Komvux Gotland

Report
Mellanstadielärare
2002 Komvux Gotland
Svenska, matematik och Svenska som
andra språk
Schemaläggare
Itslearningansvarig
Med i Superusersgruppen
(representanter från alla gymnasieskolor på Gotland)
Ledarskapsutbildningar
Stresspedagog

Grundläggande startade
Vt-12 med en kurs i Sva 2.

En Superusersgrupp bildades
med representanter från de olika
gymnasieskolorna.

Ht-12 0,1 tjänst för att utveckla
användandet på skolan.

Ht-12 och vt-13 Korta
utbildningspass för lärarna, dropin, individuell hjälp

Sfi – 1/7 lärare använder Itslearning i undervisningen.

Grundläggande – 4/4 lärare, kurser, bedömningsöversikt,
”banker”, administrativt i sektorn

Gymnasiet – 4/8 lärare, kurser och bedömningsöversikt

Komvux – Aktuell information till lärare, projektgrupper,
viktiga dokument, Itslearning, IT mm

Vt-13 utvecklas Komvux infopanel
- Hur når vi ut med information till alla studerande och vad ska
finnas på hemsidan kontra på itslearning?
- Introducera bedömningsöversikten

Ht-13 ska alla lärare använda bedömningsöversikten i sina
kurser.
- Resursbokning (datorvagnar och salar) kommer att ske på
Itslearning.
- Introduktion för studerande i samband med skolstart samt
drop-intider de första två veckorna.
- En fast Itslearningtid i Studieteket varje vecka.
- Sfi:s datakurs och den grundläggande datakursen, kommer att
använda och arbeta med itslearning.

Vt-14 ska kursupplägget användas aktivt med en kursplanering
inlagd samt anslag med aktuell kursinformation.

Flexiblare kurser – både tid och
plats = Itslearning är ett viktigt
verktyg!

Alla lärare och studerande på
Komvux använder Itslearning.

Sfi – utveckla och anpassa
användningen av Itslearning till
deras behov.

similar documents