Презентація

Report
КОЛІФКС
Звіт заступника
директора з навчальної
роботи за 2012/13 н.р.
Мазуркевич Тетяна Василівна
Інформаційна довідка
Навчальні роки
Усього педагогічних
працівників
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
13
13
13
13
6-46%
5-38%
2-15%
17
10
20
7- 54%
4-31%
1-8%
1-8%
1- 8%
15
12
20
7- 54%
4-31%
2-16%
1- 8%
16
12
20
7-54%
4-30%
1- 8%
1-8%
95%
100%
100%
90%
Мають кваліфікаційну категорію:
вищу
І категорію
ІІ категорію
спеціаліст
Старших вчителів
Методистів
Спеціалістів з неповною вищою
освітою
Середній стаж роботи (років)
Кількість кабінетів
Комп’ютерів
Кількість вчителів, що мають
сертифікати “Інтел – навчання
для майбутнього”
1
15
12
20
Здобутки вчителів у %
 Вища освіта – 100%;
 Середній стаж роботи – 15 років (60%), порівняно
молоді;
 Педагогічне навантаження - 336 год;
 Середнє навантаження вчителя на тиждень – 26
год.;
 Вчителів вищої категорії – 7 (54 %), це показник
особистого росту професійної майстерності;
 Нагороджені Грамотою Департаменту освіти і науки
Київської облдержадміністрації - 10 вчителів
(82%), це оцінка діяльності вчителів.
 Нагороджені грамотою КОЛІФКСу – 80%
Мовою чисел
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
видано методичних посібників – 5;
презентаційних матеріалів навчального призначення – понад
30;
Навчально-методичні комплекси з предметів – 1;
друковані матеріали – 15;
оволодіння ІКТ – 100%;
мають сертифікати «Інтел – навчання для майбутнього» - 90%;
підвищення фахової кваліфікації – 100%;
отримання диплому додаткової кваліфікаційної спеціальності –
7 додаткових предметів (екологія, основ здоров'я, економіка,
технології);
відкритих уроків – більше10;
виховних заходів – 12;
засідань методичних комісій –7;
засідання круглих столів, педагогічних читань, семінарів –
майже 20.
Аналіз методичної роботи
Методична проблема
Забезпечення формування особистості
ліцеїстів на основі якісної освіти,
розвитку його творчих можливостей,
самовдосконалення через підвищення
рівня компетентності педагогів
Стратегія
Основні етапи програми реалізації
методичної проблеми
створення програми роботи
упровадження освітніх технологій
створення банку інноваційних ідей
підвищення рівня компетентності
підвищення якості освіти
вдосконалення методів навчання
підвищення рівня педмайстерності
створення авторської системи
осягнення нового рівня навчання
Цілі програми
Завдання роботи
над проблемою
Система
Етап роботи над методичною проблемою передбачає
систематизацію
Методичні комісії
робота МК була
спрямована на
створення цілісної
системи пошуку,
розвитку та
стимулювання
індивідуальностей
Природничоматематичних
дисциплін
Голова МК –
Усова А.А.
Гуманітарних
дисциплін
Голова МК –
Корнійчук О.С.
Найголовнішим і найістотнішим у роботі методичних комісій було і є надання
реальної, діючої допомоги вчителям у розвитку їх майстерності як поєднання
професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога
властивостей і якостей.
Форми роботи
«Типи й структура сучасного
уроку: проблеми та перспектива»
«Навчатися, щоб навчити»,
«Вчитель на традиційному і
інтерактивному уроці: ідеї,
проблеми, творчі знахідки»,
«Креативне мислення учнів як
навчальна методична проблема»
«Активізація
розумової
діяльності»,
«Сучасні педагогічні
технології в освіті».
тиждень англійської мови,
декада світової
літератури, української
літератури та української
мови, декади вчителів
фізико-математичних
дисциплін, декада
вчителів природничих
дисциплін
Семінари
Круглі
столи
Конференції
Читання,
роздуми,
практикум
Декади
педмайстерності
«Авторитет педагога»,
«Формування
особистості учня»,
«Формування
інноваційної особистості
учнів»
«Позитивне мислення
в освітній
діяльності»,«Творче
самовираження
вчителя», «Від миті
творчості до уроку
творчості»,
«Педагогічна культура
вчителя».
Педагогічна рада: «Творчість вчителя –
право чи обов’язок».
