ПРАВОПИС-Гордана Косанић

Report
ПРАВОПИС
Правилно говорење и писање се учи, а постиже га
онај који добро упозна законитости и правила свог
језика
Употреба великог слова
Сви су народи подједнако вредни,
велико им слово на почетку следи.
Великим почетним словом пишу се имена
народа и њихових припадника:
• Срби,Србин, Српкиња
• Французи, Француз, Францускиња
• Грци, Грк, Гркиња
• Шпанци, Шпанац, Шпањолка
Географских имена пуно има,
велико слово следује и њима.
• Великим почетним словом пишу се имена:
ДРЖАВА
ГРАД
СЕЛО
Србија
Београд
Врчин
Велика Британија
Нови Сад
Мала Иванча
Црна Гора
Крагујевац
Раља
Мађарска
Нови Бечеј
Миљковац
Турска
Врање
Мали Мокри Луг
Немачка
Младеновац
Мали Пожаревац
Сједињене Америчке
Државе
Аранђеловац
Стојник
•
•
Србија
Београд
Мала Иванча
Нови Сад
Смедерево
Имена река, језера, мора, планинапишу се великим словом
Реке
Велика Морава
Тиса
Дунав
Језера
Ђердапско језеро
Црно језеро
Охридско језеро
Мора
Јадранско море
Егејско море
Арапско море
Црно море
Каспијско море
Ирско море
Северно море
Црвено море
Океани
Атлантски океан
Индијски океан
Тихи океан
Северни ледени океан
Планине
Златибор - Тара - Сува планина
Стара планина - Шар планина
Копаоник - Космај – Златар – Авала – Букуља
Фрушка гора
Космај - Цер
Проклетије
Јастеребац
је
Празници су важни дани,
велико се слово на њиховој трпези
храни
• Називи празника се пишу почетним великим
словом. Ако у називу празника има више речи,
онда се великим почетним словом пише само
прва реч.
Примери: Божић,Ускрс, Ђурђевдан, Видовдан
Нова година, Дан жена, Први мај
Постоје празници који у свом називу имају две
речи и обе се пишу великим почетним словом:
Свети Никола, Свети Сава
Ако пишеш име неког листа,
часописа или наслова књиге, на
почетку стави велико слово,
и буди без бриге
Имена листова, часописа и наслова књига
пишу се великим почетним словом и
обележавају се наводницима.
ЛИСТ
ЧАСОПИС
КЊИГА
“Блиц”
“Школарац”
“ Школа за виле”
“Политика”
“Витез”
“Чаробњак из Оза”
“Курир”
“Илустрована политика”
“ Дете је лепота света”
Улица кнеза Милоша
Улица краља Петра
Трг слободе
Трг кнеза Лазара
Васина улица
Бачванска улица
Студентски трг
Лењинов трг
Пази!
Води рачуна о великом слову!
Називе улица и тргова пишемо на два начина:
Балканска улица или Улица балканска
Таковска улица или Улица таковска
Југ Богдана улица или Улица југ Богдана
Цветни трг или Трг цветни
Студентски трг или Трг студентски
Сада можемо заједнички закључити:
• Називи улица пишу се великим почетним
словом. Уколико је назив улице састављен
од више речи, онда је велико слово само на
почетку прве речи, а остале се пишу малим
словом.
• Изузетак је ако се у називу улице од више
речи налази реч која значи властито име.
Онда се она пише великим словом.

similar documents