5. Janota, Kuba_Imunopatológia a probl... 923KB Dec 04 2014 02

Report
S. Janota, D. Kuba, Ľ. Gürtler
CRP
● je marker zápalu
● problematické je jeho vyšetrenie pri zlyhaní pečene
● indikovaný je pri rozlíšení vírusovej a baktériovej
infekcie
● vírusové infekcie (10-40mg/l )
● baktériové infekcie (40-200mg/l)
● ťažké baktériové infekcie a popáleniny (nad 200
mg/l)
CRP
• stanovenie CRP má lepšiu citlivosť a presnosť
ako sedimentácia erytrocytov, po infekcii sa
jeho hodnoty normalizujú rýchlejšie ako
sedimentácia erytrocytov, pretože výsledky
vyšetrenia CRP a sedimentácie erytrocytov
nie vždy korelujú môže byť indikované
vyšetrenie oboch parametrov
• zvýšené hodnoty sa zisťujú aj pri malignitách
CRP
• Zvýšenie bazálnej hodnoty CRP je považované za rizikový
faktor kardiovaskulárnych chorôb. Riziko koronárnej choroby
srdca sa stanovuje na základe komplexného vyšetrenia i
ďalších laboratórnych parametrov pričom hodnoty CRP sa
interpretujú takto:
• CRP pod 1,0 mg/l nízke riziko
• CRP 1,0 – 3,0 mg/l stredné riziko
• CRP nad 3,0 mg/l vysoké riziko
Treba zdôrazniť, že CRP nemožno interpretovať ako
samostatný parameter, ale vždy v súvislosti s klinickým
vyšetrením a vyšetrením ďalších laboratórnych parametrov.
Prokalcitonín
Vyšetrenie je indikované pri:
• diagnostike a prognózovaní sepsy, perotinitídy, SIRS
a MODS
• diagnostike bakteriémie
• stanovení prognózy ťažkej pneumónie
• pre diferenciálnu diagnostiku baktériových a
nebaktériových infekcií je prvolíniovým vyšetrením
CRP
Neopterín
Odráža rozsah a aktivitu chorôb
súvisiacich s aktiváciou celulárneho
imunitného systému:
• plne indikované je vyšetrenie pri
monitorovaní pacientov po transplantácii pri
diagnostike rejekčnej epizódy
Neopterín
V ďalších prípadoch môže byť použité len v
mimoriadnych situáciach ako vyšetrenie vyhradené pre
špecializované pracoviská:
• vírusové infekcie a infekcie s intracelulárnymi baktériami alebo
parazitmi
• autoimúnne a iné zápalové ochorenia
• stanovenie prognózy u malígnych ochorení infekcií, HIV,
odlíšenie bakteriálnych a vírusových infekcií
• monitorovanie priebehu imunomodulátorovej a cytokínovej
terapie
HLA Ľudské leukocytárne antigény
Metódy stanovenia:
•Sérologická HLA typizácia (dnes len pre triedu I)
• Stanovenie HLA pomocou DNA analýzy – na úrovni
fenotypu (low resolution), na úrovni alel (high resolution)
• PCR SSP – sekvenčne špecifické primery
• PCR– SSO sekvenčne špecifické oligonukleotidy
• SBT– typizácia s využitím sekvenovania
(Sangerova metóda)
Indikácia vyšetrenia HLA
Povinná
●pri transplantácii krvotvorných buniek
●orgánových transplantáciách
(mala by byť indikovaná i pri
transplantáciách rohovky)
Ďalšie indikácie vyšetrenia HLA
Infekčné choroby – len pre výskumné účely a
druholíniové vyšetrenia na špecializovaných
pracoviskách s výnimkou stanovenia HLA B*5701 –
vylučovacie kritérium pred liečbou HIV infekcie
abacavirom (riziko hypersenzitívnej reakcie)
Endokrinopatie – De Quervainova thyreoitída
Neurologické ochorenia – jediná indikácia je
narkolepsia – vyšetrenie DR 2
Ďalšie indikácie vyšetrenia HLA
oftalmologické ochorenia – indikované je
vyšetrenie HLA B 27 pri opakovaných predných
uveitídach a pri predných uveitídach spojených so
spondylartritídou
reumatické choroby ankylozujúca spondylitída,
reaktívna artritída, artritída pri zápalových chorobách
čreva (Crohnovej chorobe a Collitis ulcerosa),
psoriatická artritída a nediferencovaná
spondylartritída
Pri bolestiach dolnej časti chrbta s príznakmi
zápalu a oligoperiférnou, alebo asymetrickou
artritídou predovšetkým na dolných končatinách u
chorých spĺňajúcich aspoň 4 z týchto kritérií:
• vznik ťažkostí pred 40-tym rokom života
• plazivý začiatok
• zlepšenie cvičením
• nezlepšenie kľudom
• nočné bolesti
vyšetrenie HLA B 27 je indikované
Ďalšie indikácie vyšetrenia HLA
Gastrointestinálne choroby. Pri coeliakii má
vyšetrenie HLA antigénov DQ 2, 8 rozhodujúci
význam. Pri diagnostických rozpakoch
neprítomnosť alel HLA DQ 2 alebo 8 vylučuje
coeliakiu s 99% pravdepodobnosťou. U
najbližších príbuzných chorých na coeliakiu
neprítomnosť týchto HLA alel je vyšetrením,
ktoré vedú k zastaveniu ďalšieho vyšetrovania
a sledovania probanda
FIGURE 1. Symptomatic patient. CD=coeliac disease; EMA=endomysial antibodies;
F/u=follow-up; GFD=gluten-free diet; GI=gastroenterologist; HLA=human leukocyte antigen;
IgA=immunoglobulin A; IgG=immunoglobulin G; OEGD=oesophagogastroduodenoscopy;
TG2=transglutaminase type 2.
