6. Dosadašnja iskustva i postupanje CZSS Zagreb u slučajevima

Report
Uloga i postupanje
CZSS-a u slučajevima
internetskog nasilja
mr. sc Đurđica Petran
Centar za socijalnu skrb Zagreb
Osnova za postupanje Centra
•
•
•
•
Zakon o socijalnoj skrbi
Obiteljski zakon
Drugi zakoni i propisi
Protokol o postupanju u slučajevima
nasilja među djecom i mladima
Tko je nadležan za postupanje u
slučajevima nasilja
?
• Stručnjaci u Odjelu za djecu , mlade i
obitelj i to
- socijalni radnik
- defektolog/socijalni pedagog
- psiholog
- pravnik
Početak primjene Protokola i
sudionici u provedbi
• Donesen u listopadu 2004., a Centar
podatke o primjeni vodi od 2005.
• Sudionici u provedbi protokola uz
Centar su još i:
• -odgojno-obrazovne ustanove
• - policija
Na što su ukazivali podaci prvih
godina postupanja
• Broj prijava je varirao (2005- 201, potom imamo
postupni porast s najvećim brojem prijava 2011. -588,
a nakon toga slijedi pad broja prijava te ih je u prošlog
godini bilo 334
• Najveći broj prijava dostavljale su škole , nakon toga
policija, a svi ostali uključujući roditelje tek poneku
• Važno je napomenuti da je u manje od polovice
dostavljenih prijava utvrđeno ponašanje koje i
ostvaruje elemente nasilja,
Vrsta nasilja
U
•
•
•
•
•
•
•
•
prijavama je ukazano na sljedeće oblike nasilja :
Fizičko nasilje
Verbalno nasilje
Fizičko i verbalno nasilje
Fizičko i verbalno nasilje počinjeno u grupi
Nasilje s ozbiljnijim tjelesnim ozljedama
Seksualno uznemiravanje
Fizički napad na osoblje škole
Psihičko nasilje s osobnim i SMS prijetnjama ( 2009.
godine)
Evidentiranje nasilja na
internetu
• Evidentirano u službenoj statistici prvi put 2013.
godine i to zajednički kao nasilje putem: SMS-a ,
putem interneta (igre, forumi, blogovi, e-mail,
društvene sobe, Facebook, Twiter)
• Ukupno je bilo 19 prijavljenih slučajeva , te 6 do
sada u ovoj godini
• Specifičnost kod prijavljivanja je da su ovo nasilje
najviše prijavljivali roditelji
Oblici prijavljenog nasilja
putem interneta
• Najčešće se radilo o neprimjerenim porukama i
vrijeđanju od strane vršnjaka
• Utvrđeno je vrijeđanje maloljetnika i ponižavanje
obitelji od strane odrasle osobe (susjed)
• Objavljivane su neprimjerene fotografije
• Bilo je sumnji na moguću pedofiliju
• Također je bilo seksualnog uznemiravanja
• Utvrđen je i slučaj grupe koja je zlostavljala jednu
osobu
• Utvrđeni su i pozivi na fizičke obračune
1. primjer
• Djevojčica evidentirana kao žrtva vršnjačkog
nasilja .
• Hospitalizirana u Klinici za dječje bolesti radi
pokušaja suicida (predoziranje medikamentima) na
koje ju je navodno na FB poticao jedan dječak.
• Naknadno utvrđeno da mu je ukraden profil.
• Djevojčica sada ima 17 godina , liječi se u PB pod
početnom dijagnozom : emocionalne tegobe u
adolescenciji, a sada i psihoze
nastavak
• U okviru osnovne bolesti razvila se ovisnost o
internetu te je cijele dane provodila na FB( osim u
vrijeme spavanja i jela)
• Prema njoj i obitelji poduzimao se cijeli niz mjera
uz suradnju s zdravstvenim ustanovama, a sada je
smještena u Dom za djecu i mladež .
• Internet vjerojatno nije uzrokovao sve navedene
zdravstvene probleme ali je zasigurno doprinio
njihovoj pojavi
2. primjer
• Putem FB mladić je vrijeđao i uznemiravao
djevojku iz svoje škole koja je to rekla svom
dečku te su njih dvojica dogovorili susret da to
raščiste.
• Posljedica je bila teška tjelesna ozljeda nanesena
nasilniku s FB zbog čega je počinitelj od strane
ODO-a upućen na ISN.
