Digital trivsel og forældresamarbejde

Report
Digital trivsel og forældresamarbejde
Gitte Jakobsen og Marianne Pihl, Red Barnet
Nye måder at være sammen på
vox-pop 8. klasse
• 46% har fået hjælp af nettet til at finde
kæreste på nettet
• 42% er blevet inviteret til en fest, de
ellers ikke ville have hørt om
• 21% har prøvet at slå op med en
kæreste på sms
Sociale medier
Det sociale liv på nettet :
• Være sammen med venner
• Lave aftaler
• Vise hvem man er og hvor man er
• Tjekke venner og bekendte og se, hvad der betyder
noget for dem
• Dele links, spil, apps, billeder, videoklip
• Skrive eller modtage kommentarer
• Møde nye venner og kærester
• Være online og tilgængelig
Tre spørgsmål
•
94% af børn og unge 12-18 er på Facebook,
60% flere gange om dagen.
•
60% siger de kan styre tidsforbrug
33% siger de nogle gange har problemer med tidsforbrug
•
25 % har fortrudt noget de skrev online
Kilde: Undersøgelser fra EU Kids Online 2011 og Medierådet 2013 , 12-18-årige.
En typisk dag for 6.-8. klasse
sove
vågne
Tjekke FB
Tjekke FB
frokost
Tjekke FB
morgen
id
mad
Tjekke FB
Tjekke FB
lektier
Klub/
fritidsaktivitet
1. Frikvarter
Tjekke FB
Tjekke FB
Tv/chat
aftensmad
Tjekke FB
hjem
skole
En typisk dag for forældre …
sove
vågne
Tjekke FB
Forældre
tjekker FB
morgen
id
mad
Forældre
Tjekke
FB
tjekker FB
Tv/chat
Forældre
Tjekke
FB
tjekker FB
frokost
Forældre
Tjekke
FB
tjekker mail
Tjekke FB
Tjekke
FB
Forældre
tjekker mail
hjem
skole
aftensmad
Forældre
tjekker
TjekkeFB
FB
1. Frikvarter
Tjekke FB
lektier
Klub/
fritidsaktivitet
Det kræver erfaring at navigere i cyberspace
• På sms og chat skal man klare sig uden kropssprog
…. hvad er forskellen på OK og KO når man er 7?
• Grænsen mellem privat og offentligt er flyttet
Smartphones og Facebook indskrænker det private
rum
Det kræver erfaring af kommunikere online
• Det man skriver én dag/time/minut er udtryk for en
følelses tilstand lige dér i øjeblikket det blev skrevet
•
Men det læses og opfattes i en helt anden kontekst,
måske meget senere og i en anden sindstilstand
”Et lille hjertesuk … da Frede skulle aflevere den seneste
stil, blev stilemnet lavet om kort tid inden de skulle aflevere
– og efter at Frede havde afleveret stilen. Det er ikke første
gang det er sket. Kan du ikke love at det ikke sker mere, da
det er ret irriterende for både eleverne og os forældre, og
det burde ikke være nødvendigt!   
”
Skolens forventninger til forældre
1814
Inspiration fra Hanne Knudsen,DPU: ”Har vi en aftale? Når
skolens professionelle forpligtes til at forpligte forældrene til
(frivilligt) at tage deres ansvar”
2013
Samarbejde mellem skole/klub og forældre
Forventninger til skole-hjem samarbejdet med om at
sikre digital dannelse
• Forældre skal introducere til Internet
• Forældre skal guide til positivt indhold på nettet
• Forældre skal opdrage til fornuftig sprogbrug online
• Forældre skal lære børn om sikkerhed, grænser, spil
• Forældre skal forebygge børns konflikter online
• Forældre skal aftale aldersgrænser
• Forældre skal sætte rammer for mediebrug
Samarbejde mellem skole og forældre
Forskellige holdninger blandt forældre og fagfolk til
digital trivsel fx:
• Mobiltelefonbrug
• Facebook aldersgrænse
• Privatliv online
• Computerspil
• Distribution af billeder
• Forskellige udgangspunkter for at forstå mediebrug
Gør det, jeg siger.
Ikke det, jeg gør.
Det, vi ikke ser,
har vi ikke ondt af!
Myndigheder kontrollerer og supplerer
Når børnene skal til cyklistprøver, så kan man se om
forældrene har trænet med børnene. Nogle børn
kender reglerne. Andre cykler på fortove og i
fodgængerfeltet. Nogle børn gør præcist som de
voksne, de har haft som forbilleder!
Cyklistprøven viser, hvor der
er brug for at korrigere og
vejlede, så børnene bliver
gode cyklister.
En digital færdsel prøve
Måske skulle vi indføre en 'cyklist-prøve' til de sociale
medier?
En digital 'cyklist-prøve' kunne måske samtidig være
skolens og lærernes invitation til forældrene til
sammen at udforske forældrenes tilgang.
En invitation til at samarbejde og dele ansvar for
at sikre, at børn og unge får lært at færdes med
sikkerhed på nettet.
Hvis man ikke kan orientere sig
• Børn kan bare det der med de sociale medier!
• Det har de da meget godt styr på!
• De er bare meget hurtigere end mig!
Så hvordan hjælper vi voksne, især forældre,
som føler at digitale medier er en fremmed planet
hvor de ikke kan orientere sig eller finde vej?
GPS - General Parental Skills
Digitale forstyrrelser af privatlivet
To 16 årige drenge straffet for at skaffe sig adgang
til piges Facebook profil
Den ene tog nogle private beskeder med seksuelt
indhold fra den lukkede del og lagde dem på den
åbne del.
Han skiftede profilbillede og coverbillede, så
profilbilledet kom til at fremstå som om, at pigen
havde en penis foran sin mund.
Han oprettede også en falsk besked på væggen, hvor
han skrev til pigens farfar, at han var den dårligste
bedstefar i verden og forhåbentlig døde af kræft.
Hvad handler opdragelse om?
Børn og unge opfatter det som selvfølge, at forældre
korrigerer, vejleder og hjælper deres børn til at
opføre sig på en god og respektfuld måde, så de kan
være børnene bekendt - i den fysiske verden.
Det må også gerne
være en selvfølge,
når det gælder den
virtuelle verden.
Takt og tone IRL og URL
God netikette handler dybest set om noget så
ældgammelt, velafprøvet og helt jordnært som
helt almindelig takt og tone og
en god portion selvdisciplin
Husk de voksne på
den indre GPS
- og juster antennen,
så den virker
både IRL og URL
DILEMMAER
• "Hvad skal jeg gøre, når eleverne spiller online
spil for + 18 i frikvarteret? Nogle forældre synes
det er ok, andre ikke." (EMU, 2012)
• "Hvad skal jeg gøre, når en forældre ringer og
”klager over” at en anden forælder har hjulpet
børnene med at lægge en film med nogle fra
klassen på youtube?" (EMU, 2012)
Gode råd …
SPØRGSMÅL?
Gitte Jakobsen [email protected]
Marianne Pihl [email protected]

similar documents