SYV Studie- och yrkesvägledare

Report
SYV
Studie- och yrkesvägledning
Helen Knutsson
021-39 43 95
[email protected]
SYV:s uppgifter
 Ge vägledning inför framtida val till t.ex.
gymnasiet. Det kan ske genom att ge information
och genom vägledningssamtal.
 Organisera PRAO:n.
PRAO
 Praktisk arbetslivsorientering.
 År 8 vecka 46, år 9 vecka 39.
 Ett sätt att få insyn i arbetslivet, inte bara vara gratis
arbetskraft.
 Ett sätt att få veta vilka olika yrken som finns.
 Ett sätt att ta reda på vad man vill eller inte vill bli senare i
livet. En hjälp till att veta vad man ska studera.
 PRAO:n ska ge insyn i olika arbetsplatser, arbetsuppgifter
och arbetsmiljöer.
forts. PRAO
 År 8 ska ha sina platser klara senast fredag vecka 43. Detta gäller





även om man skaffar en egen plats!
År 9 ska ha sina platser klara senast fredag vecka 37. Detta gäller
även om man skaffar en egen plats!
Alla elever ska ringa sin arbetsgivare veckan innan PRAO:n, för att
få veta arbetstider, arbetskläder m.m.
Ligger arbetsplatsen i närheten av en skola förväntas man gå dit
och äta.
Får man mat på arbetsplatsen så får man ingen matersättning!
Eventuella krav på mat- och resersättning ska lämnas in veckan
efter PRAO:n.
Antagningsregler till gymnasiet
 Yrkesprogram: Betyget E i sv, ma, eng samt fem valfria ämnen
till. Sammanlagt åtta ämnen med betyget E.
 Högskoleförberedande program:
1. Samhällsvetenskapligt, ekonomiskt och humanistiskt program:
Betyget E i sv, ma, eng, ge, hi, re, sk samt fem valfria ämnen till.
Sammanlagt 12 ämnen med betyget E.
2. Naturvetenskapligt och tekniskt program: Betyget E i sv, ma,
eng, fy, ke, bi samt sex valfria ämnen till. Sammanlagt 12 ämnen
med betyget E.
3. Estetiska program: Betyget E i sv, ma, eng samt nio valfria
ämnen till. Sammanlagt 12 ämnen med betyget E. Det kan
förekomma färdighetsprov.
Antagningsregler till gymnasiet
 2014 räknar eleven sin meritpoäng på de 17 bästa betygen.
De som har läst spanska, franska eller tyska kommer att tjäna
meritpoäng på detta.
Meritpoäng
 A=20p
 B=17,5p
 C=15p
 D=12,5p
 E=10p
__________________________
F=0p
 År 8 går med handledarna till
klassrummen.
 År 9 sitter kvar en stund till för mer
gymnasieinformation!
FILM
Gymnasier i Västerås
 7 kommunala gymnasieskolor.
 16 fristående gymnasieskolor.
 Fristående gymnasier kan gå i konkurs. Då kan eleverna
stå utan skola och en halvfärdig utbildning! Hittills
har man löst det ändå i Västerås, men det är inget ni kan
räkna med.
 Friskolor i Västerås som UC (kreditupplysningsföretag) har
varnat för att de har dålig ekonomi: Praktiska gymnasiet och
Klara gymnasium.
Viktiga händelser HT-13
 20 minuter/vecka
 V 41, tis. 8/10
 V 42, tis. 15/10
 V 43, ons. 23/10
 V 43
 V 45, ons. 6/11
Jag träffar 9A torsdagar och 9B onsdagar
i stort sett hela HT för att ge
information.
Alla kommunala gymnasier kommer på
besök till skolan och informerar.
Sista ansökningsdag till riksrekryterande
idrottsgymnasium. Detta görs genom elevens
specialidrottsförbund.
Carlforsskas estetiska elever kommer till
skolan och ger oss en föreställning.
Kommer ni att få hem en katalog med
information om gymnasiet som eleverna får
av mig.
Gymnasiemässan. Vi åker till
Bombardier arena. Föräldrar med sina
ungdomar är välkomna kl. 15-20.
Viktiga händelser HT-13
 Mån. 11/11
Framtidståget kommer. De ger bl.a. tips om vilka
yrken som behöver arbetskraft i framtiden.
 Tis. 19/11
Under Tillbergaskolans öppet hus kommer jag att ge
ytterligare information till föräldrar och svara på frågor.
 December
Sista ansökning till elevens specialidrottsförbund för
NIU=Nationell idrottsutbildning. Datumet
här i Västerås är inte spikat, men det låg i
dec. förra året.
 Julavslutningen Alla elever kommer i betygskuvertet få
inloggningsuppgifter till
gymnasieantagningen. Detta är en
värdehandling som man måste
hålla reda på!
 Förutom detta så kommer alla gymnasier, kommunala som friskolor, ha öppet
hus. Då kan föräldrar och ungdomar komma dit för mer information.
Viktiga datum VT-13
(Antagligen något liknande VT-14. Datumen är
inte bestämda ännu!)
 7/1
Öppnar webbansökan. I betygskuvertet har
varje elev fått ett lösenord till denna sida.
 14/2
Sista ansökningsdag!
 22/2
Ansökan ska skrivas ut och skrivas under av elev
samt vårdnadshavare och lämnas in till SYV.
Viktiga datum VT-13
 12/4
Den preliminära antagningen visas på webben.
 22/4
Öppnar webbansökan igen för eventuella omval.
 6/5
Sista dag för omval!
 5/7
Slutlig antagning visas på webben och skickas
hem med brev.
 6/8
Reservantagningen börjar.
 13/9
Reservantagningen avslutas.
Introduktionsprogram (Arenan ansvarar)
 Blir eleven inte behörig till gymnasiet så finns det fem
introduktionsprogram:
1. Preparandutbildning: Eleven läser ett år på heltid i de ämnen där han/hon
2.
3.
4.
5.
behöver få lägst betyget E för att bli behörig till ett nationellt program.
Programinriktat individuellt val: Detta är tänkt för den elev som nästan
är behörig för ett yrkesprogram. Här går det förhoppningsvis snabbt att ta igen
det man har kvar och fortsätter sedan på det vanliga nationella yrkesprogrammet.
För att vara behörig hit behöver man E i Sv + Eng eller Ma.
Yrkesintroduktion: Du kan få en yrkesutbildning, men inte en
gymnasieexamen.
Individuellt alternativ: Detta är tänkt för den elev som har särskilda behov
(inte dyslexi eller ADHD) och kanske behöver extra hjälp för att sedan kunna
börja på yrkesintroduktion.
Språkintroduktion: Detta är tänkt för de elever som har ett annat
modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige.
Samtal
Jag kommer att erbjuda samtal till alla elever med föräldrar.
Samtalstider som gäller för just er kommer at mejlas ut i god
tid innan vecka 46, då samtalen börjar.
Samtalen kommer att ske på dagtid!
Länkar
 www. gymnasieguiden.se
 www.detordnarsig.se
 www.gymnasium.se
 www.utbildningsinfo.se
Tack för mig!
 Ni når mig lättast via mejl:
[email protected]
 Telefon är jag mest anträffbar tisdag och
fredag.
Nummer: 021-39 43 95
Lämna annars ett meddelande så ringer jag upp!

similar documents