth Olofsson, Katarina Cascalheira, Henriette Feinberg.
Åk 4: Nina Axelsson, Anne Hector, Alexander Daftner
Åk 5: Kristina Abraham, Anna Godsk, Monika Sandström.
Åk 6: Anna Roslund, Anna Sverin, Annika Levin-Olsson, Linus Hjelm.
Åk 7: Jeff Karlsson, Nathalie Roux, Lina Norgren
Åk 8: Marie Hed, Christopher Olsén, Christel Haker
Åk 9: Tony Sepp, Johan Nordén, Cornelia Sorribes, Sofie Kronvall
Bemanning 2012/2013
• Spec.ped/lärare: Lillemor Stenkil, Ulrika Burman och
•
•
•
Britt-Marie Nilsson.
IKT/Bibliotek: Johan Luyckx och Mattias Persson.
Fritids Klagshamnsskolan: Lina Rafstedt, Maria Hartwig,
Maria Bohman Johanna Unnborn Rydén, Madelene
Ohlsson, Helen Rosdahl, Kristina Hartler, Jenny
Nylander, Ny anställning pågår, Anneli Ljungqvist, Anki
Karlsson, Ove Lindström, Caroline Roos Bergman,
Sandra Janeacke, Iva Staxberg
Fritids Strandskolan: Krister Leo 50% (50% café), Martin
Risteski, Malin Reuterhäll, Madelaine Karlsson, Camilla
Lindahl
Ledningsorganisation 2012/2013
•
•
•
•
•
•
Rektor F-3; Britta J-son Holmgren
Rektor 4-6; Charlotte Löfqvist
Rektor 7-9; Pär Blondell
Respektive rektor ansvarar för en skolenhet på
Klagshamnsskolan respektive Strandskolan.
Återkommer med ansvarsfördelning efter
sommaren
Syfte: - förstärka pedagogiskt ledarskap för den
enskilda eleven
Strategifrågor kommande 3 år
• Omdöme 24 – utveckla och förfina
• Mentorssamtal – lärare – elev
• Högre meritvärdespoäng samt 100%
gymnasiebehörighet genom inkludering,
självskattning o kamratbedömning.
• Malmö Stads omorganisation,
förskoleförvaltning, grundskoleförvaltning
och gymnasieförvaltning
Utemiljön – klar 2014
Flygel innemiljö – Plan 1 – klar ht 2013
Flygel innemiljö – Plan 2
Transport under byggtid
Ny idrottshall – klar ht 2013
Placering sporthall

similar documents