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease
Ďalšie indikácie vyšetrenia HLA
• Gastrointestinálne choroby. Pri Crohnovej chorobe a colitis
ulcerosa s príznakmi spondylartritídy je indikované
vyšetrenie HLA B 27
• Dermatologické choroby psoriáza s artritídou a M. Reiter,
indikované vyšetrenie HLA B 27
• Systémové choroby spojiva okrem vyššie uvedených
vyšetrenie HLA nepatrí medzi prvolíniové
• Malignómy vyšetrenie HLA nepatrí medzi prvolíniové
Aktuálna tabuľka chorôb asociovaných s HLA
Spektrum vyšetrení HLA antigénov sa časom mení
Table 4. HLA associated diseases and phenotypes
Phenotype or Disease
acute anterior uveitis
acute graft-versus-host disease (GVHD)
alopecia areata (AA)
alpha 1-antitrypsin deficiency
alveolar echinococcosis (AE)
Alzheimer's disease
Ankylosing spondylitis (AS)
aortoarteritis
Asthma
Asthma. total IgE
Atopy
autism
autoimmune hepatitis
autoimmune pancreatitis
autologous mixed lymphocyte reaction
Behcet's disease
bone marrow transplant
cardiac sarcoidosis
celiac disease
cervical cancer
cervical intraepithelial neoplasia (CIN)
childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL)
Childhood Diabetes
chronic hepatitis C
Disease Class
IMMUNE/OCULAR
IMMUNE/TRANSPLANTATION
IMMUNE/DERMATOLOGY
RESPIRATORY
INFECTION/PARASITOSIS
NEURODEGENERATIVE
IMMUNE/RHEUMATOLOGY
VASCULAR
IMMUNE/RESPIRATORY
IMMUNE/RESPIRATORY
IMMUNE
PSYCH
IMMUNE
IMMUNE
IMMUNE
IMMUNE/OCULAR
IMMUNE/METABOLIC
CARDIOVASCULAR
IMMUNE/GASTROINTESTINAL
CANCER/GYNECOLOGY
INFECTION/GYNECOLOGY
CANCER
METABOLIC/ENDOCRINE
INFECTION/LIVER
Gene symbol
HLA-B27, MICA
HLA
NOTCH4
HLA
HLA-DRB1
HLA-A2, -DRB1
HLA-B27, TNF
HLA-DRB1
H LA-D R B1, -D QB1, -D PB1
HLA -DR2, -DR4, -DR7
HLA-DR4, -DR7, -DQB1, -DRB1
HLA-DRB1
HLA-DRB1
HLA class II
HLA-DR
HLA-B51, MICA
HLA-DPB1
HLA-DQB1
HLA class II, HSPA1A
HLA class II
HLA DQB1
HLA-DR
HLA
HLA class II
complement C4 complotypes
congenital adrenal hyperplasia (CAH)
Crohn's disease
IMMUNE
METABOLIC
IMMUNE/GASTROINTESTINAL
cyclos porine-dependent aplas tic anem ia (CyA-dependent AA)
IMMUNE/HAEMATOLOGY
defective DR beta 4 chain expression to the HLA-DRB1 gene IMMUNE
delayed sleep phase syndrome (DSPS)
PSYCH/NEUROLOGICAL
IMMUNE/MUSCLE/DERMATOLOGY
dermatomyositis/ polymyositis (DM/PM)
dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB)
DERMATOLOGY
endometriosis
GYNECOLOGY/FERTILITY
Familial juvenile onset psoriasis
IMMUNE
gastric adenocarcinoma
CANCER
giant cell arteritis (GCA)
VASCULAR/RHEUMATOLOGY
Graves disease (GD)
IMMUNE/ENDOCRINE
Hashimoto's thyroiditis
IMMUNE/ENDOCRINE
High serum IgE concentrations
IMMUNE
HIV-related disease
IMMUNE/INFECTION
HLA-DQA1 differential expression
IMMUNE
Host defense and inflammatory
IMMUNE
