Facebook-kilpailut markkinointistrategiana

Report
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Valmennuspäivä 14.5.2013
Valmennuksen tavoite:
Antaa lähtölaukaus tehokkaan ja
liiketoimintaa edistävän
Facebook-markkinoinnin
tekemiseen
Haluan, että sisäistät nämä asiat:
1. Facebook-kilpailujen säännöt
ja lailliset rajoitukset & puitteet
2. Osaat rakentaa yksinkertaisen
ja tehokkaan kilpailusivun
3. Osaat mainostaa kilpailuasi tai
kampanjaasi Facebookissa
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
9.00 - 9.15 Miksi kilpailut ovat tehokas markkinointikeino, ja miksi niitä kannattaa tehdä?
9.15 – 9.30 Case-esimerkkejä menestyksekkäistä kotimaisista Facebook-kilpailuista
9.30 – 10.00 Facebook-kilpailujen säännöt
• tärkeimmät asiat jotka tulee tiedostaa ongelmien välttämiseksi, sekä mitä sääntöjen
noudattaminen tarkoittaa käytännön tasolla?
10.00 – 10.15 Facebook-kilpailun suunnittelu ja budjetointi, aikataulu ja kustannukset
10.15 – 10.30 Kahvitauko tarvittaessa
10.30 – 12.15 Facebook-kilpailujen tekninen toteuttaminen
•
•
•
•
•
•
•
Parhaat ilmaiset ja maksulliset alustat ja niiden käyttäminen
Tarvittavan kuvamateriaalin hankinta ja käsittely
Yksinkertaisen kilpailusovelluksen suunnittelu ja rakentaminen itse
Osallistujien yhteystietojen kerääminen ja käsittely sekä kilpailun tuloksista tiedottaminen
Tehokkaan kilpailusivun rakenne (mitä missäkin kohtaa tulee olla)
Hyvän kilpailun ominaisuudet (miten kilpailusta tehdään houkuttava?)
Kilpailun ajoittaminen (mikä on paras aika ajaa kilpailu esimerkiksi tapahtuman markkinoinnissa?)
Ohjelma1
12.15-13.00 Lounas
Facebook-kilpailun markkinointi Facebook-mainonnan avulla
13.00 – 13.15 Nopea katsaus Facebookin maksulliseen mainontaan ja
sen etuihin
13.15-14.00 Facebook-mainosten luominen
14.00 – 14.30 Mainonnan tulosten analysointi (määritellään
tärkeimmät mittarit ja opetellaan tulkitsemaan kampanjasta
syntyvää dataa)
14.30-14.45 Kahvitauko tarvittaessa
14.45 – 15.15 Mainonnan optimointi kustannusten minimoimiseksi
ja tulosten maksimoimiseksi
15.15 -16.00 Etätehtävän anto, keskustelu & kysymykset
Ohjelma2
• Valmennuksen lisäksi suoritetaan etätehtävä jossa seuraava sisältö:
• Facebook-kilpailun suunnittelu ja budjetointi (tämä tehtävä suoritetaan
paperilla)
• Kilpailun tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittely
• Facebook-sivun luominen
• Facebook-kilpailusivun luominen Facebook-sivulle ilmaista alustaa
hyödyntäen
• Osallistujien yhteystietojen vastaanottomekanismin valmistelu
• Facebook-mainosten luominen
• kaksi mainosta kahdelle eri kohderyhmälle (yhteensä 4 mainosta)
• Mainonnan ja kilpailun tulosten analysointi tärkeimmillä mittareilla
• Mainonnan optimointi
• Kilpailun päättäminen ja tuloksista tiedottaminen
Etätehtävä
•
•
•
•
Käydään läpi jokaisen tekemä suunnitelma, tavoitteet ja mittarit
Käydään läpi kilpailusivut ja arvioidaan niiden teknistä toteutusta
Käydään läpi mainokset ja kohderyhmät
Käydään läpi kokemukset mainonnan tulosten analysoinnista ja
optimoinnista
• Keskustellaan etätehtävän kokemuksista
• Vastataan kysymyksiin jotka syntyivät tehtävän aikana
• Valmennuksen lopuksi yhteenveto ja jatko-ohjeet
Etätehtävän purku
• Visio: Markkinointi menee tulevaisuudessa yksilötasolle (One-on-one
marketing)
• Missio: Auttaa yrityksiä tekemään parempaa tulosta Internetmarkkinoinnin keinoin
• Palvelut: Konsultointi, valmennus ja tulospohjainen myynti
• Valmentaa ja konsultoi asiakkaita tekemään enemmän tulosta Internetmarkkinoinnilla
• Vahvuudet:
• Suomen vahvin Facebook-mainonnan/-markkinoinnin osaaminen ja kokemus
• Kyky mitata, analysoida ja optimoida mainontaa tuloksen parantamiseksi
• Taito ohjata oikeita asiakkaita myyntisivulle äärimmäisen pienillä
kustannuksilla
Fiercer Media
Marko Pyhäjärvi (FM tietojenkäsittelytiede)
• Erikoisosaamista ovat PPC-mainonta (Facebook, Google), konversioanalyysi
ja optimointi
• Tutkii trendejä ja etsii uusia verkkomainonnan liiketoimintamahdollisuuksia
• Valmentaa ja konsultoi asiakkaita strategian ja käytännön tasolla
• Tekee kansainvälistä myyntiä markkinoimalla pääosin Pohjois-Amerikkan
markkinoille
Janne Niini (KTM kansantaloustiede)
• Tekee asiakasprojekteja ja tulospohjaista myyntiä kotimaisten
asiakasyritysten kanssa
• Erikoisosaamista ovat PPC-mainonta (Facebook, Google),
markkinatutkimus, yhteisön rakentaminen ja sitouttaminen
• Valmentaa ja konsultoi asiakkaita käytännön tasolla
• Valmentaa asiakkaita tuottamaan asiakaskuntaa sitouttavaa sisältöä
Fiercer Media
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 1 - Perusteet
•
•
•
•
•
Kynnys osallistua on matala
Verraten helppoja toteuttaa
Taktinen keino yhteisön rakentamiseen
 Konversiohinnat alhaisia
Osa laajempaa Facebook-markkinoinnin
prosessia
Miksi Facebook-kilpailut?
