EU-INV-10-3-2 Arabská říše II

Report
ARABSKÁ ŘÍŠE II.
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Arabská Říše II.
http://i.mota.ru/nature/img/nature_795.jpg
Islám
Arabská říše
-
nehostinný Arabský poloostrov domovem pro roztroušeně
žijící kmeny Arabů
- bohatli z dálkového obchodu
- centrem město Mekka, zde počal Mohamed – šlechtic rodu
Kurajšovců - šířit nové náboženství – ISLÁM
Islám je vírou v jednoho boha – Alláha. Hlásal svatou
válku všem okolním nevěřícím. Zemřít se zbraní v ruce za
Alláha byla pro Araba ta největší čest.
Arabské výboje
Průběh tažení Mohameda a jeho nástupců - chalífů
632-661 n.l.
Chalíf Umar
Damašek
Bagdád
Medina
661 – 750 n.l.
Umajovci
http://www.sdeluje.cz/blog/img/mistr-bucket/6433.jpg
Mekka
622-632 n.l.
(Mohamed)
Zastavení expanze
Pronikání Arabů do Evropy zastavil až ve Francii Karel Martel
Bitva u Poitiers v roce 732 n.l.
Francké pěší vojsko se v sevřené formaci
krylo štíty a odráželo útočící arabskou
jízdu svými obávanými vrhacími
sekerami – tzv. „franciskami“.
Poitiers
http://www.sdeluje.cz/blog/img/mistr-bucket/5701.jpg
Arabové se stahují zpět na španělské území
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poitiers
Arabské impérium po zastavení expanze:
• centrem říše se stává Bagdád – vládne chalíf
• islámské náboženství se šíří i mezi nearabské obyvatelstvo
• moc chalífa nad tak velkou říší však postupně slábne
• skutečnou moc přebírají emírové – správci provincií
• v 10.stol. je pak rozpad bagdádského chalifátu dokončen
Zajištění klidu na dobytých územích:
• vyznavači jiné víry nepronásledováni, pouze více zdaněni
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .

similar documents