PPT pravila-prodajna prezentacija

Report
Poslovni sastanak-prodajna
prezentacija
Prezentiranje
• Prezentacija je usmena razmjena informacija
radi postizanja određenih ciljeva.
Prezentacija se sastoji od tri dijela:
 uvod,
 glavni dio,
 zaključak.
KAKO ZAINTERESIRATI PUBLIKU
Prilikom pripreme i održavanja
prezentacije:
• morate znati kome ćete prezentirati, kada i
gdje;
• u uvodu pozdravite, predstavite se i recite što
ćete im reći
• recite im to u glavnom
dijelu
u završnom dijelu sažeto im recite što
ste im rekli i zahvalite se na
pozornosti;
prezentacija uz pomoć vizualnog
pomagala je zanimljivija
pripremite prezentaciju i bilješke, ali dobro
uvježbajte prezentaciju, tako da je možete
izvesti i bez bilješki;
tijekom prezentacije tijelo mora biti uspravno i
otvorenog položaja
• kako biste minimizirali tremu, tijekom
prezentacije možete u ruci držati bilješke ili
neki predmet (npr. olovku)
• očima održavajte kontakt sa slušateljima, ne
okrećite leđa publici
• govorite dovoljno glasno i sigurno
• NE ČITAJTE – niti sa bilješki, niti sa vizualnog
pomagala.
Potsjetnik za kraj:
slajdovi moraju biti jasni, čitljivi i vidljivi
• tekst ograničite na pojmove, a ne koristite rečenice –
„manje je više“
• ne smije biti gramatičkih i pravopisnih grešaka
• koristite pravilo 4x4 – 4 natuknice sa po 4 riječi (može
maksimalno 6 riječi)
• na slajdovima koristite najviše 3 različita fonta
• minimalna veličina fonta 28, za naslove koristite veći font
• koristite slikovne i relacijske (tablice, matrice, sheme…)
elemente grafičkog dizajna
• brojeve pretvorite u grafikone
• koristite snažan kontrast slova i pozadine
• zadržite dosljedan izgled slajdova
• uvježbajte govor uz pomoć pripremljenih vizualnih
pomagala.

similar documents