Powerpoint Gokverslaving

Report
Inleiding
 Van spel tot gokverslaving
 Psychosociale aspecten
 Achtergrond en oorzaken
 Diagnose
 Interventie
 Preventie
 Conclusie



Verslaving niet meteen zichtbaar
Komt meestal voor bij jongeren
Jongens kennen de meeste problemen
Definiëring:
 Men wordt aangemoedigd om te spelen
 Speler heeft geen invloed op het spel
 Mag in feite niet deelnemen
 Invloed van geld
Kansspelen:
 Speelautomaten
 Kansspelen op internet
 Short odd, long odd
 Loterijen, bingo en paardenrennen
Gedrag in zijn directe omgeving:
 Effect van ontkennen
 Weinig vormen van communicatie
 Gokker is op zoek naar controle
 Schuldgevoelens
Het spel:
 Verschil tussen een spel en een kansspel
 Kenmerken
 Fabrikanten blijven investeren  risicofactoren
nemen toe
 Opwekken van een illusie voor de speler
De speler:
 Interactie tussen het kansspel en de speler
 Jongens kwetsbaarden dan meisjes
 Verveling
 Soorten kansspelers
▪ Recreatieve speler
▪ Problematische speler
▪ Verslaafde speler
De omgeving:
 Grotere toegankelijkheid
 Opkomst computertechnologie
 Maatschappelijke en politieke context
 Betekenis van geld
Verkenning van het probleem:
 Welk spel wordt gespeeld?
 Denkt de speler invloed te hebben?
 Komt verveling vaak voor?
 Onduidelijkheid over de rol van geld?
 Verandering activiteiten en/of vriendenkring?
Individueel:
 Evenwicht zoeken tussen verschillende problemen
 Gedragstherapeutische benaderingen
 Sociale vaardigheden aanleren
In groepsverband:
 Sessies zijn van korte duur
 Doelgericht
 STOP-model





Collectieve en individuele aanpak
Wetgever neemt maatregelen
Bepaalde leeftijd is verplicht
Verschillende tips
Toegang laten beperken





Gokverslaving is relatief goed behandelbaar
3 factoren die het spel beïnvloeden
Kwetsbaarheid jongens groter dan meisjes
Vertrouwen is nodig
Speciale programma’s en foldermateriaal

Addictioncare » Particuliere GGZ instelling voor de verslavingszorg. Geraadpleegd op 6
januari 2011, op http://www.addictioncare.nl/

Eerste casino in Rusland. Geraadpleegd op 6 januari 2011, op
http://dakzoekje.nl/2010/01/eerste-casino-in-rusland/

Pokeren: populair, maar ook verslavend? Geraadpleegd op 6 januari 2011, op
http://www.mediastudies.nl/nap2/index.php?option=com_content&task=view&id=1294&It
emid=0

similar documents