Гласність і лібералізація

Report
ГЛАСНІСТЬ І
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
Мультимедійна презентація
вчителя Подібнянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Мандюк Н.І.
ЗА СЛОВАМИ Ф. ТУРЧЕНКА “ ГЛАСНІСТЬ ” ЦЕ ЩОСЬ ПРОМІЖНЕ МІЖ
СВОБОДОЮ СЛОВА , НА ЯКУ ПАРТІЯ ТАК І НЕ НАВАЖИЛАСЬ, І ТОТАЛЬНИМ
ІНФОРМАЦІЙНИМ КОНТРОЛЕМ
ПІД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЄЮ РОЗУМІЛОСЬ ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ СРСР НА ОСНОВІ:
- ПАНУВАННЯ ЗАКОНУ, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ;
- СКОРОЧЕННЯ БЮРОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО АПАРАТУ;
- ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;
- ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ.
Принципи
політичної
реформи
політичного життя
Розширення
рад
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА М. ГОРБАЧОВА
1988 РОКУ
Намагання перетворити органи радянської влади
на дійсні владні структури, що прямо не залежали
від партійних комітетів.
Вищий орган представницької влади - З'їзд
народних депутатів; найвищий персональний
посадовець – голова парламенту, а не
Генеральний секретар ЦК КПРС
Обрання 2/3 депутатів З'їзду шляхом прямих і вільних виборів на
основі альтернативності при таємному голосуванні; 1/3 депутатів
висувалась офіційно зареєстрованими організаціями – КПРС, ВЛКСН,
профспілками.
Серед народних депутатів було 87 % КПРС, 13% - безпартійних.
З'їзд народних депутатів СРСР
Голова
Ради
Міністрів
СРСР
Верховна Рада
Союзу
Рада
Союзу
Рада
Національ
ностей
Голова
Верховного
Суду СРСР
Голова
Комітету
конституці
йного
нагляду
СРСР
Генеральний
прокурор
СРСР
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В УКРАЇНІ





Демократизація суспільнополітичного життя;
Діяльність опозиційних організацій;
Перехід до політичного плюралізму;
Вилучення із Конституції СРСР та
УРСР ст. 6 про керівну і спрямовуючу
роль КПРС;
Прийняття Верховною Радою України
постанови “ Про порядок реєстрації
громадських об'єднань”
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В
УКРАЇНІ
1988-1989 рр.
• Створення опозиційних до КПРС
неформальних об'єднань та рухів, що
пізніше трансформувались у політичні партії
1989-1990 рр.
• Створення понад 20 партій, які об'єднали
понад 30 тисяч осіб
Поч. 1991серпень 1991 р.
• Розвал, а згодом і заборона діяльності КПУ
після спроби державного перевороту в
Москві
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ В 1990- 1991 РР.
Праві
Соціал-демократичні
Центристські
Ліві

similar documents