A-Kurum ve Kuruluşlar - Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
KAMU HİZMET
ENVANTERİ
SEMİNERİ
18 MART
2011
AMASYA
STANDART
DOSYA
KURUM
KODLARI
HİZMET
STANDARTLARI
HİZMET
ENVANTERİ
KURUM KODLARI
1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluşlardan,
merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin
resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının oluşturulması,
teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli güncellemelerin
yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesi istenmiş, bu kodların
birleştirilmesi sonucunda
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuştur.
KURUM KODLARI
10 Şubat 2011 tarihli 2011/1 sayılı
GENELGE ile
13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı
Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
• Kamu Kurum–Kuruluşları Kod Sistemi: Kurum–
Kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık
sağlanması ve standardizasyonun temini, Devlet
teşkilatı veritabanının oluşturulması amacıyla
geliştirilmiştir.
KURUM KODLARI
Kamu Kurum–Kuruluşları Kod Sistemi:
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
A-Kurum ve Kuruluşlar
A Yasama
B Yürütme
C Yargı
D Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
BB: Nümerik2 karakter
Kurum Kodları listesinde yer alan kurum kodudur.
Formatın A bölümü
M (Mahalli İdareler) ve
D (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları)
BB il trafik kodudur.
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
C: Nümerik 1 karakter
Kurum ve Kuruluşlar
0 Merkez
1 Bağlı Kuruluş
2 İlgili Kuruluş
3 Yurtdışı Teşkilatı
4 Taşra Teşkilatı
5 Sorumlu Kuruluş
6 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
DDD: Alfenümerik 3 karakter
* Bakanlıkların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında
birimlerin,
* Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda kurumun,
* Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda kuruluşun,
* Mahalli idarelerde il özel idaresi, belediye, köy veya birliğin
adının kısaltmasıdır.
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
E: Nümerik 1 karakter
Kurum ve Kuruluşlar
0 Merkez
1 Bağlı Kuruluş
2 İlgili Kuruluş
3 Yurtdışı Teşkilatı
4 Taşra Teşkilatı
5 Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluş, Bağımlı Kuruluş
6 9 Format dışı kod (Çok sayıdaki aile hekimliği, okullar , vb. için format yetersiz
kalmışsa)
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
FF: Alfenümerik 2 karakter
″E″= 0 ise, alt Birim Kodu,
″E″= 1 ise, bölge kodu ve numarası,
″E″= 2 ise, işletme /müessese kodu,
″E″= 3 ise, ülke kodu,
″E″= 4 ise, il kodu,
″E″= 5 ise, bağlı ortaklık, bağlı kuruluş kodu,
″E″= 9 ise, yukarıdaki kodlar kapsamında tanımlanamayan birim kodu.
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
GG: Nümerik 2 karakter
″E″= 0 ise, ikinci alt birim kodu,
″E″= 1 ise, bölgenin alt birim kodu,
″E″= 2 ise, işletme/müessese’nin alt birim kodu,
″E″= 3 ise, “ülke”nin şehir kodu,
″E″= 4 ise, 01-39 aralığı il müdürlüğü şubeleri, 40-99 aralığı ilçelerin il içi
alfabetik sıra kodu,
″E″= 5 ise, bağlı ortaklık, bağlı kuruluşun alt birim kodu.
KURUM KODLARI
KOD FORMATI : A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
HH: Nümerik 2 karakter
″E″= 0 ise,
üçüncü alt birim kodu,
″E″=
1 ise, bölgenin ikinci alt birim kodu,
″E″=
2 ise, işletme/müessese’nin ikinci alt birim kodu,
″E″= 3 ise, temsilciliğin alt birimi
″E″= 4 ise, “GG” de 01-39 arası kod varsa bir alt şubeyi, 40-99 arası kod varsa ilçe müdürlükleri
kodu.
KURUM KODLARI
KURUM KODU
KURUM ADI
A 01 0 000 0 00 00 00
TBMM BAŞKANLIĞI
B 01 0 000 0 00 00 00
CUMHURBAŞKANLIĞI
B 02 0 000 0 00 00 00
BAŞBAKANLIK
B 08 0 000 0 00 00 00
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
C 01 0 000 0 00 00 00
ANAYASA MAHKEMESİ
D 01 0 000 0 00 00 00
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK
KURULUŞLARI
E 01 0 000 0 00 00 00
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN
TÜRKİYEDEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ
M 01 0 000 0 00 00 00
MAHALLİ İDARELER
KURUM KODLARI
KOD NUMARASI
A.
BB.
C.
DDD.
E.
FF.
GG.
HH.-
B.
08.
4.
MEM.
0.
63.
00.
00.-
B.YÜRÜTME 08.MEB
4.TAŞRA
MEM
0.TAŞRA
MERKEZ
İL KODU
İLÇEDE:3964 ARASI İLÇEDE:BİR
İLÇE KODU İM KODU
İLDE:1-39 İLDE:ALT
ARASI
BİRİM
KODU
BİRİM
KODU
KURUM KODLARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI KURUM KODU ÖRNEKLERİ
B.08.0.000.0.00.00.00 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
B.08.0.SGB.0.00.00.00 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
B.02.0.ETÖ.0.10.00.00 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM KODLARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
B.08.4.MEM.0.05.00.00 AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Özel Kalem)
B.08.4.MEM.0.05.01.00 AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme)
B.08.4.MEM.0.05.40.00 GÖYNÜCEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ (Özel Kalem)
B.08.4.MEM.0.05.40.01 BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme)
TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents