PowerPoint-presentasjon

Report
HVORDAN LYKKES
MED SOSIALE MEDIER
Facebook brukere i Norge (jan. 2012)
13-15 år
16-17 år
7% 4% 8%
18-24 år
6%
13%
20%
25-34 år
35-44 år
19%
23%
45-54 år
55-64 år
65+ år
Pr. midten av juli 2012
2,627 millioner brukere i Norge.
(stagnasjon de siste mnd.)
74 % i alderssegmentene 18-54
Ca. 50 % av brukere er innom daglig,
ca. 35 % av brukerne benytter FB via mobilen.
Gjennomsnittlig antall ”venner” for norske
brukere er 248, gjennomsnittlig antall
bedriftssider som vi følger er 80!
Må min
bedrift være på
Facebook?
Må jeg som
privatperson være
på Facebook?
Offshore.no – antall besøkte
2010 - 3, 5 mill
2011 - 4,3 mill
2012 - 5 mill
5000000
4329478
3537489
Lesertall
Offshore.no – trafikk fra Facebook,
% av totalt antall besøkte
2010 - 31 000
2011 - 150 000
2012 - 320 000
9.7
3.5
0.9
Trafikk fra FB
Hva er essensen for bedrifter på Facebook?
ENGASJEMENT
Engasjer,
Ikke publiser
Snakk med,
ikke til
Hvordan øke tilhengermassen
• Plug-ins fra FB på egne nettsider
• Lever godt og nyttig innhold over en lengre
periode!
• Inkluder adressen (ikke glem å velge en egen
vanity-url på www.facebook.com/username
når du får mer enn 25 tilhengere) til siden i
altmarkedsmateriale
• Promoter siden overfor eksisterende kunder
og potensielle kunder
• Venner og bekjente er en viktig del av dette
Prinsipper for innhold/saker som legges ut
• Bestem hvor ofte det bør legges ut saker
og hvilke typer saker som skal legges ut
• For de aller fleste sider anbefales
minimum 1 sak pr. dag
• 40/60 balanse mellom promosaker og
saker av generell interesse/Nytteverdi
• Gjør sakene relevante/interessante,du
”slåss” om oppmerksomheten med
andre saker, bilder etc.
Hvordan kommer man høyt opp i
tilhengernes nyhetsfeed?
Ved å score høyt på FBs algoritme EdgeRank!
Share
Comments
Like
Click
Hva annet bør man tenke på?
• Timing
• Prøv å holde teksten innenfor 80 tegn
• Skap dialog på siden gjennom såkalt open-ended spørsmål, direkte
ordbruk, meningsmålinger (Hvor, når, hvorfor, ville du…, trykk liker
hvis…)
• Aksepter og prøv å løs kundeinitiert dialog, IKKE slett!
TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN
Anne Kristine Johansson

similar documents