Forandringsledelse

Report
Velkommen til dag 6
•
Opsamling
- Indtil nu
- Erhvervscase
•
Værdistrømsanalyse
- Nu-situationen
- Fremtidsbillede
- Bruttoliste over problemer
- Prioriteringsmatrice
- Aktivitetsplan
- Fremtidsbillede
•
1-1 vedr. Erhvervscase
•
Efter frokost forandringsledelse
Forandringsledelse
•
•
•
•
•
Forandringslederens
interessenter
Kotters forandringsteori
Medarbejdere/kollegaer og
forandringer - reaktioner
Situationsbestemt ledelse
Forandringsledelse i AO –
hvordan forandrer jeg i AO
------ næste gang -------------
•
•
•
Jamie Oliver ”Living with
Change”
Kommunikation af forandringer
Eksamensforberedelse
Kotters 8-trins model
• John P. Kotter,
amerikansk forfatter og
professor.
• Kendt for sine teorier
omkring forandringsledelse
• Forfatter til bogen:
Leading Change
1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed
2. Oprettelse af den styrende koalition
3. Udvikling af en vision og en strategi
4. Formidling af forandringsvisionen
5. Skabe grundlag for handling på bred basis
6. Generering af kortsigtede gevinster
7. Konsolidering af resultater og produktion af
mere forandring
8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen
Følelsesmæssige reaktioner på forandringer
Typisk reaktionsmønster med udgangspunkt i en negativ holdning til forandring.
Aktiv
Accept
Vrede
Reaktion
Stabilitet
Større
forandring
Prøvende
(åbenhed)
Forhandling
Fornægtelse
(benægtelse)
Opgivenhed
Urokkelighed
(depression)
(chok)
Passiv
Tid
Følelsesmæssige reaktioner på forandringer
Typisk reaktionsmønster med udgangspunkt i en positiv holdning til forandring.
Aktiv
reaktion
Fremtid
???
Uoplyst
optimisme
Accept
Oplyst
optimisme
Oplyst
pessimisme
Håbefuld
realisme
Melder sig ud
Passiv
reaktion
Nej
Forandringskløften
Leder
Organisation
Forandringskløften
Medarbejdere
Gruppe
Meget
Støttende adfærd
Meget støttende og
svagt instruerende
adfærd
S3
S2
S4
S1
Svagt støttende og
svagt instruerende
adfærd
Lidt
Meget instruerende og
meget støttende
adfærd
Meget instruerende
og svagt støttende
adfærd
Meget
Instruerende adfærd
Højt
Lavt
U4
U3
U2
Medarbejdernes udvikingsniveau
U1
Medarbejdere er forskellige
(Hildebrand, 2006, s. 19)
Håndtering af medarbejdere
Håndtering af medarbejdere
Håndtering af medarbejdere
Tavlemøder
Mersalg
Jamie Oliver
Medarbejderens reaktion
Lederens rolle
• Reject
Afvis
• Passion
Passion/Vision
• Resist
Modstand
• Planning
Planlægning
• Reflect
Reflektere
• People
Mennesker
• Resolve
Løsning
• Perseverance Vedholdende
Johan Cullbergs teori om reaktioner på krise

similar documents