11_Expresivni_terapie, arte, muziko_Gering

Report
Expresivní terapie jako cesta k sebeponání
(zážitkový, prakticky orientovaný kurz)
lektorky:
Mgr.Svatava Drlíčková – muzikoterapie a muzikofiletika
doc.Jitka Géringová, Ph.D. – arteterapie a artefiletika
délka kurzu: celkem 42 hodin
počet účastníků: max. 16
termíny:
Muzikoterapeutický blok (16 hodin), 2.-3.10. 2014 (8+8 hodin)
Arteterapeutický a artefiletický blok (16 hod), 30.-31.10. 2014 (8+8 hodin)
Společný blok (10 hod), 27.-28.11.2014 (7 + 3 hodiny)
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/48.0133
Mgr.Svatava Drlíčková – muzikoterapie a muzikofiletika
Vzdělání: UP PF Olomouc – speciální pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, UP FF –
celostní muzikoterapie. Místopředsedkyně České muzikoterapeutické asociace CZMTA.
Praxe: muzikoterapeut ve školách, sociálních a zdravotnických zařízeních ( např. MŠ a
ZŠ Žďár nad Sázavou, Domovy osoby se zdravotním postižením Křižanov, Dětská
psychiatrická nemocnice Velká Bíteš a další). Lektor muzikoterapie FF UP v Olomouci a
SLU v Opavě. Realizuje mezinárodní projekty zaměřené na tuvinskou hudbu a zpěv,
vydala několik cd, zaměřuje se na muzikofiletické aktivity u dětí předškolního a
školního věku.
doc.Jitka Géringová, Ph.D. – arteterapie a artefiletika
Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem – výtvarná výchova a historie, VŠUP Praha – ateliér
alternativních technik, Výcvik v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii
se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace,
akreditace MŠMT a SUR, 521hodin). Praxe: od 1994 na UJEP, od 2007 spolupráce s
Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, od 2011 soukromá praxe
arteterapie.
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/48.0133
Muzikoterapie a muzikofiletika
2.10.-3.10. 2014 (8+8 hodin)
Využívání a hra na jednoduché hudební nástroje z celého světa,
muzikoterapeutické relaxační techniky, práce s tělem, dechem a hlasem.
Muzikofiletické příběhy. Reflexe a diskuse.
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/48.0133
Arteterapie a artefiletika
30.-31.10. 2014 (8+8 hodin)
Hry a cvičení s barvami a tvary, využívání různých výtvarných materiálů a
technik. Zážitkové aktivity, práce s tělem, relaxace s malováním.
Reflexe a diskuse.
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/48.0133
Společný blok
27.-28.11.2014 (7 + 3 hodiny)
Společná muziko a artefiletická aktivita (Pan a Syrinx)
Prevence psychosociálních problémů v pomáhajících profesích, syndrom
pomáhajících
Reflexe a diskuse, zkušenosti se zaváděním aktivit do praxe
Tvořivé aktivity a děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/48.0133

similar documents