Емоционално

Report
ЕМОЦИОНАЛНОТО ЗДРАВЕ
на
ДЕТЕТО
Емоционални
потребности на
човека
• Нужда от
принадлежност:
формира се до ~1г.
Аз принадлежа !
• Нужда от лично
утвърждаване: след 1г
Аз съм !
• Нужда от
емоционална храна=
удоволствия:
физически, психически
• Нужда от физическа
близост: ласки,
прегръдка
• Нужда от секс
~1г. Младенческа
възраст (орална фаза) Аз принадлежа!
Емоционален свят :
• Нужда от
принадлежност и
сигурност - кърмене,
свободен режим на
хранене
• Добра хигиена, топлина
• Нужда от галене гушкане, масажи
• Гавор – мек, тих,
постоянен, музика
• Емоционална храна картини, играчки с ярки
цветове
• Щастливи родители
Ти=Аз
~2 - ~3г Раннна детска
възраст (анална фаза)
Кой съм аз?
Аз изследвам
Емоционален свят:
• Отстоявене на себе си,
„инат“, борба за лично
пространство
• Нужда от силен
авторитет !!!
• Нужда от постоянно
общуване, „ЗАЩО“
• Магическо мислене
• Игри, забава, приказки
• Гушкане, прегръдки
• Мотивация чрез
утвърждаване - ТИ
МОЖЕШ!
• Авторитет на родителя,
похвали за детето!
Ти си велик= Аз съм велик!
~3 - ~5г. (едипова
фаза)
Аз съм!!!
Утвърждаване на пола
Емоциoнален свят:
• Важност на родителя от
противоположния пол
• Идентификация с него
и със силен герой
• Магическо, приказно,
фантазно мислене
• Отразяване на средата
• Формиране на
емоционални защитни
механизми
• Формиране на
основните програми за
света и себе си
Аз съм=Ти си до мен
~6 - ~9г Училищна
възраст (латентна
фаза)
Аз и другите
Емоционален свят:
• „Социалното
огледало“
• Стремеж към лични
постижения
• Стремеж към
позитивна оценка
• ГЕРОИЧЕСКО
МИСЛЕНЕ
• Нужда от
самоотвърждаване
• АЗ-СЕМЕЙСТВОДРУГИТЕ
Аз съм добър.../не
съм добър
АЗ РОДИТЕЛЯ
•
АЗ, РОДИТЕЛЯT преди
ТО, ДЕТЕТО
• Авторитет чрез
утвърждаване, не чрез
налагане
• Последователност в
изискванията
• Без двоен стандарт!
• Не на НЕ-програмите:
„не яде...“, „не слуша...“
„Малкият тиранин“
Иржина Прекоп
• Без сравнения с
другите !
• „Какво стана, как се
чувстваш?“ преди
„Защо?“
Да критикуваме мъдро
ПОХВАЛИ
ПОРИЦАЙ ПОСТЪПКАТА
ПОХВАЛИ

similar documents