Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Report
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Prof. Dr Esen Demir
• Bir yaşında erkek hasta hasta
Yakınma:
Burun akıntısı, öksürük, aksırık, 38.20C ateş,
huzursuzluk
FB:
Genel durum iyi, halsiz, bitkin ve huzursuz,
• Burunda seröz akıntı, burun mukozası hiperemik
• Boğaz bakısında farinks hiperemik, tonsiller
hiperemik ve hipertrofik
Laboratuvar:
• Lökositoz ve lenfomonositoz(%72)
• CRP: (-)
• Bir yaşında erkek hasta hasta
Yakınma:
Burun akıntısı, öksürük, 38.20C ateş, huzursuzluk
FB:
AKUT RİNOTONSİLLİT
Genel durum iyi, halsiz, bitkin ve huzursuz,
• Burunda seröz akıntı, burun mukozası hiperemik
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller
hiperemik ve hipertrofik
Laboratuvar:
• Lökositoz ve lenfomonositoz(%72)
Tedavi
VİRAL
%90-95
Semptomatik
• Parasetamol 40mg/kg
• Calpol, Asomal, Demifen, Geralgine , Tamol,
Termalgine, Paracetamol, Pirofen 120mg,
Vermidon ped 160mg
İbuprofen 20mg/kg
• Ibufen, Dolven, Pedifen 100mg,
Burun damlası
fenilefrin + klorfeniramin +
klorbutanol -nazal
•
•
•
•
•
Otrivine damla, sprey
Nostil sprey, damla
Naze sprey,
Nazovine
Rinizol
• Serum fizyolojik
• Okyanus suyu!
nazofarenjit
• Rp/
1. Calpol sirop
Bir kutu
S: 4x1ölçek
2. Otrivine ped.sprey
Bir kutu
S:3x1puff.(3gün)
• 5yaşında kız hasta
Yakınma: Boğaz ağrısı, 39.20C ateş, boyunda şişlik
FB: genel durum iyi, halsiz ve bitkin görünümde,
• Dil paslı, papillar hipertrofi(beyaz çilek dili)
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller
hiperemik ve hipertrofik ve tonsiller üzerinde
eksüdatif plaklar mevcut.
• Vucutta ürpermiş deri görünümü, toplu iğne başı
gibi döküntü.
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma
• Boğaz kültürü:Strep. Pyogenes
• 5yaşında kız hasta
Yakınma: Boğaz ağrısı, 39.20C ateş, boyunda şişlik
FB: genel durum iyi, halsiz ve bitkin görünümde,
• Dil paslı, papillar hipertrofi(beyaz çilek dili)
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller
hiperemik ve hipertrofik ve tonsiller üzerinde
eksüdatif GRUP
plaklar mevcut.
A STREPTOKOK
• Vücutta ürpermiş
deri görünümü, toplu iğne başı
ENFEKSİYONU
gibi pembe döküntü.
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma
• Boğaz kültürü: Strep. Pyogenes
ETKENLER
VİRUSLAR(%75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnfluenza
Parainfluenza
Coronavirus
Rhinovirus
Adenovirus
Enterovirus
Epstein Barr virus (EBV),
Respiratory syncytial virus
Metapneumovirus
Herpes simplex virus (HSV),
Human immunodeficiency virus
BAKTERİLER
•
•
•
•
•
•
•
Grup A streptokoklar (GAS).
Diğer
Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae,
Neisseria gonorrhoeae
Grup C ve G streptokoklar
Arcanobacterium
haemolyticum
• Fusobacterium necrophorum
• Corynebacterium diphtheriae
Tonsillofarenjit Viral/Bakteriyel?
Klinik
Puan
Ateş > 38
1
Öksürük olmaması
1
Tonsil hipertrofi ve eksuda
1
Yaş 3-14
1
Yaş 15-44
0
45yaş ve üstü
-1
1-2 puan:semptomatik
Hassas ön servikal LAP
3 ve üstü: 1antibiotik
CENTOR Kriterleri
Tonsiller eksüda
Ağrılı anterior servikal adenopati
Ateş
Öksürük YOK
• 3 -4 kriter(+)→ pozitif prediktif değer %40 - 60
• 3- 4 kriter(-) → negatif prediktif değer % 80
• Boğaz kültürü altın standart
• Duyarlılık %77, Özgüllük %44
Centor, RM et al. Med Decis Making 1981; 1:239.
