Стан економіки України

Report
млрд. грн.
Слайд 1
Номінальний ВВП у 2012−2014 роках
млрд. грн.
200 0,0
1524,2
1454,9
100 0,0
500 ,0
зміни від 27.03.2014
1500,0
1411,2
закон від 16.01.2014
150 0,0
1653,0
1576,0
0,0
-88,8
-121,1
-128,8
-500,0
2012
прогноз
2013
факт
2014
різниця
Слайд 2
79,891.4
80,000.0
8,360.7
70,000.0
8,355.0
58,638.5
60,000.0
54,475.4
56,167.6
5,105.5
6,716.8
50,000.0
2,076.4
812.1
7,947.6
9,912.7
29,190.7
5,531.8
10,358.4
40,000.0
16,884.8
31,976.7
30,000.0
6,565.3
20,000.0
Динаміка
ЄКР
10,000.0
0.0
5,707.6
1,913.5
1,029.0
2,091.8
на
01.01.2005
Загальний фонд
18,580.5
18,620.0
2,885.8
2,265.8
1,232.3
3,338.8
3,138.7
20,545.5
17,911.3
2,159.8
405.0
4,746.9
628.2
4,066.0
4,882.7
9,799.3
3,896.7
10,607.0
5,717.0
на
01.01.2006
на
01.01.2007
Спеціальний фонд
на
01.01.2008
Місцеві бюджети
20,991.5
3,402.4
261.2
6,674.8
11,232.5
12,592.2
16,658.7
33,985.1
26,309.2
22,340.2
17,635.9
3,840.7
2,155.4
на
01.01.2009
на
01.01.2010
Позабюджетні фонди
на
01.01.2011
Інші кошти клієнтів
на
01.01.2012
на
01.01.2013
на
21.03.2014
Інші розрахунки по виконанню з/ф ДБ
Слайд 3
90,000.0
79,891.4
80,000.0
13,429.7
70,000.0
58,638.5
60,000.0
56,167.6
54,475.4
604.0
1,689.4
50,000.0
25,093.6
40,000.0
53,564.0
37,235.4
31,976.7
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
49,120.4
6,565.3
Динаміка
ЄКР
5,707.6
337.7
4,950.2
419.7
18,580.5
108.4
18,620.0
37.4
9,084.3
17,911.3
2,413.5
1.4
4,377.8
17,015.1
на 01.01.2005 на 01.01.2006
6,031.4
76.0
3,932.6
2,061.7
22,067.1
7,714.7
21,658.2
4,770.0
10,824.4
11,118.7
12,938.0
1,656.7
458.1
849.3
1,055.3
3,685.9
1,218.8
632.3
на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 21.03.2014
9,498.3
1,457.0
3,309.8
2,724.4
20,545.5
4,863.0
Кошти на валютних рахунках
Єдиний казначейський рахунок (гривня)
Позички Місцевим бюджетам
Позички Пенсійному фонду
Взаємні розрахунки ПФУ з ДБ
Інші короткострокові депозити ДБ
Інші зобов`язання органів ДКСУ
Слайд 4
Переплата податків, млрд. гривень
37,3
40.0
35.0
інші
ПДВ
30.0
21,2
18,7
14,8
20.0
14,3
15.0
8,6
10.0
2,3
0.0
9.5
5.9
6.7
податок на прибуток
25.0
5.0
27,0
0.5
0.4
1.4
станом на
01.01.2005
2,9
1.0
0.3
1.6
станом на
01.01.2006
4,0
2.9
1.4
2.1
2.1
1.5
0.4
1.8
0.7
1.9
станом на
01.01.2008
19,1**
0.9
0.9
6.8
станом на
01.01.2009
2.0
2.7
4,1
1.8
станом на
01.01.2007
1.2
3.2
3.5
9,9*
станом на
01.01.2010
11.3
станом на
01.01.2011
13.7
станом на
01.01.2012
21.1
15,0*
станом на
01.01.2013
станом на
01.01.2014
станом на
01.03.2014
* В умовах світової фінансово-економічної кризи протягом 2008-2009 років році зросли обсяги переплат податків;
** Починаючи з 2013 року відповідно до норм Податкового кодексу було запровадженно авансову сплату з податку на прибуток підприємств, що стало наслідком зростання обсягів
переплати податку.
Слайд 5
24,2*
25.0
22.0
21.6
19.7
20.0
15,2**
14.1
14.9
15.0
8.6
10.0
6.8
5.0
3.5
112.1
4.2
102.7
107.3
107.9
104.1
102.3
105.2
100.3
100.0
85.2
0.0
станом на
01.01.2005
станом на
01.01.2006
станом на
01.01.2007
станом на
01.01.2008
станом на
01.01.2009
станом на
01.01.2010
станом на
01.01.2011
станом на
01.01.2012
станом на
01.01.2013
станом на
01.01.2014
станом на
20.03.2014
* у 2009 році залишки зросли внаслідок недостатності ресурсів під час світової фінансово-економічної кризи, у 2010 році було здійснено відшкодування ПДВ шляхом випуску ОВДП на
загальну суму 16,4 млрд. грн.
