Druhá čínsko japonská válka

Report
Informace
 1937-1945
 Ozbrojené
konflikty už od roky 1931
 Japonsko mělo plán stát se první
velmocí v Asii
 Čína měla početní převahu ale byla
špatně vyzbrojená
 Navíc v Číně občanská válka mezi
komunisty a kuomintang (čínská
národní strana)
Vpád do Číny
 Roku
1931 japonské jednotky obsadili
město Mukdenu a krátce poté
dobývají celou provincii Mandžusko
 1932 vytvářejí loutkový stát
Mandžukuo a v roce
 1934 dosazují do jeho čela
posledního čínského císaře
Další postup do Číny
 Roku
1937 Japonci dobyli Peking
 Dále Japonci postupují do Šanghaje
 Poté do Nankingu ve kterém Japonci
provádějí Nankingský masakr
 při kterém byli popravováni zajatci a
masakrováni civilisté, počet obětí se
odhaduje asi na 200 tisíc obyvatel
Kapitulace Japonska
 Roku
1941 Japonsko napadlo Pearl
Harbor a holandské i britské kolonie
 Den poté vyhlásily spojené státy válku
Japonsku
 A to vedlo roku 1945 ke kapitulaci
japonských vojsk
zdroje
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Jap
anese-Chinese_War_(1937-1945)
 http://dejiny.wz.cz/mezi/bitvy/cina/cina.ht
ml
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A
1_%C4%8D%C3%ADnskojaponsk%C3%A1_v%C3%A1lka


similar documents