Svenska minoritetsspråk

Report
Maria Nordström, Hedens skola, Öckerö – www.lektion.se
I
Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk,
allt från minoritetsspråken till engelska och
wolof.
 De största invandrarspråken som talas i
Sverige är arabiska, turkiska, persiska,
spanska, grekiska, kurdiska och exjugoslaviska språk.
 I läroplanen står det att ni ska lära er vilka
våra minoritetsspråk är.
 Finska
 Samiska
 Meänkieli
 Romani
chib
 Jiddisch
…
det vara ett språk, inte en dialekt.
…
det ha talats kontinuerligt i Sverige i minst
tre generationer eller ungefär 100 år.
…
språkets talare önska att språket ska få
vara ett minoritetsspråk.

Ca 250 000 personer talar finska i Sverige.

Finska har talats i Sverige i minst 800 år.

Många finnar flyttade till Sverige på 1500 och
1600-talet för att jobba inom jordbruket.

Det finns fortfarande stora områden i Sverige
som kallas Finnskogar.

Sverigefinnar finns i många delar av landet, både
i storstäderna och på industriorter i södra och
mellersta Sverige och i Norrbotten.

Antalet som talar samiska i Sverige beräknas till
ca 20 000 personer.

Det är egentligen inte ett språk utan flera olika, som
också har olika dialekter (även olika skriftspråk). Det
finns olika typer av samiska – t.ex. nordsamiska,
lulesamiska, sydsamiska.

Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige
och Finland samt i Ryssland på Kolahalvön.

Sameskola finns i Jokkmokk och Kiruna.
 Ca
75 000 personer i Sverige talar Meänkieli.
 Kallades
tidigare ”tornedalsfinska”.
 Meänkieli
närmast besläktat med finska,
också med estniska, karelska och kvänska.
Det innehåller också en del svenska ord
 Det
talas i Haparanda, Övertorneå och Pajala
samt Kiruna och Gällivare kommun.
Språket har funnits i Sverige sedan början av
1500-talet och kommer ursprungligen från
Indien.
 Uppskattningsvis talar ca 40 000 svenskar
romani.
 Det finns ca 60 olika dialekter men inget
fullständigt skriftspråk.
 Svenska vardagsord med romskt ursprung:
tjej, haja, lattja, jycke

Ca 4 000 svenskar talar och förstår jiddisch.
 Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700talet, kom i samband med den första judiska
immigrationen under 1770-talet.
 Det är för många starkt förknippat med
familjeliv och judisk kultur men talas inte av så
många som första språk.

 Teckenspråk
räknas inte som ett officiellt
minoritetsspråk. Det har alltså ännu inte
godkänts som minoritetsspråk.
 Det finns ca 160 olika teckenspråk i världen.
Tecknen varierar från land till land och från
landsdel till landsdel.
 Ca 10 000 döva + 20 000 släktingar använder
sig av teckenspråk.
 En variant av teckenspråk är ”tecken som
stöd”. Det används för att förstärka det
sagda ordet.
 http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?m
eta_id=2119#item100000

similar documents