Case Skiexpo
• Mediabudjetti noin 7000 euroa
• Aikaa reilut 3 viikkoa
• Meidän itse asettamamme tavoitteet:
1. Kasvattaa kävijämäärää 10%
2. Kerätä +10,000 Facebook-tykkääjää
3. Kerätä +5000 sähköpostiliidiä
Case Skiexpo
•
•
•
•
Arvonta kampanjan ”ideana”
Liidien keräys Facebook-sivulla
Liikennettä Facebook-mainonnalla
Lisäarvon tuottaminen ja
luottamuksellisen suhteen rakentaminen
myynnin edistämiseksi
Case Skiexpo
• Yli 13,000 Facebook-tykkääjää
• Yli 6,000 sähköpostiliidiä
• Kävijämäärän kasvu 34% (myynti kasvoi arviolta
400,000 euroa)
• Kävijätutkimuksen mukaan 14% tuli paikalle
Facebook-mainonnan ohjaamana (TNS-Gallup)
• ROI = [(100,000-7,000)/7,000]*100 = 1328%
Case Skiexpo
•
•
•
•
•
Yli 800 yksittäistä Facebook-mainosta
Yli 40,000,000 mainosnäyttöä
Yli 25,000 klikkiä
Klikkihinnat halvimmillaan 0,05 euroa
Liidien keräyksessä konversio parhaimmillaan 52%
Tarkempi Case-study
http://fiercermedia.fi/sahkopostimarkkinointi/skiexponja-boardexpon-facebook-kampanja/651
Case Skiexpo
Kisalaskeutumissivu 1
Kisalaskeutumissivu 2
•
•
•
•
•
Laskeutumissivu = applikaatiosivu
Mainontaa voidaan ohjata kisasivulle
Ns. ”like gate” –sallitaan
Lisää esimerkkejä:
http://fiercermedia.fi/tuotteet/mainonta-myynti/facebooklaskeutumissivu
Kisalaskeutumissivu 3
Case Habitare (Taktinen kisan
mainostaminen)
Lisäarvoa tuottava laskeutumis/kampanjasivu
http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php
TÄMÄ KANNATTAA LUKEA JA SISÄISTÄÄ
- Huom. kokemuksemme mukaan todella suuri osa
(jopa 50-60%) suomalaisista FB-markkinoijista
rikkoo näitä promootiosääntöjä, useimmiten
tietämättään!
Facebookin promootiosäännöt
• ”Promotions on Facebook must be
administered within Apps on Facebook.com,
either on a Canvas Page or a Page App.”
• https://developers.facebook.com/docs/guides/
canvas/
Applikaatiosivun käyttö
•
https://www.facebook.com/Sinunkoti
Applikaatiosivun käyttö
• “You must not condition registration or entry upon the user
taking any action using any Facebook features or functionality
other than liking a Page, checking in to a Place, or connecting
to your app. For example, you must not condition registration
or entry upon the user liking a Wall post, or commenting or
uploading a photo on a Wall.”
• You must not use Facebook features or functionality as a
promotion’s registration or entry mechanism. For example, the
act of liking a Page or checking in to a Place cannot
automatically register or enter a promotion participant.”
Ehdollistaminen / ”Like Gate”
• ”Tykkää ja Jaa!” - kisat =
• ABSOLUUTTISESTI KIELLETTYJÄ FACEBOOKIN
OMIEN PROMOOTIOSÄÄNTÖJEN MUKAAN!
Ehdollistaminen / ”Like Gate”
• “You must not notify winners through
Facebook, such as through Facebook
messages, chat, or posts on profiles
(timelines) or Pages.”
Arvonnan suorittaminen ja voittajien
ilmoittaminen!
• Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri
henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä
yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän
toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan
henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit
ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään
saman tehtävän hoitamiseen
• http://www.tietosuoja.fi/2584.htm
Rekisteriseloste
• Esimerkkiä:
• Rekisteriseloste
http://suomenmessutdm.rwcmp.com/3605/ecvFf4W6m4o
W/terms_and_conditions/sm/registerable
• Säännöt
• http://suomenmessutdm.rwcmp.com/3605/ecvFf4W6m4o
W/rules/sm/registerable
Rekisteriseloste & kilpailun säännöt
Kilpailun järjestää XXX Oy. Kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin
sponsoroima, hallinnoima tai suosittelema. Toimittamasi tiedot päätyvät vain
XXX Oy:n haltuun, eikä koskaan Facebookille. Emme myöskään luovuta
tietojasi millekään muulle kolmannelle osapuolelle.
Kilpailu on voimassa 31.5.2013 asti. Kilpailuun voivat osallistua yli 18vuotiaat Suomen kansalaiset.
Mahdollista palkintoa noudettaessa varaudu esittämään henkilötodistuksesi.
Voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti sähköpostilla 15.6.2013 mennessä.
(+ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT PALKINNOISTA)
Kilpailun säännöt, geneerinen
esimerkki
• https://www.facebook.com/Sinunkoti/app_128953167177
144
• Pohja saatavissa word-dokumenttina
• Tätä voitte käyttää pohjana!
Kilpailun säännöt, geneerinen
esimerkki
•
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/markkinointi/arvonnat/
•
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2011/Arpajaisvero(19431)
•
http://www.helsinki.chamber.fi/neuvontapalvelut/artikkelit/verotus/yrityksen_jarjestamat_arvonnat
_ja_kilpailut.1252.news
• Kolme tärkeää asiaa:
• Voitot rinnastetaan veronalaiseen tuloon arvonnoissa, mutta
pienarpajaiset = verottomia
• Voiton ratkaisu laadun/suorituksen perusteella ≠ arvonta
• ”Näennäissuoritus” kuitenkin = arvonta. Esimerkiksi
mielipidekysely tai vastaa kolmeen eri (merkityksettömään)
vaihtoehtoon, ”mikä on kovin kesätyyli”? tms.
Arpajaisvero ym. huomioitavaa
• Tee promootiollesi/kampanjallesi erillinen applikaatiosivu. Menemättä
teknisiin yksityiskohtiin voi silti todeta, että tässä on mielikuvitus rajana.
•
Applikaatiosivuille on mahdollista koodata varsin edistyneitä “miniinternetsivuja” toiminnallisuuksineen. Mutta muista myös, että usein
yksinkertainen on kaunista ja konversion (tapahtumien, toimien)
maksimoimiseksi hyvällä kampanjasivulla on usein syytä olla vain yksi
selkeästi määritelty tavoite!
• Jos haluat uusia käyttäjiä/tykkääjiä promootiosi pariin, mainosta
applikaatiosivua kohdistetulla Facebook-mainonnalla. Jo sivusta tykkääville
on myös hyvä muistutella asiasta – jos tykkääjäsi haluaa osallistua
promootioon, niin hän menee kampanjasivulle ja osallistuu siihen. Näin
kenenkään ei haluamattaan tarvitse osallistua kaupalliseen promootioon,
ilman että hän erikseen tämän henkilökohtaisesti vahvistaa.
