Františka Plamínková

Report
VY_32_INOVACE_1B8
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ
1875 - 1942
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ
POLITIČKA, NOVINÁŘKA, ORGANIZÁTORKA HNUTÍ ZA PRÁVA ŽEN
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ





Státní učitelský ústav, chtěla učit
problém: celibát učitelek – byla zasnoubena se
studentem medicíny
zásnuby zrušila, zvolila kariéru
1903 – Ženský klub český - spoluzakládala, ve vedení
1905 – Výbor pro volební právo žen - iniciovala vznik
podpořila kandidaturu první české poslankyně
Boženy Vikové – Kunětické - do Českého zemského
sněmu - zvolena v r. 1912
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ

1918 – vstup do Národně-socialistické strany
- členka předsednictva

dosáhla zrušení celibátu učitelek

1923 – Ženská národní rada – zakladatelka

1925 zvolena senátorkou (až do r. 1939)
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ





zájem o mezinárodní feministické hnutí
1925 – Mezinárodní rada žen (místopředsedkyně)
přátelství s prezidentem Masarykem
spolupracovala s mladou právničkou
Miladou Horákovou
1931 delegátkou Společnosti národů za ČSR
v Ženevě
14. září 1938 – otevřený dopis Hitlerovi:
„Pane kancléři,
v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své poslední řeči,
dotkl jste se těžkou urážkou našeho presidenta. Nikdo
nemohl podezírat náš národ ze lži, kdo zná českou historii,
hrdinný zápas Čechů v XV. století za pravdu boží, celý zápas
za tutéž pravdu a právo v XVII. století a životní práci našeho
prvního presidenta Masaryka, za vítězství pravdy.
Tato urážka je snad vysvětlitelná jen nedostatkem informací,
jemuž podléhá diktátor. Jako poctivá demokratka považuji za
svou lidskou povinnost napsati Vám, pane kancléři, tato
slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile, pravda
zvítězí. “
Františka Plamínková
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ






1. září 1939 – začátek 2. světové války
F. Plamínková okamžitě zatčena za účast v odboji a
vězněna na Pankráci, později sledována gestapem
vedení Ženské národní rady převzala Milada Horáková
po atentátu na Heydricha (27. květen 1942) opět
zatčena, vězněna v Terezíně a na Pankráci
30. června 1942 v Praze popravena
pamětní deska na Staroměstském náměstí a na
budově senátu
PAMĚTNÍ DESKA NA BUDOVĚ SENÁTU PČR
Zdroj: archiv autorky
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ
Pamětní deska
- Staroměstské náměstí:
Autor: Luděk Kovář, Wikimedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ka_Plam%C3%ADnkov%C3%A1
FRANTIŠKA PLAMÍNKOVÁ
Použité zdroje:

Kniha života: Práce a osobnost F.F. Plamínkové : Sborník k 60. narozeninám.
Praha: Melantrich, 1935, 776 s.

http://www.rozhlas.cz/brno/avizoprog/_zprava/ecce-homo-frantiska-plaminkova-156155

http://www.pspu.cz/clanky/historie-sboru/frantiska-plaminkova--1875-1942-/

Zdroje obrázků:

Luděk Kovář, Wikimedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ka_Plam%C3%ADnkov%C3%A1

Archiv autorky
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE 1B8
Jméno autora:
Lenka Popélyová
Název práce:
Františka Plamínková – česká politička, bojovnice za práva žen
Předmět:
společenskovědní seminář
humanitní studia na pedagogickém lyceu
Ročník:
3. roč.
Časová dotace:
20 min
Vzdělávací cíl:
seznámit se s méně známou osobností české politiky
Formulovat přínos politické osobnosti
Ocenění morálních postojů
Inovace:
využití ICT pro prezentaci informací, obrázků
Pomůcky:
PC, dataprojektor
Poznámka:
Datum vytvoření:
4.2.2013

similar documents