Використання текстових файлів для введення та виведення

Report
Тема.
Використання текстових файлів
для введення та виведення
інформації
в Pascalе
Засоби опрацювання файлів
10 клас
Основні поняття.
Файл – це область пам’яті на зовнішньому
носії, в якому зберігається деяка
інформація.
Особливості:
а) файл має ім’я;
б) файл містить компоненти одного типу (файл
рядків, файл записів)
в)об’єм файлу не оголошується в прогамі ;
2
Типи файлів у Паскалі
Мова програмування Паскаль опрацьовує три типи файлів:
•текстові файли;
•типізовані файли;
•нетипізовані файли.
Файл, в описі якого вказується тип елементів, називається
типізованм. Всі елементи файлу пронумеровані починаються з
нуля.(бази даних)
Текстовий файл - це послідовність символів, яка розбивається на
рядки. Кожний рядок закінчується натисканням клавіші Enter.
Нетипізовані файли розглядаються, як сукупність символів і
байтів, не мають визначеного типу.
3
Засоби опрацювання файлів
•
•
•
•
Встановити зв’язок програми з файлом;
«вікрити" файл для читання або запису;
Зчитати із файлу або записати у файл;
закрити файл.
4
Встановлення зв’язку
програми з файлом
Описання файлової змінної
Var
<імя файлової змінної>: text ;
Наприклад:
Var
f1,ff:text;
Для встановлення зв’язку змінної і файла
використовується процедура
Assign(<ім’я файлової змінної>,’<ім’я файла на
диску>’);
Наприклад: Assign (f1,‘input.txt’);
Assign (ff,’output.txt’);
5
Відкриття файлу для читання
или записи
• Для читання із файлу необхідно відкрити файл для
читання за допомогою процедури RESET(<ім’я
файлової змінної>);
Наприклад: Reset (f);
• Для запису у файл відкриваємо файл для запису за
допомогою процедури
REWRITE(<ім’я файлової змінної>);
Наприклад: Rewrite (g);
6
Читання із файла.
Запис у файл.
• Читання даних із файлу виконується процедурою
READ (<ім’я файлової змінної>,’<ім’я змінної>);
Например: Read (f1,a,b);
• Запис даних у файл виконується процедурою
WRITE(<ім’я файлової змінної>, <значення>);
Например: Writeln(ff,c);
7
Закриття
файлу
Після того як дані із файлу прочитані, його необхідно
закрити за допомогою процедури
CLOSE (<ім’я файлової змінної>);
Например: Close (f1);
Після того як дані у файл записані його
необхідно закрити за допомогою процедури
CLOSE (<ім’я файлової змінної>);
Например: Close (ff);
8
Приклад програм
9
Приклад програми
10

similar documents