NO MITEN SITTEN FB-kilpailu TEHDÄÄN?
•
•
•
•
Muista myös
REKISTERISELOSTE
SÄÄNNÖT
Hyvä käytäntö liittää säännöt itse kisasivuun ja linkata
rekisteriselosteeseen tarvittaessa
• Suoramarkkinointilupa erikseen, jos halutaan
sähköpostilistalle yhteystietoja myös jatkokäyttöön
NO MITEN SITTEN FB-kilpailu TEHDÄÄN?
• Huomaa, että jos juttusi on oikeasti
kiinnostava ja saa hyvän huomion,
sääntöjen noudattaminen ei poista viraalin
liikenteen osuutta kokonaan. Kova sisältö
huomataan kyllä aina!
VIRAALIMARKKINOINNIN OSUUS /
IHANUUS…
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 2 – Suunnittelu (Budjetointi, aikataulu, kustannukset)
• Suunnittelu
1. budjetointi
2. aikataulu
3. kustannukset
FACEBOOK-KILPAILUN SUUNNITTELU
• Määritä TAVOITE
• Mietikohderyhmä / -ryhmät
• Mieti suurimmat hyödyt kisasta/kampanjasta tavoittelemallesi
potentiaaliselle asiakkaalle (1-3kpl)
• WIIFM!
• Mieti selkeä ”Call-to-action!”
• Lähtökohtaisesti sosiaaliset asiat toimivat Facebookissa
• ”Huikea kampanja” vs. ”Ketterä ja reaaliaikaisesti seurattava”
•  Älä suunnittele ja analysoi liikaa ennen toteutusta = testaamalla asia
selviää!
• KISS-periaate toimii usein tässä(kin)…
SUUNNITTELU 1
• Toteutus ja resursointi
• Tehdäänkö itse vai alihankintana?
• Käytetäänkö valmiita applikaatioita vai koodataanko räätälöidysti?
• Tarvitaanko ”monimutkaisia” toiminnallisuuksia?
•
•
•
•
•
”Idean suunnittelu”
Graafinen toteutus
Tekninen toteutus
Mahdollisesti mainosliikenteen toteutus
Viestinnän (sivun status-päivitysten) toteutus kampanja-ajalla
SUUNNITTELU 2
• Idean ja luovan osuuden suunnittelu – max. 1-2 viikkoa, lyhyimmillään 1-2
päivää
• Tekninen toteutus, tyypillisesti noin 1 viikko, min. 1-3 päivää
• Kilpailun / kampanjan kesto
• Tyypillisesti parista viikosta pariin kuukauteen
• Riippuu tavoitteesta, esim. sähköpostiliidien keräyksessä voi olla
jatkuvaa (esim.
https://www.facebook.com/fiercermedia/app_190322544333196 )
• Riippuu myös mainosbudjetista
• Pienyrittäjä tyypillisesti vajaa 40€ päivä, kampanja max. 1kk
• Suuret yritykset, päiväbudjetti usein 100-300€ ja kampanjoiden
kestot esim. 1,5-3kk
• Sivun viestintä suunniteltava, aikataulutettava ja resursoitava kampanja
/ kisa huomioiden
Aikataulu
• ROI is the king!
• Kustannukset suhteutettava tavoitteisiin
• Käytä Exceliä!
• Mikä on esim. keskimääräisen sähköposti”liidin” tuoma tulo
aikaisemman kokemuksen perusteella?
• Mittaa ja seuraa konversioita kampanjoinnin ajan!
• Arvio kriittisesti mikä on olennaista ja mikä ei?
• Pienellä budjetilla pientä, isolla budjetilla isosti?
• Ei välttämättä aina päde
• Mutta riskinoton suhteen, se summa merkitsee, minkä olet valmis
menettämään?
• Markkinointitoimi = AINA investointi, ja investoinneissa on
riskinsä…
Kustannukset 1
• Idea/luova osuus, ”0” – n. (max.) 6000€
• Tekninen toteutus – alihankintana tyypillisesti n. 500€ 2000€ (tyypillisesti 8-20h työtä)
• Mahdollinen mainoskampanja, 100€ - kymmeniä(!)
tuhansia euroja
• Sosiaalisen median viestintä, ulkoistettuna tyypillisesti n.
500€ - muutamia tonneja. Sisäisesti toteutettuna laske
tuntiarvio!
Kustannukset 2, keskimääräistä
esimerkkiä…
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 3 – Tekninen toteutus
1. Parhaat ilmaiset ja maksulliset alustat ja niiden
käyttäminen
2. Yksinkertaisen kilpailusovelluksen suunnittelu ja
rakentaminen itse
3. Tehokkaan kilpailusivun rakenne (mitä missäkin
kohtaa tulee olla)
4. Tarvittavan kuvamateriaalin hankinta ja käsittely
5. Osallistujien yhteystietojen kerääminen ja käsittely
FB-kilpailujen tekninen
toteuttaminen
1. (Ilmaisen) Facebook-applikaation
2. Graafisen materiaalin ja editorin (esim. Photoshop)
3. Erillisen toimivan sähköpostiosoitteen kilpailulle
1. Kaikkein yksinkertaisimpaan
kilpailuun tarvitset…
1.
2.
3.
4.
5.
(Ilmaisen) Facebook-applikaation
Graafisen materiaalin ja editorin (esim. Photoshop)
(Ilmaisen) Työkalun lomakesivun luomiseen
Erillisen toimivan sähköpostiosoitteen kilpailulle
(tai esim. lomake-/kisasivun omalle Internet-sivustollesi.
Esimerkkinä vaikka Wordpressin ”Gravity Forms”
lisäosa)
2. Yksinkertaiseen kilpailuun tarvitset…
1.
2.
3.
4.
(Ilmaisen) Facebook-applikaation
Graafisen materiaalin ja editorin (esim. Photoshop)
Sähköpostijärjestelmän
(Ja/tai räätälöidyn yhteistietojen keräyslomakkeen +
tietokantasovelluksen)
3. Hieman monimutkaisempaan
kilpailuun tarvitset…
1. Omat/aidot kuvat usein parhaita!
2. Kuvapankit (esim. www.dreamstime.com, fotolia,
shutterstock, gettyimages ym ym)
3. Yhteistyökumppaneiden kuvat
4. Tarvitset graafisen editorin esim. Photoshop
Kuvamateriaalin hankinta ja käsittely
1.
2.
3.
4.