McIsaac, WJ et al. JAMA 2004; 291:1587
Tedavi
Penisilin
• Penisiline dirençli streptokok yok(GAS)
• AER gelişimini engellediği kanıtlanmış tek
tedavi şeklidir
30kg, kız hasta
Fenoksimetil penisilin
Penisilin V:
50 000Ü/kg
Rp/
1. Pen-os şurup 400mg (80ml)
S.2x1.5ölçek(8saat ara ile)
10gün
Cliacil
Penoksil
Penisilin Prokain:
800 000Ü
>27kg
Rp/
1) İecilline 800000 U flk
No: 14 (ondört)
S: 1X1 IM
İecilline
Devapen
Procain
27kg<
Rp/
1) Prokain penisilin 400000 U flk
No: 14 (ondört)
(İecilline, Devapen, Procain Penicillin)
S: 1X1 IM
30kg, kız hasta
Benzatin penisilin
Penisilin G:
1.200.000Ü
Rp/
1) Deponisilin 1.2 milyon U flk
S: Tek doz IM
Rp/
1) Deposilin 6.3.3 milyon flk
(Penadur, Deposilin)
S: Tek doz IM
Penadur,
Kristapen,
Deposilin
• Bir yaşında erkek hasta(kontrol)
Yakınma:
3. Gün kontrolü
Ateş devam (39.20C), huzursuzluk belirgin artmış
FB:
Huysuz, huzursuz, sürekli ağlıyor
Burunda seröz akıntı, burun mukozası hiperemik
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller hiperemik
ve hipertrofik
• Otoskopik bakı: Kulak zarı hiperemik, motilitesi
azalmış, kulak zarı işaretleri silinmiş
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma(%78)
• CRP:(+)
• Bir yaşında erkek hasta(kontrol)
Yakınma:
3. Gün kontrolü
Ateş devam (39.20C), huzursuzluk belirgin artmış
FB:
Huysuz, huzursuz, sürekli ağlıyor
Burunda seröz akıntı, burun mukozası hiperemik
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller hiperemik
ve hipertrofik
• Otoskopik bakı: Kulak zarı hiperemik, motilitesi
azalmış, kulak zarı işaretleri silinmiş
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma(%78)
• CRP:(+)
• Bir yaşında erkek hasta(kontrol)
Yakınma:
3. Gün kontrolü
Ateş devam (39.20C), huzursuzluk belirgin artmış
FB:
Huysuz, huzursuz, sürekli ağlıyor
AKUT
OTİTİS
MEDİA
Burunda seröz
akıntı, burun
mukozası
hiperemik
• Boğaz bakısında fariks hiperemik, tonsiller hiperemik
ve hipertrofik
• Otoskopik bakı: Kulak zarı hiperemik, motilitesi
azalmış, kulak zarı işaretleri silinmiş
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma(%78)
• CRP:(+)
Yatık
Kısa
Geniş
Etkenler
• Streptococcus Pneumoniae (%40-50)
• Morexella cataralis (%10-15)
• H. İnfluenzae tiplendirilemeyen (%30-40)
AOM’da antibiotik endikasyonu
1. Altı aydan küçük bütün çocuklar
2. Altı ay - iki yaş arasında bulunan ve AOM tanısı
kesin olan çocuklar
3. İki yaşından büyük veya enfeksiyonu şiddetli (orta
şiddette otalji veya 39°C'ın üzerinde vücut sıcaklığı)
olan çocuklara antibiyotik tedavisi verilmelidir.
Altı ay- iki yaş arasındaki AOM tanısı şüpheli çocuklar
ile iki yaşından büyük, hafif veya şüpheli otitli
çocuklarda antibiyotiksiz bekle-gör seçeneğine
başvurulabilir.
Akut otit ve sinüzit tedavisi
Kreşe gitmiyor, yakında antibiyotik kullanmadı
ise:
• Amoksisilin 2doz/gün 80-90mg/kg
İyileşme yok veya direnç→
• Amoksisilin- klavulanat
• Cefdinir, sefuroksim, sefpodoksim,
• Seftriakson (tek doz/gün)
Penisilin alerjisi :makrolit(azitromisin,
klindamisin klaritromisin)
Tedavi süresi:7-10 gün
Amoksilin preparatları
40-80mg/kg
• Alfoksil → tab 1gr, 125-250 mg 100ml süsp.
• Amoksina → 500mg-1ge tab, 125-250mg
süsp.
• Atoksilin → 250mg süsp, 500mg-1gr tab.
• Demoksil → 125-250-mg süsp, 500mg tab
• Largopen → 250-500mg süsp, 500mg-1gr tab
• Largopen-bid → 200-400mg
• Remoxil → 250mg süsp, 500mg tab
Amoksilin-klavulanat 1000/200 mg
Doz: 25/5, 50/5 mg/kg
•
•
•
•
•
Amoklavin → 200/28-400/57
Amoklavin Bid → 200-400mg
Augmentin Bid → 200-400 süsp,1000mg tab
Biomentin Bid
Klamoks Bid → 200-400mg süsp.
Ampisilin-sulbaktam
25-50mg/kg,3doz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alfasid →250mg süsp.,375mg film tab.
Ampicid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Combicid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Devasid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Duobak → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Duocid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Nebocid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Probcid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Sulicid → 250mg süsp.,375-750mg film tab
Azitromisin preparatları
•
•
•
•
•
•
•
Azax→ 500film tab
Azeltin → 500film tab, 200mg süsp.
Azitro → 250-500film tab, 200mg süsp(15-30ml)
Azomax → 500film tab
Azro → 500film tab, 200mg süsp.
