BIF-cupen 2015 informationsmöte

Report
BIF-cupen 2015
Informationsmöte den 3/11
•
•
•
•
Cuphelgen
Organisation
Ansvarsområden
Övrigt
BIF-cupen 2014
•
•
•
•
30 års jubileum
146 antal lag deltog
230 000 kr i vinst (30 000 mindre än 2013)
Vinsten fördelas så att klubben får 75 %,
arrangerande lag 12,5 % och övriga lag delar
på 12,5 % (28 750 kr)
• Lärdomar från tidigare år – håll en god
kommunikation med kansli och cupgeneral
14-17 maj BIF-cupen 2015
• To p9 + p11
• Fre p13 + p14
• Lö p8 + p12
• Sö p7 + p10
Åldersklasserna P7-P9 spelar vardera tre matcher, där alla
belönas lika för sina insatser. P7 och P8 spelar i 5mannalag.
Åldersklasserna P10-P14 spelar först grundspel, där alla
lag går vidare till slutspel. Slutspel sker samma dag som
grundspelet. P13-P14 spelar i 11-mannalag.
Alla deltagande lag är garanterade minst tre matcher.
Organisation
Cupgeneral
Carin
Tävlingssekretariat
Tränarna
Ledningsgrupp
Föräldrarna
Kansliet
Christel och Titti
Fortsatt arbete
•
•
•
•
•
•
•
Utse ledningsgrupp idag
December 2014 Möte för ledningsgruppen
Inbjudan skickas ut i mitten av december
Arbetet med tidningen påbörjas!
Januari 2015 Bemanningsschema till lagen
1 mars bemanningsscheman klara
1 april stämma av anmälningar för att göra en
aktiv insats vid seriestarterna vid behov
• 1 maj tidningen färdigställd och delas ut 3-4 maj.
Ledningsgrupp
Ansvarsområden
Ledning
Ytterligare medverkande
Ansvarig för tidning och
marknadsföring (inbjudan)
Leif Hedin
Charlotta Hedin, Susanne
Romberg
Ansvarig för ansvarig för kiosk/grill
Helena Johansson
Paul Söndergaard
Ansvarig för sjukvård
Madeleine Jirdén
Ansvarig för ansvarig för IP (inkl.
cupvärdar) och parkering
Jörgen Persson
Fredrik Axler
Robert Jansson
Ansvarig för kommunikation
Drive: Stefan Sjöstedt
FB: Cecilia Sjögren
Ansvarig för tävling och domare
Krister Persson
Oskar Bergenudd
Kommunikation
Hur vill ni kommunicera kring detta?
Sportadmin?
FB-grupp?
Delade dokument i dropbox? Drive?
BESLUT om att lägga upp dokument i Drive samt
skapa en FB-grupp där vi kan kommunicera
nyheter, möten m.m.
Vad blir speciellt med BIF-cupen
2015??
• Hälsoprofil?
• Särskilda arrangemang?
• Lagets idéer och kontakter?

similar documents