Facebook-sivun kansikuva 851 x 315 pikseliä
Facebook-profiilikuva 180 x 180 pikseliä
Applikaatiosivun kuvat 810 x esim. 650-850 pikseliä
Laskeutumissivun ”kampanja-ikoni” 111 x 74
pikseliä
5. Facebook-mainokset 110 x 80 pikseliä
Kuvamateriaalin käsittely / pieni
muistilista
1.
Static HTML iFrame Tabs (ilmainen)
•
https://www.facebook.com/pages/Static-Html-Thunderpenny/
•
•
http://www.thunderpenny.com/
Muita vastaavia: http://www.likethisfanpage.com/the-best-facebook-apps-for-buildingcustom-pages-tabs/
2.
3.
4.
Shortstack http://www.shortstackapp.com/
Woobox http://woobox.com/
Tarvittaessa sähköpostijärjestelmä:
•
•
Esim. MailChimp, www.mailchimp.com (suositeltava)
A-weber tms.
Alustoja
1. Luo kuva esimerkiksi Photoshopissa (max leveys 810 px)
2. Aseta Facebook-sivuillesi static HTML iFrame tabs-sovellus
https://apps.facebook.com/static_html_plus/?fb_source=searc
h&ref=ts&fref=ts
3. Vie kuva serverille (esimerkiksi Flickr, Facebook tai oma
serveri)
4. Static HTML iFrame sovelluksessa klikkaa ”Enable fangate”
5. Linkitä kuva Facebook-sivulle <img src=”suora linkki
kuvaan”> tagilla (kohdassa ”Fangate”)
6. Testaa, että toimii oikein
FB-laskeutumissivun
luominen 1 / ”KISS”
1. Luo kuva esimerkiksi Photoshopissa (max leveys 810
px)
2. Vie kuva serverille (esimerkiksi Flickr, Facebook tai
oma serveri)
3. Linkitä kuva Facebook-sivulle <img src=”suora linkki
kuvaan”> tagilla (kohdassa ”Content”)
4. Testaa, että toimii oikein
5. (Voit tässä myös linkata esim. oman yrityksesi
kisasivulle, jos tällainen löytyy…)
FB-laskeutumissivun
luominen 2 / ”KISS”
FB-laskeutumissivun
luominen 3 / ”KISS”
FB-laskeutumissivun
luominen 4 / ”KISS”
FB-laskeutumissivun
luominen 5 / ”KISS”
FB-laskeutumissivun
luominen 6 / ”KISS”
1. Luo kuva esimerkiksi Photoshopissa (max leveys 810 px)
2. Aseta Facebook-sivuillesi static HTML iFrame tabs-sovellus
https://apps.facebook.com/static_html_plus/?fb_source=searc
h&ref=ts&fref=ts
3. Vie kuva serverille (esimerkiksi Flickr, Facebook tai oma
serveri)
4. Linkitä kuva Facebook-sivulle <img src=”suora linkki
kuvaan”> tagilla (kohdassa ”Fangate”)
5. Testaa, että toimii oikein
FB-laskeutumissivun luominen 1 /
Edistyneempi
1. Luo lomake osoitteessa:
•
http://www.amosbenjamin.com/lomake/
2. Luo haluamasi kentät editoria käyttäen
3. Lopuksi klikkaa ”lataa lomake” ja kopioi HTML-koodi ja
liitä se static HTML iFramessa kohtaan ”Content”
4. Esim
<iframe id="guideframe" scrolling="no"
frameborder="0"
src="https://www.amosbenjamin.com/lomake/lomakkeesi/1
368520787/" width="810px" height="1107px"
allowtransparency="true"></iframe>
1. Testaa, että toimii oikein
FB-laskeutumissivun luominen 2 /
Edistyneempi
FB-laskeutumissivun luominen 3 /
edistyneempi
FB-laskeutumissivun luominen 4 /
edistyneempi
FB-laskeutumissivun luominen 5 /
edistyneempi
FB-laskeutumissivun luominen 6 /
edistyneempi
1.
2.
3.
4.
5.
(Käydään läpi tarvittaessa kursorisesti)
Luo tili MailChimpissä
Luo automaattiset vastausviestit saamiisi tilauksiin
Luo ”Subscribe”-lomake MailChimpin editorissa
Liitä ”Subscribe”-lomakeen embed-koodi Static HTML
iFramessa ”Content”-sivulle
FB-laskeutumissivun
luominen / Mail Chimp
• Autoresponder on sähköpostijärjestelmän yksi tärkeä toiminnallisuus,
mutta koko järjestelmää nimitetään useimmiten ”autorespoder”nimellä.
• Autoresponder lähettää ennalta laadittuja sähköposteja
automaattisesti sähköpostilistalle tai listan segmentille.
• Suosittelemme ”hostattua” ratkaisua (Mailchimp http://mailchimp.com/ )
• Emme suosittele ”self-hosted” järjestelmää, sillä ”hostatut” ovat
todella kustannustehokkaita ja varmatoimisia.
• Mailchimp on helppokäyttöinen ja kokonaan suomennettavissa.
Seuraamalla step-by-step ohjeita luot ensimmäisen sähköpostilistasi.
• Vaihtoehtona myös kymmeniä muita ulkomaisia ja kotimaisia
hostattuja sähköpostijärjestelmiä, mutta niiden ongelmana
useimmiten heikko suomennettavuus ja autoresponder-toiminnon
puutteellisuudet.
Sähköpostijärjestelmä /
autoresponder (käydään läpi
tarvittaessa)
• Yhteystietojen keruun ja itse kilpailun/arvonnan on
tapahduttava kolmannen osapuolen järjestelmässä
• Sähköposti / sähköpostijärjestelmä
• Kisasivu kolmannen osapuolen serverillä + tietokantasovellus
• Voittajista ei saa ilmoittaa Facebookissa, vaan heille on
ilmoitettava henkilökohtaisesti
•
•
•
•
Sähköpostilla
Puhelimitse
Postitse
ym
Yhteystietojen kerääminen ja tuloksista
ilmoittaminen (kilpailun
päättäminen)…kertaillaan taas sääntöjä!
•
Kampanja-ikoni etusivulle 1
• Luo kuva 111 x 74 pikseliä (esim.
photoshopissa)
• Klikkaa Static HTML-applikaation (tms.)
kuvaa Facebook-sivulla
Kampanja-ikoni etusivulle 2
Klikkaa ”muokkaa asetuksia”
• Ja tästä seuraavasta ikkunasta  mukautettu
välilehden kuva  ”vaihda”
Kampanja-ikoni etusivulle 3
• Lataa valmistelemasi kuva tiedostosta
koneeltasi
Kampanja-ikoni etusivulle 3
•
•
•
•
Suurin hyöty/hyödyt (1-3 kpl)
Muista WIIFM – ”what’s in it for me!”