human T-cell lymphotropic virus type I associated myelopathy (HAM)
IMMUNE
hypertrophic cardiomyopathy
CARDIOVASCULAR
idiopathic progressive sensorineural hearing loss (PSHL)
AUDITORY
IgA deficiency
IMMUNE
IgA deficiency and common variable immunodeficiency IMMUNE
IgA nephropathy (IgAN)
IMMUNE/UROLOGY
immotile cilia syndrome (ICS)
RESPIRATORY
HLA-B17
CYP21
HLA-DRB1, TNF
HLA class II
HLA-DRB1
HLA-DR1
HLA-DQB1
HLA
HLA-DQA1, -DPB1
HLA class I
HLA-DQB1
HLA-DR4
HLA-DRB1, -DQA1
HLA-A2
HLA-DRB1*01
HLA-DR, -DQ
HLADQA1
HLA
HLA-DRB1, TNF
HLA
HLA class II
HLA-A28, -B14
HLA-DQB1
C4
HLA
immune response to hepatitis B (HBV)
increased cutaneous melanoma risk
increased prevalence and level of insulin autoantibodies
Inflammatory Bowel Disease (IBD)
juvenile ankylosing spondylitis (JAS)
juvenile dermatomyositis (JDMS)
juvenile multiple sclerosis (JMS)
Juvenile myoclonic epilepsy (JME)
Latex allergy
leprosy phenotypes
low responsiveness to hepatitis B vaccine
marrow graft rejection
mediterranean visceral leishmaniasis (MVL)
minimal change nephrotic syndrome
mixed cryoglobulinemia (MC)
Mite-sensitive asthma
multiple myeloma
multiple sclerosis (MS)
myasthenia gravis (MG)
nasopharyngeal carcinoma
narcolepsy
nonfamilial idiopathic dilated cardiomyopathy (IDC)
nonresponsiveness to mellitin: a component of bee venom
IMMUNE/INFECTION
SKIN CANCER
IMMUNE/ENDOCRINE
IMMUNE/GASTROINTESTINAL
IMMUNE/RHEUMATOLOGY
HLA-DRB1
HLA-DQB1
HLA-DR4
HLA-DPA1
HLA class II
IMMUNE/VASCULAR/MUSCLE/SKIN HLA-DQA1
NEURODEGENERATIVE
HLA-DR2
NEURODEGENERATIVE
HLA-DRw6
IMMUNE
HLA-DR4
IMMUNE/INFECTION
HLA class II, TNF
IMMUNE/INFECTION
HLA-DR14-DR52
IMMUNE/TRANSPLANTATION
HLA
INFECTION/PARASITOLOGY/IMMUNE
HLA-class II, class III
RENAL/UROLOGIC
IMMUNE
IMMUNE
CANCER
IMMUNE
IMMUNE
CANCER
NEUROLOGICAL
CARDIOVASCULAR
IMMUNE
HLA -DRw 8 and DQw 3
HLA-DR
HLA class II
HLA
TNF
HLA class II
HLA
HLA class II
HLA-DRB1
HLA class II
ocular cicatricial pemphigoid (OCP)
pathological myopia (PM)
pemphigus vulgaris
periodontitis
Pigeon breeder's lung
pre-eclampsia
primary IgA nephropathy
primary biliary cirrhosis (PBC)
primary sclerosing cholangitis
prostate cancer
psoriatic arthritis (PsA)
pulmonary tuberculosis (PTB)
recurrent oral ulcers (ROU)
rheumatoid arthritis (RA)
schistosomal worm antigen
schizophrenia
Semple rabies vaccine-induced autoimmune encephalomyelitis (SAE)
serum testosterone level
Specific IgE
skin prick test (house dust mite)
skin prick test (cockroach)
IMMUNE/ORAL/OCULAR
OCULAR
IMMUNE/DERMATOLOGY
IMMUNE
IMMUNE
HLA-DR4
HLA-DPB1
HLA DQ beta
HLA
HLA-DR3
HYPERTENSION/CARDIOVASCULAR
HLA-G
IMMUNE/RENAL
HLA-DQ
CHOLESTATIC LIVER DISEASE HLA-DPB1
BILE DUCT/LIVER
HLA-B8
CANCER
HLA-A
IMMUNE/DERMATOLOGY/RHEUMATOID
HLA-B/C, MICA
INFECTION/RESPIRATORY
HLA-DRB1
ORAL
