Presentatie decanaat vwo 5

Report
De decaan
Geeft vorm aan loopbaanoriëntatie
Begeleiding bij individuele keuzeproblemen
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten
Wie spelen een belangrijke rol bij loopbaanoriëntatie?
- De leerling
- Ouder(s), verzorger(s)
- Mentoren begeleiden leerlingen in loopbaanoriëntatie
- Decaan
Vwo 5
- Ervaring opdoen in de richtingen die aansluiten
interesses, competenties en kwaliteiten van de leerling.
- Dit door o.a. het bezoeken van de HBO en WO
voorlichtingsdagen en open dagen of een dag
meelopen met een beroepsbeoefenaar.
- Voorbereiden op eventuele decentrale selectie door b.v.
praktijkervaring op te doen. Denk aan stage lopen of
een bijbaantje.
Tijdpad loopbaanoriëntatie vwo 5
Vrijdag en zaterdag
26 en 27 september
Onderwijsbeurs
Woensdag 26 november
Voorlichtingsavond Fontys Hogescholen
Dinsdag 18 november
HBO Voorlichtingsavond Stedelijk College
Eindhoven
Dinsdag 3 en donderdag
5 februari
WO Voorlichtingsavonden op het Stedelijk
College
Woensdag 4 februari
Beroepenavond.
En verder tijdens het gehele schooljaar:
Open dagen / open avonden
Meeloopdag op opleiding
Meeloopdag bij een beroepsbeoefenaar
Gesprekken mentor / decaan
Informatie
Informatie op de site van het Sint-Joris College:
- Leerlingen
decanaat
- Link: dedecaan.net
Contact:
Martine van der Werf, decaan vwo
[email protected]

similar documents