Selkeä ”Call to Action”
”Fan Gate” on jo melko vakiintunut käytäntö
• (Mutta ei suinkaan välttämätön)
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / ”Call to action”
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / Suurin Hyöty
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / Tehokeinot
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / Tehokeinot
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / Lomakesivu
• Kysy tai pyydä tekemään vain ja ainoastaan
olennaista (Konversio!)
• Selkeys ja käytännöllisyys riittää (”Like
Gate” on jo ”tehnyt tehtävänsä” useimmissa
tapauksissa…)
• Kisan idea tuotteeseen/palveluun vahvasti
liittyvä
• Muistetaan KISS edelleen…
Tehokkaan kilpailusivun
rakenne / Lomakesivu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Facebook-sivusi on AIDOSTI yhteisöllinen
Kisan/kampanjan TAVOITE on selkeä
Kisa puhuttelee kohderyhmäänsä
Kisasta/osallistumisesta on selkeä hyöty osallistujalle
Kampanjasivulla käy nopeasti ilmi, mistä on kyse
Kampanjasivu sisältää selkeän ”call-to-actionin”
Itse kisaan osallistuminen on helppoa ja nopeaa!
Osaat mainostaa kisaasi juuri oikeille ihmisille
(MUISTA ”HAUSKA MYY”! Sekä erottuvuus)
Mikä tekee kilpailusta houkuttelevan?
(kerrataan…hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty!)
Strateginen
Taktinen
• Facebook-sivun lisäarvon tuotanto = jatkuva prosessi
• Kampanjoimalla / tekemällä kisoja voit kasvattaa yhteisöäsi esim.
sesonkikohtaista vaihtelua tasoittaaksesi
• Yleisötapahtumalle sopiva aika kampanjointiin on kokemuksemme
mukaan 1-n.3kk
• Muita mahdollisia ajoituksen perusteita:
• Sesonki (joulu, kesä, muut juhlapyhät, urheilukisat, tähtien
konsertit ym ym.)
• Matalasesongin kysynnän vauhdittaminen / ”muistuttelu”
• Yhteisön pienet palkitsemiset! (VINKKI)
Kilpailun ajoittaminen
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 4 – Kilpailun markkinointi Facebook-mainonnan
keinoin, Facebook mainonnan perusteet ja edut
1. Nopea katsaus Facebookin maksulliseen mainontaan
ja sen etuihin
2. Facebook-mainosten luominen käsin (tai Facebookin
tarjoamalla massatuotantotyökalulla)
3. Mainonnan tulosten analysointi - määritellään
tärkeimmät mittarit ja opetellaan tulkitsemaan
kampanjasta syntyvää dataa
4. Mainonnan optimointi kustannusten minimoimiseksi ja
tulosten maksimoimiseksi
Facebook-kilpailun markkinointi
Facebook-mainonnan avulla
Liikenneruuhka
• Unohda 10 euroa / vuorokausi budjetit.
• Pieni raha tuo pientä liikennettä, iso raha tuo isoa liikennettä.
• Fiercer Media kuluttaa parhaimmillaan tuhansia euroja
vuorokaudessa Facebook- ja Google AdWords-mainontaan.
• Tunnemme ulkomaisia mainostajia jotka kuluttavat yli $50,000
vuorokaudessa mainontaan.
• Tärkeää on aloittaa pienestä, mutta tärkeämpää on kasvattaa asteittain
mahdollisimman korkealle
• Tavoitteena maksimaalinen liikenne (klikkimäärät) maksimaalisella
ROI:lla.
Mainosbudjetti
• Älä pelkää epäonnistumista, sillä on takuuvarmaa, että
epäonnistut aluksi moneen kertaan. Parasta on jos epäonnistut
nopeasti.
• Liikennettä oppii ohjaamaan tehokkaasti vain tekemällä sitä
käytännössä, eli toisin sanoen polttamalla rahaa mainontaan.
• Asennoidu niin, että mainontaan sijoittamallasi rahalla ostat
itsellesi dataa jonka avulla opit lisää. Jokainen mainontaan
sijoitettu euro opettaa sinulle jotain uutta.
• Liikenteen ohjaaminen on riskisijoittamista – ”first pay, then
gain”.
Vinkki
• Kohdennettua liikenteen ohjaamista omalle Facebook-sivulle tai
Facebookin ulkopuolelle
• Ikä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti, harrastukset, työpaikat, erilaiset
tykkäämisen kohteet ja yhteisöt jne..
• Keskeyttävää mainontaa
• Luonteeltaan erilaista esimerkiksi Google AdWordsiin verrattuna
• Tarkkaan kontrolloitavissa ja optimoitavissa
• Korkea ROI (Esimerkiksi Skiexpo 2010 1328%)
Facebook-mainonta on
• Miten useimmat tekevät FB-mainontaa?
•
•
•
•
•
•
•
3-4 mainosta
Vähäinen tai liian laaja kohdentaminen
Mainos ei puhuttele kohderyhmän edustajaa
Ei aktiivista tulosten analysointia
Ei aktiivista mainonnan optimointia
Ei liidien keräystä
Suoralinkitys websivulle, ei hyödynnetä Facebook-sivuja
Amatöörin mainonta
• Tyypilliset tulokset
• Matala CTR (Click Through Rate) (esimerkiksi 0,04%)
• Korkeat klikkihinnat (esimerkiksi 0,6-0,8 e)
• Jatkuva mainonnan tarve koska liidejä ei kerätä
Tyypilliset tulokset
• Miten PRO tekee FB-mainontaa?
•
•
•
•
•
•
•
Yhdellä ihmisellä kokonaisvastuu koko kampanjasta
Tarvittaessa tuhansia mainoksia
Erittäin tiukka kohdentaminen
Mainos puhuttelee kohderyhmän edustajaa
Jatkuva tulosten analysointi
Jatkuva mainonnan optimointi ja systemaattinen testaus
Liidien (tykkääjät) keräystä Facebook-sivulla
Pro:n mainonta
• Tyypilliset tulokset
• Korkea CTR (esimerkiksi 0,244%)
• Matalat klikkihinnat (jopa 0,03 e)
• Liidit tallessa, markkinoinnin kustannukset putoavat
Tyypilliset tulokset
Tulokset riippuvat aina markkinoitavasta tuotteesta ja
markkinan kiinnostuksesta, mutta alla on realistinen
laskelma siitä mitä Facebook-mainonnalla on mahdollista
saavuttaa.