Педагогічна виставка: «Сучасний урок».
Результативність
Результатом роботи методичних комісій над науковометодичною проблемою стали такі показники:
удосконалення змісту,
форм і методів
внутрішньо ліцейської
методичної роботи
сприятливий
психологічний
клімат у
колективі
достатній рівень
навчальних досягнень,
вихованості, розвитку
учнів
підвищення педагогічної майстерності, творчого
потенціалу педагогів, якості освіти в ліцеї
Підсумки
Пріоритети
Робота над методичною проблемою була
сформована у вигляді колективного рівня,
групового та індивідуального
4 складові
Спрямована
діяльність
розробка стратегічних напрямків і
пріоритетів роботи методичної діяльності
організація та проведення семінарів із
досвіду роботи
публікації статей і методичних розробок
учителів на сторінках фахових
педагогічних видань
виступ педагогів навчального закладу на
творчих звітах
Створення
пулікації
Скоропадська С.О. - розробка уроку «Оксиди в природі.
Застосування оксидів»; сценарії «Кам'яна веселка», «Гаррі
Потер у пошуках філософського каменя», «Хімічна мозаїка»
та «Суд над шкідливими речовинами»; стаття «Екскурсії та
метод проектів». Сценарій «Кам'яна веселка», було
надруковано в журналі «Позакласний час», №15-16 та газеті
«Хімія. Шкільний світ», №1, 2013 рік та у 2012року, сценарій
«Фестиваль хімічних елементів» у збірнику «Хімія.
Інтерактивне навчання» 7-11 клас. На титульній сторінці
журналу «Хімія. Шкільний світ», №10 за травень 2013 року,
надрукований вірш про творчість вчителя, журнал «Все для
вчителя», у травні 2013 року також надрукував методичну
розробку уроку.
Корнійчук О.С. – виховні заходи, розробки уроків «Скарби
душі людської», «Особливості творчості Г. Маркесс ».
Пушка С.І. – цикл уроків «Закони Ньютона» у журналі
«Фізика», видавництво «Шкільний світ»
(жовтень 2012р.; ).
Участь
конкурси
Скоропадська С.О. стала лауреатом у конкурсі «Панорама
творчих уроків 2013», взяла участь у конкурсі «Парк
педагогічної майстерності » у номінації «Майстерня
професійного росту»; стала лауреатом у конкурсі фахового
журналу «Зелена хімія» (конкурс газети «Хімія» «Шкільний
світ») та в конкурсі електронного журналу «Вчительноватор».
Корнійчук О.С. – взяла участь у Всеукраїнському конкурсі
фахового видавництва «Зарубіжна література»,
всеукраїнський конкурс «Парк педагогічних ідей» .
Усова А.А. та Жихарєва Т.В. стали учасниками конкурсу
«Краща розробка місяця», який проводив «Учительський
журнал» он-лайн в жовтні 2012р.; участь у конкурсі «Парк
педагогічної майстерності у номінації «Галерея інноваційного
пошуку»;
Мельник О.А. – участь у Всеукраїнському конкурсі фахового
видавництва «Українська і світова література», результатом
якого є опублікований урок «Скарби душі людської» (квітень
2013), а також участь у Всеукраїнському конкурсі «Парк
педагогічних ідей».
Смоляр І.В. та Фіялко О.П. - брали участь у Всеукраїнських
конкурсах видавництва.
Жихарєва Т.В. представила на обласному конкурсі вебсайтів ліцейський сайт, отримала перемогу.
Моніторинг
Київський обласний ліцей-інтернат
фізичної культури та спорту
Моніторинг навчальної
діяльності по групах у 20122013 н.р.
Середній бал успішності по групах
Середній бал навчальних
досягнень по групах
11 група
7.3 7.8
7.1
7.1
6.9
6.8
6.6
6.3 6.3 6.4
7.7
13 група
7.6
42 група
7.5
31 група
7.4
22 група
7.3
41 група
7.2
23 група
7.1
32 група
6.8
21 група
6.8
12 група
з предметів гуманітарного циклу
12 21 32 23 31 13 11 22 41 42
Середній бал успішності по групах
з предметів природничо-математичного циклу
6.8 6.9 7 7.1 7.3
6 6.1 6.4 6.6 6.6
6.7
21 12 32 22 23 31 11 41 13 42
Моніторинг навчальної діяльності
по групах у 2012-2013 н.р.
