ESEJ NA DRZAVNOJ MATURI

Report
ESEJ NA DRŽAVNOJ
MATURI
ISPITNA DJELA ZA ESEJ (iz
Ispitnoga kataloga www.ncvvo.hr ),
šk.god. 2011./2012.
• Za višu (A) razinu ispita:
1. Camus, Albert, Stranac
2. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
3. Držić, Marin, Dundo Maroje
4. Flaubert, Gustave, Gospođa Bovary
5. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera
6. Kafka, Franz, Preobrazba
7. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
8. Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza
9. Marinković, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah)
10. Nehajev, Milutin Cihlar, Bijeg
11. Poe, Edgar Allan, Crni mačak
12. Salinger, Jerome David, Lovac u žitu
13. Sofoklo, Antigona
14. Šimić, Antun Branko, Preobraženja
15. Šoljan, Antun, Kratki izlet
Za osnovnu (B) razinu ispita:
1. Boccaccio, Giovanni, Dekameron (Uvod; 1.dan 1. novela,
2.dan 3. novela; 5.novela)
2. Cesarić, Dobriša , Lirika
3. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera
4. Gundulić, Ivan , Dubravka
5. Ibsen, Henrik, Nora
6. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
7. Matoš, Antun Gustav, Pjesme
8. Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići
9. Sofoklo, Antigona
Što je esej ? (definicija)
• književnoznanstvena vrsta u kojoj autor
objedinjuje znanstveni pristup i književnu
obradu, s nastojanjem da izrazi osobni stav
prema temi o kojoj piše
• vrsta diskurzivnog roda
• osnivač eseja: Michel de Montaigne, 16.st.
Esej na državnoj maturi
• ISPIT! – jer provjerava znanje, vještine i
sposobnosti, te izražavanje osobnog
mišljenja
• SMJERNICE = ispitna pitanja; to su rečenice
koje nas usmjeravaju; pomoć u
interpretaciji; treba ih potkrijepiti
podacima, citatima i parafrazama
Školski eseji mogu biti:
1. interpretativni
2. raspravljački
3. usporedno - raščlambeni
Osnovna kompozicija eseja
1. uvod
2. razrada (može imati više odlomaka)
3. zaključak
KAKO POČETI? (1.KORAK)
• Pažljivo pročitati tekst i smjernice
• Podcrtati ključne riječi u smjernicama
• Od ključnih riječi napraviti natuknice (proširiti ključne
riječi vlastitim komentarom i znanjem)
• Ispred natuknica staviti redne brojeve
• Grupiramo natuknice u 3 skupine: 1 ili 2 natuknice za
uvod, većinu natuknica odredimo za razradu; 1 ili 2 za
zaključak
• Ako na neku smjernicu uopće ne znamo dati nikakav
odgovor, precrtajmo je
ŠTO DALJE ? ( 2.KORAK)
• napišimo koncept eseja
• natuknice sada treba šire objasniti
• smjernice treba povezati logički, smisleno, one se nadovezuju jedna
na drugu
• možete dodati i neke nove misli koje će vam dodatno pasti na pamet
• one natuknice koje slabije znate odgovoriti stavite u središnji dio
razrade; na početku i na kraju razrade stavite ono što dobro znate
• u uvodu i zaključku obradite one smjernice koje najbolje znate (prvi
dojam je jako bitan!, zato trebate na početku ostaviti pozitivan
dojam kod ocjenjivača; u zaključku se opet osvrćemo na uvod)
• u razradi može biti više odlomaka, u idealnom slučaju svaki odlomak
bi trebao davati odgovor na jednu smjernicu; najviše 2 smjernice u 1
odlomku; svaki odlomak treba grafički izdvojiti (uvući za širinu palca)
KAKO NAPISATI UVOD?
(3.KORAK)
• kod interpretativnog i usporedno-raspravljačkog eseja
obavezno je u prvom odlomku eseja smjestiti pisca i
književno djelo u književnopovijesno razdoblje
(lokalizacija teksta) i odrediti temu eseja
• (kod raspravljačkog eseja to nije uvijek moguće učiniti)
• tema je ono o čemu ćemo pisati; ono o čemu govori
ulomak iz djela; u smjernicama je vidljiva tema – to je
obično najvažnija smjernica
• 4 – 5 rečenica u uvodu :
2 rečenice : pisac , djelo,
književnopovijesno razdoblje i stoljeće,
književna vrsta
1 rečenica : tema eseja
1 rečenica : osobni stav prema temi (on je
obično vidljiv kod određivanja teme)
Korisne početne fraze za
uvod:
• U ovome eseju namjeravam...
• U ovome će se eseju raspravljati o...
• Ovaj će se esej usredotočiti na...
• U namjeri da povedem raspravu o...analizirat
ću...
• Cilj ovoga eseja je...
KAKO NAPISATI RAZRADU?
