Föräldraforum Sturebyskolan

Report
DITT BARNS ARBETSMILJÖ ÄR HOTAD
Extrainsatt möte Föräldraforum
4 mars 2015
AGENDA FÖR KVÄLLEN
Bakgrund (FF)
Varför är vi här? (FF)
Läget just nu (Rektor)
Diskussion (Alla)
Beslutsunderlag inför nästa FF-möte den 17 mars
då beslut fattas
STUREBYSKOLANS GODA RESULTAT
Meritvärde
Nationella prov
Medarbetarenkät
Brukarundersökning
Budget
Utbildningsförvaltningens gradering
Systematiskt kvalitetsarbete
Miljö- och hälsoarbete
Skolinspektionen
VAD BEROR DE GODA RESULTATEN PÅ
Medvetet kvalitetsarbete
Måltavlor
Attraktiv arbetsplats
Trygghet
 Hemklassrum
 Avsaknad av elevskåp
 Låg andel mobbing
PROBLEM
Ökat elevantal
Undermåliga och funktionsodugliga lokaler
 Vitan utdömd
 Matsalen flaskhals
 Idrott- och slöjdlokalerna räcker inte till
 Ventilationsproblem i huvudbyggnaden
VAD HAR FF GJORT?
September 2013: brev till Utbildningsförvaltningen
Juni 2014: nytt brev till Utbildningsförvaltningen
November 2014: möte med Utbildningsförvaltningen och rektor
December 2014: nytt brev till Utbildningsförvaltningen
Januari 2015: bjudit in Utbildningsförvaltningen till möte på skolan 4 mars
VAD KRÄVER FF?
Riv Vitan!
Ersätt Vitan tillfälligt med nybyggd paviljong
Påbörja genast planeringsarbetet för ett nytt permanent hus
Åtgärda problemen med matsal, idrott och slöjd
SVAR FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
26 JANUARI
Vitan rivs
120 elever flyttar in i huvudbyggnaden
Hemklassrummen försvinner, ersätts av ämnesklassrum
370 skåp placeras i huvudbyggnaden
Matsalen ses över!
KONSEKVENSER
Ämnesklassrum tar bort hemklassrummens goda stämning och känsla av trygghet
Ökad grad av mobbing och trakasserier bland skåpen
Elevskåpen tar utrymme från… ?
Elever med funktionsnedsättning måste flytta mellan klassrum
Huvudbyggnaden får fem klasser till – leder till:







Trängre
Ökad ljudnivå
Håltimmar
Längre skoldagar
Antal toaletter?
Ventilation?
Brandskydd?
VARFÖR HAR VI KALLAT TILL DETTA MÖTE?
Informera
Inhämta föräldrars synpunkter
Diskutera
Hur går vi vidare?
NÄSTA MÖTE FÖRÄLDRAFORUM
17 mars kl. 18.30
Plats: Lärarrummet, Sturebyskolan
[email protected]
Välkomna!

similar documents