**у 2012 році зменшення невідшкодованих сум на р/р (4,5 млрд. грн.) супроводжувалося зростанням невідшкодованих сум ПДВ в рахунок майбутніх платежів (6,2 млрд. грн.).
ВВП реальний, %
Слайд 6
млн. грн.
+ 8,2
+ в 2,9 рази
+ в 21 раз
24,804
-10%
*
24,040
33,423
-43%
-14%
-25%
+57%
21,620
25,223
20,386
15,200
16 114
борг
за газ
12,952
-27%
4,390
3,186
2005
2006
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$50
8,690*
-66%
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$95
2007
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$130
2008
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$179,5
2009
ціна імпортного
газу на кордоні
$230
або $210
середньозважен
а з газом РУЕ (по
ціні $154,4 в ПСГ)
2010
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$256,59
- дефіцит за методикою МВФ за 2008 рік склав 24 млрд. гривень.
Основні чинники, що вплинули на розмір дефіциту:
- залучення кредитів у грудні 2008 року 19 млрд. грн. для погашення заборгованості
перед РосУкрЕнерго у сумі 12 млрд. грн. за імпортований газ та оплати за газ грудня у
сумі 7 млрд. грн.;
- отримання з бюджету компенсації різниці в цінах 7,4 млрд. гривень.
Розрахунок за методикою МВФ: 24 = 31,8 млрд. грн. отримане фінансування (в т. ч. 21,5
кредити; 7,4 компенсація різниці в цінах,; 2,9 інше.) - 6,2 повернення кредитів - 1,6
приріст залишку коштів на рахунках.
2011
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$309
2012
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$420,27
2013
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$396
1,66%
ВВП
2,2% ВВП
(ВВП
1521)
(ВВП
1521)
2014
(прогноз)
ціна
імпортного
газу на
кордоні
$324,86
($268,5 I
кв.+$387 IIIVкв.)
2014
без
Харківських
угод
ціна імпортного
газу на кордоні
$424,86
($268,5
Iкв.+$487 IIIVкв.)
** 8 690 млн. грн. - дефіцит за 2013 рік (згідно з
листом Нафтогазу від 21.01.14 №7-189/1.8 /МЕВУ14) без урахування боргу за газ перед Газпромом
у сумі 16 114 млн. грн. з урахуванням боргу
дефіцит складає
24 804 млн. гривень.
Слайд 7
План
Факт
64.3
64.7
54.1
53.4
35.5
25.0
23.6
19.1
2004
2005
38.8
35.3
31.6
13.2
10.2 11.1 7.9
7.4
71.6
70.0
12.5
9.8
3.8
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Затверджений
16.01.2014
В 2009 році зростання дефіциту обумовлене
перевищенням зовнішніх запозичень від первинного
планового показника та недовиконанням плану
приватизації на 7,1 млрд. гривень. Від зовнішніх
запозичень надійшло 58,2 млрд. грн. (кредит МВФ;
позики МБРР; надходження від інших МФО та інші).
В 2010 році на дефіцит бюджету вплинули:
• випуск ОВДП на погашення простроченої
заборгованості з відшкодування ПДВ 16,4 млрд. грн.;
• випуск ОВДП на поповнення статутного фонду
Державної іпотечної установи у сумі 2,0 млрд. грн.;
• цільове розміщення ОВДП для наповнення
Стабілізаційного фонду у сумі 18,0 млрд. грн.
5,9 %
4,4 %
3,9 %
1,8 %
1,3 %
2008
4,3 %
3,8 %
2009
2010
Дефіцит державного
бюджету у відсотках до
ВВП (1653 млрд. грн.)
2011
2012
2013
Маастрихтські
критерії (до 3%
ВВП)
2014
бюджет
Затверджений
16.01.2014
Слайд 8
Динаміка державного та гарантованого державою боргу України
млрд.грн.
граничний рівень 60%
1,000
55
Гарантований державою борг
52.7
Державний борг
900
Державний та гарантований державою борг
42.9
Державний та гарантований державою борг до ВВП
800
700
34.8
39.9
36.3
515.5
473.1
500
432.3
20.0
17.7
400
317.9
12.3
200
17.7
124.1
674,7
104.2
108.8
664
80.5
15.0
14.4
67.7
63.1
66.1
2004
2005
2006
88.7
17.5
71.3
2007
25
співвідношення
боргу до ВВП за
таких умов
склало б 44,2%
10
480.2
323.5
58.7
40
Обсяг боргу,
без врахування
зміни обмінного
курсу гривни
(129,3 млрд.грн.)
585.5
189.4
78.1
140.0
116.3
90.9
85.4
804.0
115.8
14.8
300
0
709.6
36.5
584.4
24.7
відс.
40.2
600
100
Слайд 1
357.3
399.2
227.0
130.7
-5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Закон ДБ
Проект
2014
Оцінка факторів зростання обсягу боргу на 219,6 млрд.грн. у новій редакції Закону України про Держбюджет на 2014 рік у
порівнянні з результатами за 2013 рік: - За рахунок зростання обмінного курсу гривні до дол.США, євро, СПЗ – 129,3 млрд.грн.