HLA-DR3 or DR7
IMMUNE/RHEUMATOLOGY
HLA-DRB1, TNF
INFECTION
HLA-Dw12
PSYCH
HLA
IMMUNE/VACCINATION
HLA class II
METABOLIC/ENDOCRINE
HLA
IMMUNE
HLA-DRB3
IMMUNE
HLA-DRB1
HLA-DRB1, -DQB1
IMMUNE
sudden infant death (SID)
susceptibility or resistance to immunodeficiency virus type 1 infection
Systemic lupus erythematosus (SLE)
systemic scleroderma
systemic sclerosis (SSc)
Takayasu arteritis
thyroid carcinoma
Total IgE
Tuberculosis (TB)
Type 1 diabates melitus (IDDM)
Type2 diabetes mellitus
ulcerative colitis (UC)
viral clearance
Vogt-Koyanagi-Harada syndrome (VKH)
young-onset keratoconus
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD)
C ARDIOVASCULAR
IMMUNE/INFECTION
IMMUNE/RHEUMATOID
IMMUNE/DERMATOLOGY/RHEUMATOID
IMMUNE
CARDIOVASCULAR
CANCER/ENDOCRINE
IMMUNE
INFECTION/RESPIRATORY
IMMUNE/ENDOCRINE/METABOLIC
IMMUNE/ENDOCRINE/METABOLIC
IMMUNE
INFECTION/IMMUNE
IMMUNE/OCULAR
OCULAR
METABOLIC
C4?
HLA class I
HLA class II
HLA
HLA class II
HLA-DRB1
HLA-DR1
HLA-DRB1, -DQB1
HLA-DQB1
HLA-DRB1, TNF
HLA class II
MICA
HLA-DR13
HLA-DR4
HLA
HLA-DRB1
Transplantácie
Monitorovanie imunosupresívnej
terapie:
• Cyklosporín A
• Glukokortikoidy- monitoruje sa len biologická účinnosť
antilymfocytový globulín- monitoruje sa len biologická
účinnosť
• Tacrolimus
• Rapamycín
• Kyselina mykofenolová- monitoruje sa len biologická
účinnosť
Transplantácie
Diagnostika rejekcie:
●Stále je zlatý štandard biopsia (pre
protilátkovú rejekciu dnes stanovenie
fragmentu C4d v Tx orgáne ako marker)
●Monitorovanie funkcie
transplantovaného orgánu obličiek,
srdca, pľúc, pečene, pankreasu
Transplantácia
Diagnostika rejekcie:
Monitorovanie imunitnej odpovede:
•neopterín,
• pri sledovaní chorých s orgánovou transplantáciou bez
komplikácií je vhodné sledovať CD3
• pri orgánovej transplantácii s problémami – pri
diferenciálnej diagnostike rejekcie, infekcie, toxicity a
podobne vyšetrovať a monitorovať CD3, CD4, CD8,
CD19
• pri transplantácii krvotvorných buniek monitorovať CD3,
CD4, CD8, CD19
Transplantácia
Diagnostika protilátkovej rejekcie:
• Stanovenie anti HLA protilátok
• Stanovenie donor špecifických protilátok (DSA)
• Kvantitatívne stanovenie donor špecifických
protilátok
• Monitorovanie liečby protilátkovej rejekcie
Transplantácia
Metódy na sledovanie protilátkovej
odpovede pri rejekcii:
• LCT test (CDC test, ALPL)
• ELISA
• Flow PRA (prietoková cytometria latexové častice
s antigénom)
• Luminex – referenčná metóda, kvantitatívne
stanovenie špecifických protilátok proti darcovi
Transplantácia
Diagnostika infekcií:
• kultivácia baktérií
• infekčná serológia
• krvné kultúry
• parametre zápalu
• virologická diagnostika (CMV vírusová nálož PCR
kvantitatívne, indikácie a monitorovanie terapie,
HBV, HCV...)

similar documents