E.T.eam

Report
Telkáč roka
banner
Klient
Telkáč roka
- anketa sympatií divákov televíznych programov
- najobjektívnejšia anketa, keďže sa hlasuje cez
Facebook; jedno meno- jeden hlas
- anketa je zastrešená stránkou Telkáč.sk – online
televízny program
Zadanie
- cieľom je vytvoriť online anketu, ktorá je objektívna a
transparentná
- zvýšiť návštevnosť Telkáč.sk
- zvýšiť povedomie o stránke Telkáč.sk
Insight
Diváci televíznych programov sú často nespokojní
s obsahom vysielania. Svoj názor je ale možné
vyjadriť práve pomocou ankiet sympatií akou je
Telkáč roka.
Diváci by nemali nechávať rozhodovanie o tom,
čo majú v TV vysielaní radi na druhých a ani na
náhodu.
Telkáč roka umožňuje ľuďom vyjadriť sympatie v
ankete, kde je každému zúčastnenému umožnené
venovať iba jeden hlas a tým je anketa
objektívnejšia ako ostatné.
Idea
Dať ľuďom možnosť v rámci baneru prepínať
programy a pokiaľ nenájdu svoj obľúbený,
vpísať ho do televízie, či ich vtiahne do
nominačného procesu.
Poukázať na to, že pokiaľ nezahlasujú a
nechajú to na „náhodu“ nielenže ich
obľúbenec nevyhrá ale v televízii naďalej
pôjdu programy, ktoré nemusia mať radi.
Riešenie
2 druhy bannerov:
1. nominačný
Šumiaca televízia, na ktorej po prejdení kurzorom
budú rotovať tváre minuloročných najlepšie
umiestnených celebrít. V prípade, že divák neklikne na
žiadnu z tvárí (aby „prepol“ práve na ňu), objaví sa mu
prázdne okienko, do ktorého bude mať možnosť vpísať
názov programu alebo osobnosť, čím ho banner
presmeruje na FB nominácie
1. Banner - Nominuj
Riešenie
2 druhy bannerov:
2. hlasovací
Koleso šťastia, na ktorom budú umiestnené celebrity (či
programy) s najväčším počtom hlasov. Koleso sa bude
točiť a náhodne ukazovať na jednotlivé osobnosti.
Divák by nemal nechať nič na náhodu a zahlasovať za
svojho obľúbenca, klikne na banner a ten ho
presmeruje na FB hlasovanie.
2. Banner - Hlasuj
Komunikačná stratégia
- v komunikácii sme sa vyhli zosmiešňovaniu a
irónii, ktorá by podľa nášho názoru prilákala síce
väčšiu pozornosť ľudí, ale nehodí sa k ankete
diváckych sympatií
- komunikovali sme najmä možnosť, ktorú ľuďom
anketa ponúka, a tou je rozhodovanie o tom, čo
majú radi, čo môže do istej miery ovplyvniť
vysielanie televízií
- interaktivita v podobe vpisovania do baneru je v
tomto prípade fiktívna, keďže ako nominácie, tak aj
hlasovanie prebieha prostredníctvom FB, kam by
väčšina divákov sama hlasovať nešla
Zhrnutie
Telkáč roka je anketa diváckych sympatií,
ktorá má ambíciu stať sa
najtransparentnejšou anketou na Slovensku.
Aby sme divákov presvedčili aby v nej
hlasovali, ukázali sme im možnosť voľby akú
majú denne pri prepínaní TV kanálov s tým
rozdielom, že v ankete môže ich hlas mať
oveľa väčšiu váhu než doma, keď prepínajú
na program, ktorý majú radi.
Ďakujeme
za prečítanie

similar documents