знизили рівень знань
підвищили рівень знань
21
14
32
16
12
11
23
10
7
22
9
10
42
7
18
41
6
20
31
6
11
6
12
Порівняння середнього рівня
успішності по групах ліцеїстів
порівняно з рівнем навчання за
межами ліцею (кільк. бал)
0.9
0.8
0.5
0.5
0.3
0.3
0.2
20
0.3
10
3
9
13 2
11
-0.3
-0.1
11 12 13 21 22 23 31 32 41 42
Зміна середнього балу успішності у 2012-2013 н.р.
порівняно із середнім балом, з яким прибули до
ліцею
№ групи
мах
зниження
середнього
балу на…
ПІП ліцеїста, що
найбільше знизив
середній бал
навчання
11 група
1,1
Гаюк Віталій
12 група
13 група
0,5
0,9
Кучеренко Вікторія
Кандзюба Антон
21 група
2,8
Бочаров Іван
22 група
2,6
Пижьянов Василь
23 група
1,6
Шубашвілі Леван
31 група
1,7
Зікій Сергій
32 група
2,1
Цибуляк Євген
41 група
1,3
42 група
3,6
Навчальні
предмети,
величина
зниження, з яких
складає 2 і більше
балів
історія, біологія,
фізика
англ. мова
англ. Мова,
математика
майже з усіх
предметів
майже з усіх
предметів
мах
збільшення
середнього
балу на…
ПІП ліцеїста, що
найбільше підвисив
середній бал
навчання
1,3
Кравчук Олександр
2,6
1,5
Нікітенко Діана
Жигайло Анна
1,7
Гнатюк Денис
2,5
Сазонова Яна
математика,
фізика, географія
2,1
Сербін Віктор
2,2
Яремчук Валерій
1,0
Сіромаха Вктор
Кириченко
Володимир
майже з усіх
предметів
майже з усіх
предметів
Історія України,
всесвітня історія
1,6
Гаркуша Олександр
Шпак Юрій
з усіх предметів
1,9
Нерсесова Вероніка
Навчальні
предмети,
величина
збільшення, з
яких складає 2 і
більше балів
математика,
фізика
англ. мова
майже з усіх
предметів
майже з усіх
предметів
майже з усіх
предметів
хімія географія
англ. мова
біологія,
географія
історія, світова
літ.
світова літ.,
хімія, англ.
мова
математика,
фізика, хімія
100%
90%
Розбіжності у показниках80%
рівня навчальних
70%
досягнень за рік і ДПА 60%
50%
40%
високий достатній середній
30%
20%
25
10%
9
6
5
5
0%
0
-6
-35
-15
21 група 22 група 23 група
0
5
25
28
41
20
67
50
59
0
5
0
21 група
низький
середній
22 група
достатній
23 група
високий
100%
90%
Розбіжності у показниках80%
рівня навчальних
70%
досягнень за рік і ДПА(+/- %)
60%
50%
40%
високий достатній середній
30%
20%
20
10%
14
10
0%
5
0
0
-5
0
21
57
47
43
47
46
0
0
0
21 група
низький
-6
-14
21 група 22 група 23 група
31
7
середній
22 група
достатній
23 група
високий
100%
90%
Розбіжності у показниках80%
рівня навчальних
70%
досягнень за рік і ДПА(+/- %)
60%
50%
40%
високий достатній середній
30%
14
12 20%
10
10%
0%
0
0
-5 -5
-1
-15
21 група 22 група 23 група
0
10
43
50
52
5
21 група
низький
середній
0
53
40
47
0
0
22 група
достатній
23 група
високий
100%
90%
Розбіжності у показниках80%
рівня навчальних
70%
досягнень за рік і ДПА(+/- %)
60%
50%
40%
високий достатній середній
30%
15
20%
10%
0 9
0
0 0 0 0%
0
24
47
45
76
40
0
21 група
низький
-15
-9
21 група 22 група 23 група
15
0
середній
0
22 група
достатній
53
0
23 група
високий
0
25
100%
90%
Розбіжності у показниках80%
рівня навчальних
70%
досягнень за рік і ДПА(+/- %)
60%
50%
40%
високий достатній середній
30%
10
10 20%
5
10%
0
0
0
0%
-5
-1
-15
21 група 22 група 23 група
5
2
47
48
48
50
0
0
75
0
21 група
низький
середній
22 група
достатній
23 група
високий

similar documents