•
•
•
•
•
Budjetti 3500 euroa
Keskimääräinen CPC (klikkihinta) 0,17 euroa
Klikkejä Facebook-sivulle 20,588 kpl
Konversio liidien keräyksessä 25%
Liidejä (Facebook-tykkääjiä) yhteensä 5147 kpl
Mikä on mahdollista?
-
Keskimääräinen CPC = 0.25 euroa
Keskimääräinen konversio = 25%
Yksi uusi tykkääjä maksaa 1 euroa
10,000 euron budjetilla yhteensä 10,000 tykkääjää
- Jos taasen CPC = 0.1 euroa, ja konversio 50%, saa 10,000
euron budjetilla 50,000 tykkääjää.
- Halvimmillaan tykkääjähinta Fiercer Medialla 0.02 euroa.
Laskelma 2
• Kuva (merkitys 70%) on Facebook-mainoksen
ehdottomasti tärkein osa, koska juuri kuva on se, mikä
kiinnittää käyttäjän huomion mainokseen
• Otsikon merkitys 20%
• Mainostekstin merkitys 10%
Tehokas FB-mainos
•
•
•
•
•
•
•
Epäselvä (kuva, otsikko ja mainosteksti)
Monimutkainen
Tylsä
Huonosti erottuva/näkyvä
Huonosti kohdistettu
Ei puhuttele kohderyhmää
Keskittyy tuotteeseen/palveluun eikä mainosta katsovaan
(”What’s In It For Me?”)
• Ei sisällä kehoitetta (Call to action)
Huono FB-mainos on…
Huonoja mainoksia
Huonoja mainoksia
Vielä huonompia…
•
•
•
•
•
•
•
•
Selkeä (kuva, otsikko, teksti)
Yksinkertainen
Mielenkiintoinen, hauska, shokeeraava, seksikäs..
Voimakkaasti erottuva
Tiukkaan kohdistettu
Kohderyhmää puhutteleva/koskettava
Keskittyy mainosta katsovaan (”What’s In It For Me?”)
Sisältää kehoitteen (Call to action)
Hyvä FB-mainos
Hyviä mainoksia
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 5 – Kilpailun markkinointi Facebook-mainonnan
keinoin, mainonnan toteutus
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne Niini / Fiercer Media
Osa 4 – Mainosdatan analysointi
•
•
•
Mainosdatan analysointi
Facebook-sivun demografiadatan analysointi
(Laskeutumissivun analysointi)
•
Tämä valmennus ei kata laskeutumissivujen analysointia ja konversiooptimointia, koska laajuutensa vuoksi aihe ei vaatii oman erillisen
valmennuksen. Lisäksi analysointia varten tarvitaan erilliset mittarit
joita tässä valmennuksessa ei käsitellä.
Analysointi
1. Ymmärtää mikä mainos tai mainoskampanja tuottaa
parhaiten tulosta
2. Ymmärtää mikä kohderyhmä tuottaa parhaiten tulosta
Tavoite
Analysointi tuottaa tietoa jonka pohjalta mainoskampanjoita
voidaan optimoida kustannusten minimoimiseksi ja
tuloksen (konversiot) maksimoimiseksi. Ilman analyysin
antamaa tietoutta optimointia on mahdotonta tehdä.
Miksi analysoidaan?
•
•
Jos olet tyytyväinen maksamaasi klikkihintoihin ja
konversiohintoihin (esimerkiksi 2 euroa per liidi), ei analysointi ja
optimointi ole tarpeellista.
Analysointia ja optimointia tehdään vain silloin kun halutaan
minimoida kustannuksia ja/tai maksimoida tulosta (konversiot)
•
Lisäksi analysointia tehdään kun halutaan ymmärtää ja oppia
kohdemarkkinasta.
Huomaa!
•
4 tärkeää mittaria
•
•
•
•
CTR
Hinta (CPC tai CPM - riippuu kummalla kustannusmallilla kampanjaa
ajat)
Konversio (myynti, ”tykkääminen” tai sähköpostilistalle
kirjautuminen)
Trendi
Mittarit
•
•
CTR = Click Through Rate. CTR on suhdeluku, joka kertoo kuinka
monta kertaa mainosta on klikattu suhteessa näyttökertoihin.
Havainnoi ja kirjaa ylös
•
•
•
Ylittääkö CTR hyvän mainoksen kynnyksen 0,08%?
Kehittyykö CTR positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan?
Mikä yksittäinen mainos kerää korkeimman CTR-lukeman, eli mikä
mainos on paras keräämään klikkejä?
CTR
•
•
CPC tai CPM
Havainnoi
•
•
•
•
Kuinka paljon mainontasi maksaa per mainos ja per kampanja?
Ylittääkö mainos maksimihinnan jonka olet itsellesi määritellyt
(esimerkiksi max 0.4 euro per klikki)?
Kehittyykö hinta positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan?
Mikä yksittäinen mainos kerää halvinta liikennettä?
Hinta
• Konversioaste on Internet-mainonnassa käytetty suhdeluku joka
kertoo kuinka monta kertaa haluttu tavoite saavutettiin suhteessa
klikkimäärään.
• Konversioaste = Saavutettujen tavoitteiden määrä / Klikkimäärä
•
Havainnoi
•
•
•
•
Mikä on konversion hinta eri mainosten tai kampanjoiden kohdalla, eli
paljonko yksi konversio (myynti, tykkääjä, sähköpostiliidi) sinulle
maksaa?
Ylittääkö konversion hinta asettamasi maksimihinnan?
Kehittyykö mainosten tai kampanjoiden konversioaste positiiviseen
vai negatiiviseen suuntaan?
Mikä yksittäinen mainos tuottaa eniten, eli missä mainoksessa on
korkein konversioaste?
Konversio
• Trendi kertoo kehityksen suunnasta.
• Trendiä mitataan ja havainnoidaan koko kampanjan tasolla, että
yksittäisten mainosten tasolla
• Trendiä mitataan kolmella parametrilla
• Klikit
• CTR
• Mainosnäytöt
Trendi
Trendi kampanjatasolla
Trendi mainostasolla
•
•
Analysoinnista kertyvää tietoa kannattaa kirjata ylös paperille
Kysy itseltäsi:
1.
2.
3.
Mikä yksittäinen mainos herättää parhaiten kohderyhmän huomion
(CTR)?
Mikä yksittäinen mainos tuottaa parhaiten tulosta (konversiotaso)?
Mikä on parhaiten tuottavan mainoksen kohderyhmä, eli toisin sanoen
mille kohderyhmälle mainostaminen tuottaa parhaiten tulosta?
Kynä ja paperia
Facebook-mainonnan optimointi on kampanjan aikaista jatkuvaa
toimintaa, jolla kehitetään mainontaa tuottamaan parempaa tulosta.
