Tegnbruk i konkurranseprotokollene

Report
Hvordan skal man skrive på
resultatlistene?
Dommerseminaret 2014
Ole Petter Sandvig
Høyde og stav:
O
X
NM
Klart forsøk
Ugyldig forsøk
Stått over høyde
Intet gyldig resultat
På den enkelte høyde
På den enkelte høyde
På den enkelte høyde
I sluttrubrikken
Eksempel:
A
B
1.50
1.50
1.55
O
1.55
1.60
1.60
XXX
1.65
X1.65
1.70
XO
1.70
1.75
X1.75
1.80
XX
1.80
1.70
NM
Øvrige tekniske øvelser:
mm.cc
X
NM
Det aktuelle resultat
Ugyldig forsøk
Stått over omgang
Intet gyldig resultat
I
I
I
I
det enkelte forsøks rubrikk
det enkelte forsøks rubrikk
det enkelte forsøks rubrikk
sluttrubrikken
Eksempel:
A
43.10
45.14
X
46.01
45.98
X
46.01
B
45.11
-
44.17
44.15
X
37.30
45.11
C
X
X
X
X
X
X
NM
Løp:
m.ss.tt Det aktuelle resultatet (m.ss.tt = resultat fra tidtakingen)
DNF Brukes når utøver har brutt løpet.
NR
Intet resultat i løp/tekniske problemer med tidtaking
Eksempel:
A
3.58.22
B
DNF
C
NR
Baneløp – elektronisk
1/100 sekund
Baneløp – manuell
1/10 sekund
Løp utenfor bane
Hele sekunder
Alle øvelser:
DQ:Rxxx.x
DNS
Diskvalifisert i henhold til regel xxx.x
Startet ikke, selv om utøver meldte seg til opprop
Eksempel:
A
DQ:R163.2
B
DNS
DNS skal brukes på utøvere som har svart opprop, men ikke startet
Alle avvik fra konkurransereglene skal
angis på resultatlisten.
Mest vanlige diskvalifikasjonskoder
R142.4a
R142.4b
Uteblitt fra tidligere øvelser etter å ha bekreftet
deltakelse.
Kvalifisert for deltakelse, men starter ikke eller gjør ikke et
bona fide forsøk.
R168.7a
Fører foten utenfor hekken og nedenfor hekkens
horisontalplan
R168.7b
Med vilje slå ned en hekk
R143.9
Deltatt uten startnummer
R169.7
Ikke passerer over alle hindrene og/eller vanngrav
R144.1
Motta sekundering fra løpebanen uten å ha tillatelse.
R169.7a
Trår på siden av vanngraven
R144.2a
Motta drahjelp fra utøver som er tatt igjen med en runde
R169.7b
Fører foten utenfor hinderet og lavere enn hindrets
horisontalplan.
R144.2b
Bringe tekniske hjelpemidler (video, radiomottaker etc)
inn på banen.
R170.6
Mistet pinne plukkes opp av annen løper.
R145.2
Usportslig opptreden. Rødt kort.
R170.6
Ikke returnere minst til punktet pinnen ble mistet
R162.5a
Avbryter start før skudd med advarsel nr. 2
R170.6
Pinnen mistes, løperen løper kortere distanse enn
forutsatt
R162.5b
Kommer aldri til ro i startposisjon og advares gang nr. 2
R170.7
Veksling utenfor vekslingsfeltet
R162.5c
Forstyrrer andre utøvere i starten og får advarsel nr. 2
R170.8
Hindre annet lag i vekslingsområdet.
R162.7
Tyvstart
R170.9
Assistere neste løper ved å dytte han i gang
R163.2
For å hindre eller dytte andre utøvere.
R170.18
Starte å løpe utenfor akselerasjonssonen.
R163.3a
Løp i delte baner. Løpe innenfor sin bane.
R170.19
Starte å løpe utenfor vekslingsfeltet
R163.3b
Løp udelte baner. Løpe på eller innenfor sargen.
R170.20
Bytte anvist posisjon med annet lag i vekslingsområdet før
veksling
R163.6
Gjenopptar et løp etter først ha forlatt løpebanen.
R170.21
Hindre andre lag i vekslingsfeltet
R168.7
Ikke passerer over alle hekkene
R230.6a
Kappgang. Tre røde kort.

similar documents