(4.KORAK)
• najvažniji dio eseja
• najduži dio eseja
• sastoji se od 3 – 5 odlomaka
• paziti na povezanost odlomaka
Ključne riječi koje služe povezivanju
odlomaka
•
•
•
•
ističu nešto bitno
povezuju odlomke
svaki odlomak treba imati cjelovitu strukturu
završna rečenica u odlomku ima ključnu riječ koja će se
pojaviti u prvoj rečenici sljedećeg odlomka
• završna rečenica u odlomku daje mali zaključak za taj
odlomak
• treba postići efekt nadovezivanja
• u planiranju eseja treba smisleno povezati natuknice
pomoću ključnih riječi
Primjer za povezivanje odlomaka
pomoću ključne riječi
• Esej ima temu iz romana „Zločin i kazna” : Raskoljnikovljeva teorija o
pravu na zločin
• Nakon uvoda, prvi odlomak razrade obrađuje smjernicu u kojoj treba
predstaviti teoriju:
(1.)
Raskoljnikov smatra da se ljudi mogu podijeliti u dvije
skupine. Jednu skupinu čine „neobični” ljudi, iznadprosječnih
sposobnosti, ljudi koji u svojoj sredini donose nešto novo. Takvi
pojedinci su malobrojni, ali donose napredak i boljitak cijelom društvu,
pa im je stoga dopušteno počiniti zločin u ime „viših ciljeva”. Drugu
skupinu čine „obični” ljudi, prosječni, koji služe za produžavanje ljudske
vrste. Oni neće ostvariti ništa revolucionarno u društvu, te njima nije
dozvoljeno uzeti zakon u svoje ruke i počiniti zločin.
(2.)
Kada je Raskoljnikov počinio zločin ubivši staru lihvaricu i
njezinu sestru, mislio je da pripada onim malobrojnim pojedincima
kojima bi zločin bio opravdan...
Povezivanje odlomaka pomoću
poveznica
• dobro je koristiti poveznice = riječi i fraze
koje povezuju; koristimo ih onda kada se
dvije misli/dva odlomka ne mogu povezati
pomoću ključne riječi
• dobro ih je koristiti na početku odlomka
Dobre poveznice su riječi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapravo...
Zbog toga...
Naime...
Konačno...
Tako...
Štoviše, postoji i mogućnost drugačijeg pristupa...
Nadalje...
Nasuprot tome...
Navedeno upućuje na...
S druge strane...
Bez obzira na...
Uzimajući u obzir takvo tumačenje...
Isto tako...
Uza sve navedeno...
• Poveznice treba koristiti pravilno i s
mjerom
• Dobro ih je koristiti na početku odlomka
KAKO NAPISATI ZAKLJUČAK?
(5.KORAK)
• zaključak je jednako važan kao i uvod
• na početku zaključka treba se kratko osvrnuti na
početak(uvod)
• kratko naglasiti najvažnije argumente iz razrade
• u zaključku je dobro razviti određenu osjećajnost (ne
patetiku!), iznijeti svoj emotivni stav prema temi
• jako je dobro u zadnjoj rečenici zaključka dati neku
novu misao, novo viđenje teme
• 4-5 rečenica
• dobro je završiti u pozitivnom tonu
• 4 – 5 rečenica u zaključku:
1 rečenica : osvrnuti se na uvod, tj. ponovno naglasiti temu
2 – 3 rečenice: ukratko ponoviti najvažnije misli iz razrade
1 rečenica: možemo dati osobni stav (emotivni, ali ne
patetika!), možemo aktualizirati problem, povezati ga s
današnjim vremenom i sl., možemo dati i neko novo
viđenje teme koje do tada u eseju nismo spomenuli
Korisni izrazi i fraze za zaključni
odlomak
• Konačno...
• Kao što sam pokazala/pokazao...
• Kao što sam argumantirala/argumentirao...
• Zbog toga...
• Navedeni dokazi navode na zaključak...
• S obzirom na sve dokaze...
• Tako se može zaključiti...
SAŽETAK
•
•
•
•
•
•
esej mora imati 3 dijela : uvod, razrada, zaključak
pažljivo pročitamo tekst i smjernice
u smjernicama podvučemo ključne riječi
od ključnih riječi napišemo natuknice
grupiramo natuknice u 3 grupe
(naslov se piše samo ako se to traži, i to iz natuknice za uvodni
odlomak)
• u uvodu: odrediti temu, smjestiti pisca i djelo u razdoblje, ukoliko je
to moguće (lokalizacija); osobni stav
• u razradi: treba odgovoriti na smjernice i svaku smjernicu pobliže
objasniti; odlomke povezati smisleno i logički pomoću ključnih riječi i
pomoću poveznica; ključna riječ iz jednog odlomka koristi se u
drugom odlomku; 3-5 odlomaka; svaki odlomak 4-5 rečenica; u
argumentiranju koristiti citate iz teksta i parafraze
• u zaključku: povezati početak i kraj – kratko se osvrnuti na uvod i
najvažnije misli iz razrade; završti u pozitivnom tonu i dati novu
misao

similar documents