Što čini Centar nakon prijave
• Po dobivanju svake prijave stručni radnik obavi
razgovor s roditeljima, osumnjičenim maloljetnim
počiniteljem nasilja i onim prema kome je nasilje
počinjeno
• Utvrđuje sve obiteljske okolnosti , posebice
roditeljske kompetencije i način skrbi za djecu
• Također utvrđuje sve okolnosti na strani djeteta,
razloge ponašanja , a kod žrtve i način na koji se
nosi sa situacijom i eventualne posljedice
Daljnje postupanje
• Ovisno o utvrđenom uključuje roditelje i djecu u
savjetodavni rad u Centru
• Roditeljima izriče mjere obiteljsko pravne zaštite
• Upućuje djecu u Polikliniku za zaštitu djece Grada
Zagreba i u druge zdravstvene ustanove
• Upućuje ih u programe udruga koje se bave
djecom i mladima ( Djeca prva, Sunce,
Ambidexter, Sirius , Hrabri telefon, Tessa i
druge)
također
• Provodi i upućuje na izvršavanje posebnih obveza i
drugih odgojnih mjera
• Obavještava policiju
• Surađuje sa svim institucijama, službama i udrugama
koje je potrebno uključiti u pojedini slučaj , a
nerijetko su i roditelji i djeca obuhvaćeni nekim
oblikom stručne pomoći
• U okviru grupa preventivnih programa u Sesvetama pri
OŠ Luka jedna radionica je posvećena upoznavanju s
dobrobiti ali i opasnostima interneta
Razmišljanja i prijedlozi
stručnih radnika Centra
• Kroz dosadašnje iskustvo često su se susreli s
razmišljanjem roditelja da im je dijete sigurno kad
je u svojoj sobi (barem znam da nije u lošem
društvu ?) i većom opasnošću smatraju nedostatak
kretanja i stvarnog druženja nego moguće
opasnosti koje vrebaju na internetu
• Drugi se opravdavaju da imaju malo ili nimalo
znanja o internetu , a zbog naprijed navedenog
razloga ni ne nadziru boravak svog djeteta na
internetu niti mu ograničavaju vrijeme
Prijedlozi u odnosu na
roditelje
• U okviru jačanja roditeljskih kompetencija ili
samo stjecanja specifičnih znanja vezanih za
uporabu interneta te posebice društvenih mreža
smatraju da je nužno osigurati edukaciju roditelja
putem literature ili kroz različite radionice ( pri
školama ili udrugama ).
• Posebno bi bilo važno upoznati roditelje s
korištenjem roditeljskog ključa iako ni na taj
način nije moguće ostvariti cjelovitu kontrolu
korištenja sadržaja na internetu
Prijedlozi u odnosu na djecu
• Djecu je također potrebno od rane dobi
upoznavati i educirati kako o korisnosti tako i o
opasnostima korištenja interneta kroz različite
oblike edukacije
• Također bi bilo poželjno organizirati različite
zanimljive i besplatne sadržaje provođenja
slobodnog vremena u lokalnoj zajednici
• U obje aktivnosti držim značajnim ulogu civilnog
sektora koji ima stručni potencijal za navedeno
Prijedlozi u odnosu na
sudionike u provedbi Protokola
• Sve sudionike u provedbi Protokola bilo bi korisno
dodatno educirati .
• Osobita nam se čini važnom educiranja policije te
njeno povezivanje s policijama drugih zemalja s
obzirom na specifičnosti interneta te posebice
društvenih mreža.
• To bi možda olakšalo i mogućnost kontrole dobi
pristupa na mreže koja je određena (13. god.) ali
čini se ne funkcionira.
Senzibilizacija šire javnosti
• Nužna je daljnja senzibilizacija šire javnosti,
djece i roditelja o mogućim opasnostima interneta
u čemu je izuzetno značajna uloga medija (dobar
primjer kampanja Dislajkam mržnju) na svim
razinama .
• Posebno važnim nam se čini uključivanja
predstavnika lokalne zajednice kroz pružanje
različitih oblika podrške u prevenciji internetskog
nasilja( sufinanciranje različitih programa,
ustupanje prostora i sl.)
I za kraj
• Kako bismo što bolje zaštitili djecu od opasnosti
korištenja interneta izuzetno važnim smatramo
pravodobnu međusobnu razmjenu svih informacija
te usuglašeno postupanje u najboljem interesu
djece .
Zahvaljujem na pozornosti!

similar documents