Bilim Tarihi

Report
BOGK 307
Bilim Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ
1/44
Tanışalım
• Faik Karataş
–
–
–
–
–
Kimya Eğitimi
D-Blok zemin kat
Elmek: [email protected]
Ders blogu: http://counselingedu.blogspot.com
Twitter: @KaratasF / Fatih Egitim @ facebook
• Sıra sizde!!!
2/44
Kurallar
• Derse devam ve katılım
– Soru-Cevap
– Katılma-karşı çıkma
3/44
Ders İçeriği ve Amacı
• Bu derste bilimin (pozitif ya da fen
bilimleri) ilk uygarlıklardan
günümüze kadar gelişim sürecini
inceleyeceğiz.
• Dersimizin amacı; bilimin nasıl ve
hangi sosyal-kültürel şartlar
altında doğup geliştiğini
irdeleyerek günümüz bilgi
toplumlarının oluşumunda bilimin
nasıl katkılar yaptığını
anlamlandırabilmek ve daha
geniş bir bilimsel algı
geliştirebilmektir.
4/44
Ölçme ve Değerlendirme
• Ara-sınav
:
%30
– Test (doğru-yanlış, boşluk doldurma ve/veya
çoktan seçmeli)
• Yarıyıl-sonu
:
%70
– Test/ Açık uçlu
5/44
Bilim Nedir?
6/44
Bilim Nedir?
• En genel manada bilim; insanlığın evreni anlama
ve anlamlandırma çabalarından biridir.
– Başka var mı?
– Dinler, felsefe…
• Bilimin farkı ne?
– Gözlenebilen ve test edilebilen olgular ve olgular
arası ilişkiler
7/44
Bilim Nedir?
• İnsanların gözlem ve deneylerle elde ettiği
tarafsız ve düzenli bilgi birikimleridir.
• Araştırma bulgularına dayanarak, neden-sonuç
niteliğinde ilişkiler bulmaya çalışan, olay ve
olguları yöntemlere dayalı olarak çözümleyip
genellemelere ulaşmaya çalışan sistematik
bilgiler bütünüdür.
8/44
Bilim Tarihi?
9/44
Bilim Tarihi
• Geçmişten günümüze bilimin geçtiği aşamaları
bize aktaran bir araştırma alanıdır.
• Sadece buluşlar ve icatlar mı?
– Bilimsel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve
kullanılması
– Bilimsel bilginin sosyal yaşantı, kültür ve
toplumlar üzerine etkileri
– Toplumun bilimin gelişimine etkileri
– Bilimsel düşünce, metot ve yöntemlerin gelişimi
10/44
Neden Bilim Tarihi?
• Genel kültür
– Bugünü düne bakarak yorumlama
– Toplumların bilimi nasıl etkilediği ve bilimin
toplumları nasıl değiştirdiğinin farkında olma
• Bilimsel okur-yazarlık
– Bilimin doğasının farkında olma (sürekli gelişen
ilerleyen bilim; bilimsel bilginin gücü, kesinliği ve
doğruluğu)
– Bilimsel düşünceye karşı olumlu tutum
• Alana daha bütüncül bakış ve kendine güven
11/44
Hafta 2
• Bilimin doğası
– Bilimsel bilgi
– Bilimsel metotlar
12/44
Kaynaklar
• Bilim Tarihi (2. Baskı - 2009). Hüseyin Gazi
Topdemir ve Yavuz Unat, Pegem Akademi,
Ankara
• Bilim, Teknoloji, Toplum ve Sosyal Değişim
(2009) Prof. Dr. Salih Çepni, Doç. Dr. Hakan
Şevki Ayvacı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bacanak,
Süzer Kırtasiye: Trabzon.
• Dr.Bayram Akarsu Ders notları
13/44

similar documents