Презентација школе

Report
• Данас школа броји 370
ученика.
• Настава се одвија у две
смене, прва од 8:00 до
12:30,
друга од 12:45 до 18:00.
• Основана 1910. године као
школа
„Становљанска“
у
месној заједници Станово.
• Зграда која и данас постоји
саграђена је 1931. године и
носи
назив
„Живадинка
Дивац“.
• Прва генерација ученика у
данашњој згради уписана је
1932. године и тада је школа
била четвороразредна.
• У школи је организована кабинетска настава, која се
изводи у модерно опремљеним кабинетима, од којих
сваки има белу таблу и рачунар који се свакодневно
користи у настави.
• Двориште, спољни део зграде али и сама
унутрашњост школе и ходници покривени су
видео надзором чиме је знатно повећана
безбедност ученика.
•
Наставни процес одвија се у посебно опремљеној
учионици, прилагођеној и опремљеној искључиво за
остваривање рада боравка. Пријатан кутак за учење, игру
и дружење има део са столицама и клупама, али и део
за забаву са телевизором, рачунаром (са сталним
приступом Интернету), у коме ученици могу да проведу
своје слободно време.
• Током боравка у школи ученицима је
осигуран доручак, један кувани топли оброк и
ужина. Tрпезарија је естетски уређена и
прикладно опремљена. Зато је школа
преуредила постојећу ђачку кухињу и
прилагодила
је
потребама
корисника
целодневног боравка
• У школи ради ђачка кухиња у којој се храни
велики број ученика. У њој се спрема ужина
за наше ученике, а за ученике слабијег
материјалног стања обезбеђена је бесплатна
ужина.
• Простор у коме ученици проводе већи део
дана су светли, довољно велики, опремљени
аудио-визуелном
опремом,
дидактичким
помагалима, малом приручном библиотеком
и рачунарима.
• У школским просторијама налази се и зубна
ординација која пружа услуге не само нашим
ученицима већ и ученицима из околних
школа.
• Школска библиотека опремљена је са преко
9000 књига, међу којима је ђачка лектира,
стручна литература, уџбеници и многобројна
дела познатих аутора које деца врло радо
читају.
• У школи влада пријатна атмосфера, пуно
пажње се посвећује оплемењивању простора
у којима деца бораве. Ходници, као и остале
просторије у школи су окречене и пуне
зеленила.
• Фискултурна сала
• Порука родитељима:
•
•
•
Заборавите на приватне часове! Све што је потребно за
успешно савладавање наставе ученици ће наћи под кровом
школе. Домаће задатке ученици завршавају у школи.
То значи да они родитељи који раде могу довести своје
дете већ у 6.30 ујутру у школу где ће их сачекати дежурни
наставник који ће се побринути да дете пријатно проведе
време до почетка наставе. Наши педагози и учитељи ће
пружити помоћ ученицима кад им је неопходно. Свакодневна
пажња и надзор непроцењива су помоћ у напредовању учења
али и социјализације.
Плаћају се само дани проведени у школи. Примера ради,
када дете не долази у школу због болести и сл. те дане
родитељи не плаћају. Дакле, нема обавезне аконтације!
www.oszivadinkadivac.edu.rs

similar documents