Mainonnan optimointi
•
Optimoinnin tavoitteena on
•
•
Minimoida kustannukset (CPC- tai CPM-hinta)
Maksimoida konversiot (myynti, tykkäys, sähköpostiliidi, tms.)
Tavoite
•
•
Mainonnan optimointi on jatkuva prosessi jota tehdään läpi
kampanjan elinajan
Sähköinen formaatti ja teknisesti edistynyt mainosalusta
mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedon jokaisen yksittäisen
mainoksen tuloksellisuudesta, mikä mahdollistaa seuraavan:
Sen sijaan, että pyöritettäisiin esimerkiksi kahta-kolmea mainosta usean
viikon ajan ja arvioitaisiin tuloksia vasta jälkeen päin, tehdään nopeasti
suhteellisen paljon mainoksia. Kun tietoa mainoksista kertyy
analysoitavaksi, ”tapetaan” huonot mainokset saman tien, löydetään
parhaiten toimivat kohderyhmät sekä mainokset ja kehitetään näitä
edelleen.
FB-mainonnan optimointi
•
•
•
•
•
•
Kyse on jatkuvasta oppimisprosessista
Vaatii luovuutta ja rohkeutta
Helppoa, mutta jyrkähkö oppimiskäyrä
Vaatii panostusta, mutta tuotto voi olla massiivinen ROI
Moniulotteista ja abstraktia
Vaatii jatkuvaa fokusointia ja kurinalaisuutta
(vaihtoehtoja ”ziljoonia”)
Haasteet
•
Optimointi tarkoittaa käytännössä
•
•
•
•
•
•
Huonojen (CTR < 0,10) mainosten poistamista
Liian kalliiden (esim. CPC > 0,35€) mainosten poistamista
Uusien mainosten tekemistä analyysista saadun tiedon perusteella
Parhaiden mainosten jalostamista edelleen
Parhaiden kohderyhmien aktiivista etsimistä
Huomaa, että käytännössä optimoida (ja analysoida) voi
loputtomiin, mutta käytäntö on opettanut tietyn prosessin antavan
keskimäärin riittävän hyvän lopputuloksen.
Vältä ”Paralysis by analysis”
Optimointi
•
Kohdentaminen (Facebook tarjoaa 27 eri kohdistamisparametria)
•
•
•
•
Demografiset parametrit:
Ikä, sukupuoli, maantieteelllinen sijainti, ”siviilisääty” jne.
(Rajoitettu)
Tykkäämisen kohteet (Käytännössä rajaton ja mahdollisuudet
lisääntyvät koko ajan)
Mainokset
•
•
•
Kuva
Copy
Otsikko (jos liikenne ajetaan Facebookin ulkopuolelle)
Mitä optimoit?
Käytännössä haet siis parhaiten tuottavaa yhdistelmää muuttujista
Kohdentaminen + Luomus
(Targeting + Creative)
Mitä optimoit?
• Määrittele aluksi liikenteen hinnan ylä- ja alarajat.
• Paljonko maksimissaan olet valmis maksamaan.
• Klikistä (CPC) tai tuhannesta mainosnäytöstä (CPM)?
• Konversiosta (myynti, tykkääjä, sähköpostiliidi, tms.).
• Mikä on liikenteen matalin hinta (CPC tai CPM) jota tavoittelet?
• Ilman selkeitä ylä- ja alarajoja optimointisi voi olla päämäärätöntä
hakuammuntaa.
• Etsi oma ”riittävä tasosi”.
• Liian korkea yläraja voi johtaa turhan kalliiseen mainontaan.
• Liian matala alaraja voi johtaa 24/7 optimointiin.
Tavoitteesi
• Mikä oli analyysin tulos, eli
1.
2.
3.
Mikä yksittäinen mainos herättää parhaiten kohderyhmän huomion
(CTR)?
Mikä yksittäinen mainos tuottaa parhaiten tulosta (konversiotaso)?
Mikä on parhaiten tuottavan mainoksen kohderyhmä, eli toisin sanoen
mille kohderyhmälle mainostaminen tuottaa parhaiten tulosta?
Analyysin tulokset
• Aloita ”ampumalla haulikolla”
•
Esimerkiksi 5 x 5 mainokset kohdentamalla Toyota, Audi, BMW, Nissan, Volvo
• Aja kampanjoita kunnes klikkejä kertynyt 5-10 per mainos
•
•
Yleensä 1 vuorokausi on riittävä jos aloitat korkealla hintatarjouksella (”bid”)
Huomaa, että kaikki mainokset eivät aina saa mainosnäyttöjä!
• Analysoi tulokset
• Fokusoidu parhaimpaan kampanjaasi / mainokseesi
• Rakenna uusi 5 x 5 kampanjat parhaimman pohjalta
•
•
Huomaat esimerkiksi, että Audi-kampanja tuottaa parhaiten tulosta (korkein ROI)
Luot uudet kampanjat fokusoituen Audi-teemaan
• Aja liikennettä jälleen 5-10 klikkiä per mainos (1 vrk pitäisi riittää),
jonka jälkeen toistat optimointiprosessin
Optimointiprosessi
Esimerkki
Esimerkki
•
•
•
•
Myydään autovakuutuksia
Aluksi ”ammutaan haulikolla”
Kerätään ja analysoidaan dataa
Optimoidaan kunnes ”ammutaan tarkkuuskiväärillä”
Case
”Haulikko”
”Tarkkuuskivääri”
• Tehokas kohdistaminen on Facebook-mainonnan TÄRKEIN
ominaisuus!
• Suomenkielisten ”tykkäämisten kohteiden” määrä toistaiseksi rajoitettu
• Huom. moni suomalainen ”tykkää” myös engl./kv. asioista!
• Myös demografisilla parametreilla saatat tehdä hyviä tuloksia…
• Asiat joihin ihmiset suhtautuvat intohimoisesti helpoimpia markkinoida
• Harrasteet, kulttuuri, erilaiset julkisuuden henkilöt, ”muotivillitykset” jne.
• Systemaattisuus ja jatkuva testaus auttavat kohderyhmien
löytämisessä, oikotietä onneen ei ole
• ”Ammu ensin haulikolla, tarkenna sitten, kun dataa alkaa kertyä”
• Mitä tarkemmin kohdistat ja mitä parempi vaste (CTR), ja sitä
vähemmän mainonnasta maksat.
Kohdentamisesta
”Matriisiajattelu”
• Korkean CTR-tason mainonta PUHUTTELEE kohderyhmää.
• Mainoksen tehosta 70% riippuu kuvasta.
