Alkeny1 - votavovi

Report
důkaz nenasycených uhlovodíků
odbarvení bromové vody
=
adice bromu na dvojné vazby
CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKENŮ
vazba π
max. el. hustota NAD a POD
rovinou spojnice jader
CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKENŮ
ADICE ELEKTROFILNÍ
proč adice?
alkeny obsahují ……
……
co se s nimi, =mi v., děje při adici?
ZANIKAJÍ
adici začíná _ _ _ _ _ _ _ filní činidlo
elektro..
ADICE ELEKTROFILNÍ
ethen + HCl
…………
+ ..………
 ………
– název
CH2=CH
 CH
2 + HCl
3-CHproduktu
2Cl
propen (propylen) + HCl
…………
+ ..……… 3+………
– název
CH2=CH-CH
HCl 
CH3produktu
-CHCl-CH3
MARKOVNIKOVO PRAVIDLO
při elektrofilní adici se kladnější část činidla
aduje na uhlík s větším počtem vodíků
= VODÍK k VODÍKŮM
jergym.hiedu.cz
ADICE ELEKTROFILNÍ
h_ _ _ _ _halogenace
_ _ _e
1,2-dichlorpropan
CHreaguje
Cl-Cl
 CH
2=CH-CH
3
propen
s Cl32:+…..
+ ……
2Cl-CHCl-CH
……… – název
p.
CH3CH=CH-CH
+CH
3CHBr-CHBr-CH
3
but-2-en
reaguje s Br32:+ Br-Br
…..
……
 ……… – název
p.
2,3-dibrombutan
ADICE ELEKTROFILNÍ
h_ _hydratace
_____e
adice vody
katalyzátorem kyselina H+
ethanol
ethen reaguje s vodou:
Ch2=ch2 + h2o  ch3ch2oh
…….. + ………  ……….. – název produktu
H+ + OH-
ADICE RADIKÁLOVÁ
propen
+ HBr+ ………..
………
 ………..
– název produktu
CH =CH-CH
H-Br +CH
Br-CH
-CH ………1-brompropan
2
3
2
2
3
KHARASCHOVO PRAVIDLO
=
při radikálové adici se kladnější část činidla aduje na uhlík s
menším počtem vodíků

opak Markovnikova H k HH
ADICE RADIKÁLOVÁ
h_ _halogenace
_ _ _ _ _ _e – UV záření
ethen (ethylen) reaguje s fluorem
CH
=CH
+
F-F

CH
F-CH
F
2
2
2
2
………….. + ……………  ……………….. – název produktu
1,2-difluorethan
ADICE RADIKÁLOVÁ
hydrogenace
h_ _ _ _ _ _ _ _ _e – reakce
s vodíkem
hydrogenace ethenu (etylenu):
…………..
…………

……………………..
–
název
produktu
CH2+=CH
+
H-H

CH
-CH
…….ETHAN
2
3
3
hydrogenace propenu (………..):
propylen
………….. + …………  …………………….. – název produktu
CH2=CH-CH3 + H-H  CH3-CH2-CH3 …….PROPAN
SUBSTITUCE RADIKÁLOVÁ
Ethen (ethylen) reaguje s fluorem:
……….. + ……………  ………….. – název produktu
POLYMERACE

similar documents