Presentatie G.J. Westhof - Inkoop

Report
Afdeling Inkoop
1e Leveranciersdag 4 juni 2013
Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organisatie FB
Organigram afdeling Inkoop
Kengetallen 2012
Taken afdeling Inkoop
Doelstellingen afdeling Inkoop
Overall verantwoordelijkheid afdeling Inkoop
Inkoopprocessen
Overige activiteiten afdeling Inkoop
Inkoopkalender 2013
Compliancy rapportage
Website Inkoop
Projecten 2013
Samenwerking
Vragen?
2
1. Organisatie FB
3
2. Organigram Afdeling Inkoop
INKOOP
Informatie
Management
1 FTE
Operationele
inkoop
5,28 FTE
Tactische
inkoop
Contract
management
4 FTE
2 FTE
4
3. Kengetallen 2012
5
4. Taken Inkoop
 Tactische Inkoop:
uitvoeren (Europese) aanbestedingen, verzorgen inkoopadvies, uitvoeren
inkoopprojecten en onderhouden (& uitbouwen) contacten met interne
organisaties;
 Contractmanagement:
managen en beheren inkoopcontracten, uitvoeren inkoopprojecten en
onderhouden contacten met interne organisaties;
 Operationele Inkoop:
verzorgen, afhandelen en het bewaken van levertijden van inkoop-opdrachten.
6
5. Doelstellingen Inkoop
 Tevreden klant;
 Doelmatig- en rechtmatigheid borgen gedurende het gehele inkoopproces;
 Beïnvloedbare inkoopomzet verhogen.
7
6. Overall verantwoordelijkheid Inkoop
 Verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het
inkoopbeleid;
 Verantwoordelijk voor de inkoopprocessen en procedures.
8
7. Inkoopprocessen
Inkoopvolume
Volume
< €25.000
€25.000 - € 100.000
€100.000-€ 200.000
> € 200.000
Procedure
Enkelvoudig
onderhands
Meervoudige
onderhands
Nationaal openbare
procedure/meervoudig
onderhands
Europees aanbesteden
Aantal offertes
Minimaal 1 offerte
minimaal 3 offertes
Betrokkenheid inkoop
Operationele inkoop
Adviseren/uitvoeren
NTB /
minimaal 3 offertes
Co-produceren
NTB
Co- produceren
9
8. Overige activiteiten Inkoop
Onder andere:
 Inkoopkalender;
 Compliancy rapportage;
 Inkoop-website;
 Contracten beheer.
10
9. Inkoopkalender 2013
Afgeronde projecten
Wat?
Uitzendkrachten
Omschrijving
Uitzendkrachten voor de universiteit
Status
Eind maart gegund aan Randstad
Vertaaldiensten
Vertaalbureau voor de gehele universiteit
Half mei gegund aan TVCN
Wat?
Levering LED scherm
Gassen
Omschrijving
LED scherm t.b.v. communicatie langs Drienerlolaan (hoofdingang)
Actuele projecten
Onderzoeksapparatuur
Automated Imaging System for High Content Cell Analysis + Automated Liquid
Handling and Dispensation
Verbouwing voor groep Bijkerk (DIFFER institute)
Verbouwing Carré
Onderhoudsdiensten
elektrotechnische installaties
Onderhoudsdiensten
werktuigbouwkundige installaties
Onderzoeksapparatuur
UHV nano prober (€1.500.000,-)
Aanschaf van serversystemen (LaPas), i.s.m. Universiteit Leiden, Universiteit
Serversystemen
Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool
van Amsterdam en Surf Market
Desktops, monitoren en mobile
devices
Status
1 okt. 2012 gestart, mei 2013 gunning
1 feb. 2013 gestart, dec. 2013 gunning
1 mrt. 2013 gestart, half mei:
voorlopige gunning
1 apr. 2013 gestart
1 mei 2013 gestart
1 mei 2013 gestart
3 mei 2013 gestart, juni 2013 gunning
8 mei 2013 gestart, jan. 2014 gunning
Juni publicatie, nov. 2013 gunning
Toekomstige projecten
Wat?
Gereedschappen
Chemicaliën
Omschrijving
Status
Start 1 sept. 2013
Voorbereiding is begonnen, gunning
in 2014
11
10. Compliancy rapportage
12
11. Website Inkoop
13
12. Projecten 2013 (lopend en gerealiseerd)
Onder andere:
 Uitrol Inkoop fase 2;
 Inkoop governance;
 Procurement Board;
 Contracten beheer;
 Leveranciersdag;
 Inkoopbeleid;
 Inkoopvoorwaarden.
14
13. Samenwerking
Onze deur staat altijd voor u open op de 2e verdieping in de Spiegel gezien onze
afdeling:
 Aanspreekpunt voor de organisatie is op inkoopgebied;
 Relaties heeft met andere universiteiten (UPI);
 Contacten heeft;
 Waarde hecht aan wederzijds bijpraten.
15
14. Vragen?
FB afdeling I&L
16

similar documents