• Mainoksen kuva TÄYTYY vastata kohdennusta!
• Kohdennus BMW-tykkääjille, kuvia BMW-autoista, ei esim. Volvoista.
• Kohdennus lumilautailijoille, kuvia lumilautailusta, ei esim.
alppihiihdosta.
Puhuttele!
• Käytä erilaisia tehokeinoja, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
Kuvan tehosterajaukset
Teksti kuvana
Isot kirjaimet copy-tekstin sisällä
Slangi-ilmaukset, värikäs kieli copy-tekstissä
Räikeät värit, vastavärit - ”Ruma myy”
Amatöörimäiset kuvat - ”ei mainos”
Mainokset
Esimerkkejä
Esimerkkejä
Testaa  Korkeampi ROI
REENIPÄIVÄ PRO
Facebook-kilpailut markkinointistrategiana
Janne / Fiercer Media
Bonus/lisämateriaali – ”Page Post Ads”
• http://fiercermedia.fi/sosiaalinen-media/facebook-mainonta/facebookmainonnan-eri-tyypit-1-premium-mainokset/2481
•
•
•
•
CPM-hinnoiteltua
Etusivun näkyvyys (aina)
5000 € minimibudjetti mediabudjetille
Tilaus Facebookin verkostossa olevan Digitoimiston kautta (esimerkiksi Fiercer
Media)
• http://fiercermedia.fi/sosiaalinen-media/facebook-mainonnan-eri-tyypit-2market-place-mainokset/2539
•
•
•
•
•
CPC- tai CPM-hinnoiteltua
Budjetti joustava, ei minimirajaa
Näkyvyys alasivuilla ja etusivulla
LIIKENNE eli kävijöitä/klikkejä sivullesi!
Optimointi ja kontrollointi (lähes) reaaliajassa
Facebookin mainostyypit
Voit mainostaa kaikkia Facebook-sivuilla jaettavia sisältöjä
Video
Kuva
Teksti (”Page post”)
Linkki (”Page Post”) esim. yrityksen omille Internet-sivuille
Kysely (Poll)
(Tapahtuma)
(Sovellus, applikaatio tai peli)
Tämän lisäksi ”sosiaaliset” mainokset
Sivun tykkäämistarina
Sivujulkaisun tykkäämistarina
Sivujulkaisun kommentin tykkäämistarina jne.
Page Post - mainokset
• ”Mainoksia ei usein koeta mainoksiksi”
• Mainosten liikenne on stabiilimpaa, eli kestää pidempään kuin
perinteinen FB-mainos
• CTR helposti todella korkea (erään tuntemamme mainostajan ennätys
jopa yli 24%!!!)
• Klikkihinnat helposti alle 0.1 euroa, ja jopa alle 0.01 euroa!
• Liikenne halpaa myös FB:n ulkopuolelle
Page Post Ad
Kaikki tykkääjät eivät näe kaikkia postauksia
• Kukaan ei on-line 100% ajasta
• Facebookin algoritmi
• ”Engagement ratio” (= "puhuu tästä" / "tykkää" * 100 = xx% )
• Vaikuttaa postausten näkyvyyteen
• Vaikuttaa yhteisölle tehtävien maksettujen mainosten HINTAAN!
• Kanta-asiakasyhteisön luominen
• Pitkän aikavälin vakuuttaminen ja sitouttaminen
• Jatkuva LISÄARVON tuotanto
• Kaksisuuntainen keskustelu-, asiakaspalautepalaute- ja kehityskanava
• BRÄNDIN luominen
•
Miksi sisältöjen
markkinointi on tärkeää?
Page Post Ad - Kuva
( Linkki )
Esimerkkiä (kuva & linkki)
Esimerkkiä (teksti)
• EROTTUVA kuva tai video!!
• Tiukka kohdennus.
• Useiden kuvien tai videoiden testausta.
Mitä vaatii?
• Erityisen hyvä taktiikka on kirjoittaa blogipostaus jossa
erottuva kuva, ja sen jälkeen julkaista linkki FB-sivulla
postaukseen. Tämän jälkeen PagePostAd-mainos äsken
tehdyllä FB-postauksella käyntiin.
• Tämä tuo halpaa liikennettä suoraan blogiin.
• Samalla taktiikalla halpaa liikennettä suoraan verkkokaupan
tuotesivulle
• Toinen hyvä taktiikka on julkaista video FB-sivulla,
sekä ajaa siihen PagePostAd-mainosliikennettä
Taktiikoita
Page Post Ad
Onnea ja menestystä, ja ennen kaikkea, PIDÄ HAUSKAA!
Onnea ja menestystä!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valmennuksen lisäksi suoritetaan etätehtävä jossa seuraava sisältö:
Facebook-kilpailun suunnittelu ja budjetointi (tämä tehtävä suoritetaan paperilla)
Kilpailun tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittely
Facebook-sivun luominen
Facebook-kilpailusivun luominen Facebook-sivulle ilmaista alustaa hyödyntäen
(Static HTML iFrame tabs ja/tai http://www.amosbenjamin.com/lomake/ )
Osallistujien yhteystietojen vastaanottomekanismin valmistelu (sähköposti,
tietokanta jos onnistuu!)
Facebook-mainosten luominen*
• kaksi mainosta kahdelle eri kohderyhmälle (yhteensä 4 mainosta)
Mainonnan ja kilpailun tulosten analysointi tärkeimmillä mittareilla (CTR, CPC,
Tavoitteet/konversiot)
Mainonnan optimointi
Kilpailun päättäminen ja tuloksista tiedottaminen
*) tarvitset toimivan luottokortin
Etätehtävä
•
•
•
•
Käydään läpi jokaisen tekemä suunnitelma, tavoitteet ja mittarit
Käydään läpi kilpailusivut ja arvioidaan niiden teknistä toteutusta
Käydään läpi mainokset ja kohderyhmät
Käydään läpi kokemukset mainonnan tulosten analysoinnista ja
optimoinnista
• Keskustellaan etätehtävän kokemuksista
• Vastataan kysymyksiin jotka syntyivät tehtävän aikana
• Valmennuksen lopuksi yhteenveto ja jatko-ohjeet
Etätehtävän purku
• Lataa Facebook-mainonnan pikaopas:
• https://www.facebook.com/#!/fiercermedia/app_1
90322544333196
• Seuraa blogiamme:
• http://fiercermedia.fi/blogi
• Ja tietysti se Facebook:
• https://www.facebook.com/fiercermedia
• Yhteystiedot: [email protected]
050 535 5119
Harvinaisen härski
myyntipuhe…

similar documents