Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU

Report
Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU
Grensbedragen voor het toepassen van de procedures conform de
Aanbestedingswet
Soort opdracht
Grensbedrag ex BTW
Aangewezen procedure
< € 50.000
Enkelvoudig onderhandse procedure
> € 50.000 - < € 200.000
Meervoudig onderhandse procedure
Met duidelijk grensoverschrijdend belang
Nationale aanbesteding (publicatie)
> € 200.000
Europese aanbesteding
< € 100.000
Enkelvoudig onderhandse procedure
> € 100.000 - < € 1.500.000
Meervoudig onderhandse procedure
> € 1.500.000 - < € 5.000.000
Nationale aanbesteding (publicatie) of
meervoudig onderhandse procedure
Met duidelijk grensoverschrijdend belang
Nationale aanbesteding (publicatie)
> € 5.000.000
Europese aanbesteding
Levering of dienst
Werk
Kaders voor alle opdrachten
Dossiervorming
- Namen en motivering uitgekozen/afgewezen gegadigden
- Namen en motivering afgewezen inschrijvingen
- Motivering keuze winnaar
Objectiviteit
- Type aanbestedingsprocedure
- Toelating ondernemer tot procedure
- (op verzoek) keuze schriftelijk motiveren
Transparantie
- Ondernemers gelijk behandelen en transparant handelen
- Gunningbeslissing met redenen naar alle inschrijvers
Proportionaliteit
- Eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding opdracht
- Gids proportionaliteit
Maatschappelijke waarde creëren
- Prijs/kwaliteit verhouding
- Aandacht voor innovatie en duurzaamheid
Samenvoegen en splitsen
- Niet onnodig samenvoegen
- Opdelen in meerdere percelen
Beperking (administratieve) lasten
Enkelvoudig onderhandse procedure
Drempelbedragen:
 Leveringen en diensten: < € 50.000
 Werken: < € 100.000
Kenmerk
 1 offerte (meer mag)
Dossier bestaat uit:
 Offerteaanvraag
 Ingediende offerte
 Opdrachtbrief/contract
Meervoudig onderhandse procedure
Drempelbedragen:
 Leveringen en diensten: > € 50.000 - < € 200.000
 Werken: > € 100.000 - < € 1.500.000
Kenmerk
 3 - 5 offertes
Aandachtspunten







Verplichte marktverkenning
Motivering aanbestedingsprocedure
Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd
Motivering selectie van partijen die offerte mogen uitbrengen
Werken aanbesteden met het ARW 2012
Verplicht model eigen verklaring gebruiken
Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC
enz.)
 Geen eisen voor selectie van de leverancier
 Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen
 Dossier
Nationale openbare aanbestedingen
Drempelbedragen:
 Leveringen, diensten en werken: met duidelijk grensoverschrijdend belang
 Werken: > € 1.500.000 - < € 5000.000
Kenmerk
 Publicatie in Nederland
 Voor werken ook meervoudig onderhandse procedure
Aandachtspunten









Verplichte marktverkenning
Motivering aanbestedingsprocedure
Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd
In percelen waar mogelijk
Werken aanbesteden met het ARW 2012
Verplicht model eigen verklaring gebruiken
Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.)
Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen
Dossier
(vaak gebruikt bij werken)
Europese aanbestedingen
Drempelbedragen:
 Leveringen en diensten: > € 200.000
 Werken: > € 5000.000
Kenmerk
 Publicatie in Europa
Aandachtspunten














Verplichte marktverkenning
Motivering aanbestedingsprocedure
Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd
In percelen waar mogelijk
Geen omzet eis stellen (tenzij zwaarwegende gevallen, dan 300%)
1 referentie per kerncompetentie (vergelijkbaar)
Waarde referentieprojecten max 60%
Werken aanbesteden met het ARW 2012
EMVI in plaats van Laagste Prijs
Verplicht model eigen verklaring gebruiken
Algemene voorwaarden van branches van toepassing
Proces-verbaal van gunning
Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen
Stand Stil termijn 20 dagen in plaats van 15 dagen
Inkoopprojectenkalender 2014
Onderwerp aanbesteding
Faculteit/
Cluster*
Instituut/
Dienst**
Aanvang
Afrondin
g
Status
Diverse projecten UVB op basis MIP en Kleine Werken
Facilitair
UVB
jan 14
dec 14
selecteren
Kantoorartikelen (UPI)
Facilitair
Inkoop
jan 14
jun 14
speciferen
Massa spectrometer Leon Lamers IWWR
Participatie in overeenkomsten toegang data via surfdiensten (25
contracten)
FNWI
IWWR
jan 14
jun 14
speciferen
Ondersteuning
UBN
jan 14
dec 14
contracteren
PC 's en Apple
Facilitair
ISC
jan 14
jun 14
speciferen
Weblectures
Ondersteuning
CIM
jan 14
jun 14
speciferen
DTP en vormgeving
Ondersteuning
Communicatie
feb 14
jul 14
PID
Gevaarlijkestoffenregistratiesysteem/bestelsysteem chemicaliën
FNWI
feb 14
jul 14
analyse
Laboratorium (Gassen)
FNWI
feb 14
jul 14
PID
Laboratorium benodigdheden
FNWI
feb 14
jul 14
speciferen
Meubilair, kantoor, onderwijs, maatwerk, restaurant
Facilitair
UVB
mrt 14
aug 14
analyse
Boeken UB
Ondersteuning
UBN
apr 14
sep 14
PID
Dagvers / Kruidenierswaren
Facilitair
FB
apr 14
sep 14
-
Papier
Facilitair
FB
apr 14
sep 14
analyse
Chemicaliën
FNWI
sep 14
feb 15
-
Sanitaire producten/disposables
Facilitair
UVB
sep 14
feb 15
-
Beveiliging
Facilitair
FB
sep 14
feb 15
-
Drukwerk 1e fase
Facilitair
FB
okt 14
mrt 15
-
Multimedia/smartboards AV-middelen
Facilitair
ISC
okt 14
mrt 15
-
Accountant
Ondersteuning
DCIF
nov 14
apr 15
-
Reis en verblijf binnenland
n.t.b.
nov 14
apr 15
-
Reis en verblijf buitenland
n.t.b.
nov 14
apr 15
-
* Projecteigenaar
** Projectleider
Versie 15 feb 2014
Wie doet wat?

similar documents