Zitromax → 500film tab, 200mg süsp.
Tremac → 500film tab, 200mg süsp.
Sefalosporinler
• sefaklor (Kefsid, Losefar,Ceclor, Sanocef);
125-250mg süsp, 375-750mg tab
• sefadroksil (Cefradur, Duricef);
250mg süsp, 500mg cap,1gr tab
• sefaleksin (Maksipor, Sefporin);
125-250mg süsp., 500-1000mg film tab.
• sefprozil (Serozil);
250mg süsp.,500mg film tab.
• sefuroksim (Aksef, Cefatin, Sefuroks, Zinnat)
20-30mg/kg
125-250mgsüsp, 250-500mg film tab.
• Parasetamol 40mg/kg
• Calpol, Asomal, Demifen, Geralgine , Tamol,
Termalgine, Paracetamol, Pirofen 120mg,
Vermidon ped 160mg
İbuprofen 20mg/kg
• Ibufen, Dolven, Pedifen 100mg,
AOM
10kg, 1 yaş hasta
Rp/
1.
• Amoksisilin 40mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
1. Amoksina 250mg süsp.
Bir kutu
S:3x1ölçek
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla(3gün)
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1ölçek
AOM
10kg, 1 yaş hasta
Rp/
1.
• Amoksisilin 50-5mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
1. Augmentin Bid 200mg süsp.
Bir kutu
S:2x1ölçek(12saat ara ile)
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla(3gün)
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1ölçek
AOM
10kg, 1 yaş hasta
Rp/
1.
• Sefuroksim aksetil
30-mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
1.Cefaks 125 süsp.
Bir kutu
S:2x1ölçek(12saat ara ile)
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla(3gün)
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1ölçek
• 5yaşında kız hasta
Yakınma: Bir haftadır burun akıntısı, hafif halsizlik, kırıklık,
öksürük yakınması olan hastanın bir gündür ateşi 390C’ye
yükselmiş ve baş ağrısı ile boğaz arkasından akıntı eklenmiş.
FB:
• Boğaz bakısında farinks ve tonsiller hiperemik,
• Burun mukozası şiş ve hiperemik, pürülan akıntı
• Farinks arkasında pürülan akıntı ve ağız kokusu var
• Göz altları ödemli
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma
• Boğaz kültürü: Strep. Pyogenes
• 5yaşında kız hasta
Yakınma: Bir haftadır burun akıntısı, hafif halsizlik, kırıklık,
öksürük yakınması olan hastanın bir gündür ateşi 390C’ye
yükselmiş ve baş ağrısı ile boğaz arkasından akıntı
eklenmiş.
FB:
• Boğaz bakısında fariks ve tonsiller hiperemik,
• Burun mukozası şiş ve hiperemik, pürülan akıntı
• Fariks arkasında pürülan akıntı ve ağız kokusu var
• Göz altları ödemli
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma
• Boğaz kültürü: Strep. Pyogenes
• 5yaşında kız hasta
Yakınma: Bir haftadır burun akıntısı, hafif halsizlik,
kırıklık, öksürük yakınması olan hastanın bir gündür
ateşi 390C’ye yükselmiş ve baş ağrısı ile boğaz
AKUT SİNÜZİT
arkasından akıntı eklenmiş.
FB:
• Boğaz bakısında fariks ve tonsiller hiperemik,
• Burun mukozası şiş ve hiperemik, pürülan akıntı
• Fariks arkasında pürülan akıntı ve ağız kokusu var
• Diğer sistem bakıları olağan
Laboratuvar:
• Lökositoz ve sola kayma
• Boğaz kültürü: Strep. Pyogenes
Akut sinüzit
30kg, yaş hasta
Rp/
1.
• Amoksisilin 40mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
1. Largopen 500mg süsp.
Bir kutu
S:3x1ölçek(8saat ara ile)
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla(3gün)
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1.5ölçek
Akut sinüzit
30kg, yaş hasta
Rp/
48-72 saatte yanıt
yok veya direç var
1. Klamoks Bid 400mg süsp
Bir kutu
S:3x1ölçek(8saat ara ile)
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1ölçek
• Amoksisilin -klavulunat
25/5mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
Akut sinüzit
30kg, yaş hasta
Alerji var
Anafilaksi veya ürtiker
MAKROLİD
Rp/
1. Azitro 200mg süsp
Bir kutu
S.1x1,5ölçek(tek doz)3-5 gün
• Azitromisin 10mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S. 3x1damla
3. Tamol sirop
Bir kutu
S. 4X1ölçek
Akut sinüzit
30kg, yaş hasta
Rp/
1.
Alerji var veya
almak istemiyor
1. Zinnat 250 mg süsp
Bir kutu
S:2x2ölçek(12saat ara ile)
2. Nostil burun damlası
Bir kutu
S.3x1damla
3. Tamol sirop
Bir kutu
S.4X1ölçek
• Sefuroksim Aksetil
30mg/kg
• Parasetamol 40mg/kg

similar documents