Hoe win ik verkiezingen?

Report
Ella De Neve
juni 2012
Lijstvorming
 Wetgeving
 Pariteit M/V
 M/V op eerste 2 plaatsen
 Geen ritsplicht
 Algemeen
 Heterogeen: leeftijd, klasse, achtergronden, sociaal, actief,
deelgemeenten…
 Ben je nieuw? Laat je leiden door een ervaren/gekend politicus/a
 Ben jij ervaren? Neem nieuwe kandidaten mee onder de arm
 Zorg dat jongeren een kans krijgen!
 Meer info:
 www.vlaanderenkiest.be
 [email protected]
 Bel: 1700
Timing
 Najaar 2011
 oproep leden: indienen kandidatuur
 eerste brainstorm over campagne
 Jan 2012




einde indienen kandidatuur
Kandidaturen meedelen aan bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie: gadget uitdelen
Lijst opmaken met agenda, verschijningsdata lokale pers, GR, planning folders,…
 Feb 2012
 Samenstellen OKL-team
 Goedkeuring OKL-team door bestuur
 Apr – mei
 Lijst goedkeuren door bestuur en leden
 Beleidsnota uitschrijven
 Eerste acties op poten zetten
Timing
 Juni
 2/6: dag van de kandidaat
 bestuursvergadering: presenteren campagne
 fotoshoot met alle kandidaten
 website, FB,…
 14/07 sperperiode
 01/08 inwoners worden bepaald
 15/08 persvoorstelling volledige lijst
 30/08 start panelen/affiches
 15/09 neerleggen lijsten
 13/10 laatste actie/folder
 14/10 verkiezingen
 Vanaf middernacht geen pub meer!
 Geen pub in straal x m rond stembureau
tips & tricks – Kom buiten!
 Ga naar activiteiten van liberale en niet-liberale
verenigingen
 Kijk in de ogen wanneer je een hand geeft
 “alles goed?” wacht op een antwoord
 Ga in groep! – samen sterk!
 Blijf jezelf! – Imiteer niet
 Zeg wat je doet, doe wat je zegt
 Help mensen zonder zelf in de picture te staan
 Zorg voor 3 sterke, korte standpunten = inhoud
 Aanspreekpunt voor iedereen!
tips & tricks – Bouw je netwerk!
 Watervalsysteem
 Omring u door familieleden en vrienden = basis ROOD
 Basis overtuigt ieder x-aantal mensen ORANJE
 Zij overtuigen op hun beurt elk x aantal collega’s, vrienden,
familie,… GEEL
 Jong-VLD afdeling
 Leden maken



Kinderen v mandatarissen, bestuursleden,…
Wederdienst
Familie en vrienden
 Activiteiten organiseren
 Fondswervende
 Informatieve / vormende
 Imago
 Creëer band met lokale Open VLD afdeling
tips & tricks – Laat van je horen!
 Persberichten: perslijst – attractieve artikels + foto
 Nieuwe en sociale media: FB, Twitter, filmpje
 Website: actief – passief
 Mails en mailings
 Advertentie in lokale pers (Valentijn, Pasen,
Vaderdag,…)
 Open VLD zone
 Lokale burgerkrant
 Andere



Huis-aan-huisbezoeken
Referendum organiseren
Actie  kopiëren mag maar niet van uw buurgemeente
tips & tricks – debat & discussie





Het gaat niet om je gelijk halen
geen gevecht
Interesse wekken; luisteren; nadenken; mening vormen
Eigenschappen: sociaal, uitstraling, zelf- en dossierkennis
Enkele hulpzinnen:
 Ik begrijp uw standpunt
 U heeft gelijk maar u vergeet
 We moeten het ruimer zien
 Wij pleiten voor…
 Praat zelf niet te lang!
 Gebruik verstaanbare taal
tips & tricks – Allerlei
 Slogan kiezen





Kort, krachtig en creatief
Luister naar mensen
Beeld en woord linken
Keep It Simple!
Opvallen
 Nieuwe, sociale media (Facebook, Twitter, filmpje,…)




Drempelverlagend
Snel verspreiden van nieuwtjes
Gratis en grote impact
Verjaardagen, attenties,…
 Combineer: buiten komen, pers, affiche, nieuwe media,
folders, acties, panelen, gadgets,…  tijdsintensief!
Financieel
 max 1250 euro
 te starten vanaf sperperiode
 panelen, auto,.. kan je huren
In de praktijk…
2000 gemeenteraadsverkiezingen
 19 jaar – 18e plaats
 slogan: “zij gaat er voor!”
 5 jongerenkandidaten
trekken in groep naar
de kiezer.
“Wij gaan ervoor”
 staan in treintje op de
lijst
 getrokken door OCMW
voorzitter,
 RESULTAAT:
burgemeester, schepen,
3 GR-leden  allen
verkozen!
 cumul van stemmen –
vernieuwing
2006 gemeenteraadsverkiezingen
 7e plaats
 slogan: ellaella
 algemene slogan: “voor een bruisend Merchtem”
 Balpennenactie, website  carwash actie
 Opnieuw in groep met de jongeren, getrokken door de
schepen.
 RESULTAAT: schepen
 Ludieke acties, opvallen id bende
 Acties medekandidaten:
 ik zetel voor u!
 deurhangers
 Foto’s zeggen meer dan woorden
 Toon adhv beelden, wie je bent
 leg domeinnaam vast
 hoog genoteerd bij Google
2009 verkiezingen
Vlaams Parlement
 Andere aanpak dan gemeentelijk – regio
 Concentreren op enkele gemeenten
 15e plaats
 Slogan: spontaan
 Originele affiche: gekke bekken
 Dag voor verkiezing ‘ellaella’dag
 Fietstochten
 Wandelingen
 rollerbladers
2010 verkiezingen voorzitterschap
Jong-VLD nationaal
 Andere aanpak  richten op lokale afdelingen & leden
 Slogan: denk nationaal, doe lokaal
 Nieuwe media: filmpje, Facebook, website, mail
2012 gemeenteraadsverkiezingen
 Schepen – 2e plaats
 6 jaar werken en buiten komen!
 8 jongeren trekken
 Wekelijks agenda  Jong-VLD bestuur
 Slogan ‘oog voor jou’
 dekenactie
 Kerstkaart
 Bestelwagen
 Acties nu plannen
Actie 1: speelpleintjes
Actie 2: dit is Merchtem
Actie 3: actief meedoen in
verenigingsleven
Zo win je verkiezingen!

similar documents