Workshop 360 graden feedback

Report
31 oktober
Programma
360˚ feedback en
competentieontwikkeling
 toepassing 360˚ feedback in stage.
 ervaringen vanuit de praktijk.
 afronding

360˚feedback en
competentieontwikkeling






Instrument; brede informatie krijgen
functioneren.
gedrag in de praktijk.
gedragscriteria gekoppeld aan
beroepscompetenties/beroepsprofiel.
helpt blinde vlek verkleinen
geeft inzicht sterke punten en
ontwikkelpunten
Geeft een beter zelfbeeld van
functioneren. (Reekers 2004)
VV 360˚feedback en
competentieontwikkeling
-
waarneming i.p.v. interpretatie.
ontwikkelingsgericht i.p.v. beoordelend
feedbackontvanger bepaalt
ontwikkelpunten
afspraken vastleggen en evalueren
cyclisch
vertrouwelijk
feedback regels toepassen
positieve bekrachtiging en kritische
kanttekening
(Schreurs e.a. 2011)
Toepassen 360˚ feedback in
stage
Opdracht
1. Werk in 2 tallen en vul je zelf een feedback
formulier en een voor je collega.
2. Lees de feedback aandachtig door
3. Vraag eventueel verduidelijking
4. Formuleer leerpunten voor jezelf en
bedenk hoe je daar aan gaat werken.
5. Noteer hoe je deze werkwijze ervaren
hebt
procedure
Voorbereiding
 Uitvoer
 Verwerking
 Inbreng in presentatie
 Beoordeling

Voorbereiding, uitvoer en
verwerking
Student heeft de leiding
Aandachtspunten:
- Vertrouwelijkheid
- Omgaan met feedback/reflectie
- Verwerken tot nieuwe leerpunten
- Juiste manier van feedback geven

Inbreng presentatie en
beoordeling
Student presenteert terugblik en
ontwikkelpunten tijdens
beoordeelmomenten
 Werkt punten concreet uit in zijn
vervolg(start)document
 Beoordeling richt zich op de reflectie en
de vertaling naar nieuwe leerpunten

Ervaringen vanuit de praktijk



Positieve ervaringen
Knelpunten
terugkoppeling
Afronding
TOP-TIP-TOP
Reacties workshop
Afsluiting
Bronnen
Reekers, M. 2004. Coachen in het
hoger beroepsonderwijs. Nelissen;
Soest.
 Schreurs, B.,Evers, A. en Alphen,
L,.2011. Leren op de werkplek in
samenhang organiseren met 360
graden feedback, twee casestudies.
Ruud de Moor centrum - Open
Universiteit.


similar documents