(зростання тіла боргу);
- необхідність фінансування держбюджету за борговими операціями - 90,3 млрд.грн. з яких:
- капіталізація НАК Нафтогаз України - 33,3 млрд.грн.;
- фінансування дефіциту бюджету без приватизації 68 млрд.грн. ;
Слайд 9
- капіталізація банків - 5,2 млрд.грн.
млрд. грн.
50
10,6%
Обслуговування державного зовнішнього боргу
Обслуговування державного внутрішнього боргу
Series3 значення
Сумарне
45
7,9%
7,0%
6,2%
40
5,1%
35
3,9%
13,7
3,8%
2,8%
2,3%
30
1,9%
1,7%
9.8
25
20
7.6
6.9
32,30
15
4.7
21.8
10
4.4
5
0
2.1
1.0
2.1
1.0
2.2
0.9
2.6
0.7
2.9
0.9
4.7
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15.5
17.3
10.9
2010
2011
2012
2013
2014
бюджет
Слайд 10
млрд. дол. США
Значне
падіння
міжнародних
резервів з 2011 р.
більше
ніж
у
2 рази
40
35
32.5
34.6
30
26.5
25
20
31.8
31.5
24.5
22.4
20.4
19.4
15.5
15
10
5
0
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
20.03.14
У 2008 та 2009 роках Україною за результатами 2 переглядів програми було отримано коштів на загальну суму
7 млрд. СПЗ, частину з яких було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України (3,875 млрд.
СПЗ), а частину до Державного бюджету України (3,125 млрд. СПЗ).
У 2010 та 2011 роках загальний обсяг коштів, виділених Україні в рамках програми МВФ складає 2,25 млрд. СПЗ
(3,4 млрд. дол. США).
Слайд 11
Кількість чиновників
збільшилась на 12% або
48,3 тис. од.
456
430
112.1
407
102.7
2004
2005
438
419
107.9
107.3
2006
102.3
2007
458
464
104.1
2010
456
450
452
454
105.2
100.3
100.0
2011
2012
85.2
2008
2009
Крива рівня росту ВВП (%)
Органи місцевого самоврядування
2013
2014
Судова влада
+12,1 тис. од. або +36,7%
Органи виконавчої влади* та інші державні органи
+36,2 тис. од. або +9,7%
118
137
136
140
143
144
141
141
138
135
135
256
259
249
263
267
270
274
280
270
274
275
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33
34
34
35
2004
2005
2006
2007
41
43
43
43
43
45
45
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Слайд 12
зі змінами
Слайд 13
ВВП реальний, %
1200%
105.9
109.6
109.2
105.2
112.1
107.3
102.7
107.9
104.1
105.2
100.3 100
102.3
11 разів
1000%
85.2
800%
8 разів
600%
Початок
дизбалансу
400%
200%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП номінальний до бази 2000 року
Джерело: Державне Казначейство, Держстат
оплата праці + пенсії до 2000 року
Слайд 14
Фонд заробітної плати працівників бюджетної сфери у 2004-2014 роках
(з грошовим забезпеченням військовослужбовців), млрд. грн.
112.1
107.9
102.7
104.1
105.2
103
107.3
102.3
ВВП реальний, %
100.3
97
100
186.9
85.2
168.9
136.8
176.3
180.1
142.8
112.5
102.5
74.6
57.6
46.8
31.1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
(враховано (зміни від
в законі 27.03.2014)
про ДБУ)
Слайд 15
Станом на 01.02.2014 становить
від усього населення країни!
72,371
28,2 %
З 1 травня 2012 року
збільшена державна
допомога особам, які
здійснюють догляд за
психічно хворими, до
розміру мінімальної
заробітної плати, тобто
фактично в 10 разів (до
2012 року – розмір
допомоги дорівнювався
одному
неоподаткованому
мінімуму доходів
громадян)
56,600
34,372
29,295
18,421
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Орієнтовний обсяг щорічних видатків для фінансування всіх пільговиків складає
близько 40 млрд.грн, при цьому в державному бюджеті загальна сума видатків
на соціальні потреби складає 8,5 млрд.грн.!
19,863
13,267
6966
10,809
7,794
6,791
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Як приклад, загальна потреба на проїзд для пільговиків складає 17 млрд. грн.!
Середній розмір виплати,
гривень
1218
1134
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ветерани війни і праці;
Особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
Особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
Жертви нацистських переслідувань;
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної
пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту
і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час
проходження військової служби;
Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітейінвалідів (не більше одного супроводжуючого);
Пенсіонери з числа слідчих прокуратури;
Реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Діти війни;
Діти з багатодітних сімей, а також пенсіонерів за віком згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.05.93 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті
загального користування”.
100.4
92.2
2010
1247
2011
2012
2013
2014
Пільги на проїзд, обсяг видатків, млн. гривень
1100.8
800.8
236.2
15
17.3
10.9
9.9
9.6
6.6
7.7
8.2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік, звіт рік,
план
Слайд 16
Структура та обсяг видатків Державного бюджету України для
Пенсійного фонду України
млрд. грн.
83,2
64,1
58,4
48,6
64,5
21,8
87,3
83,8
22,1
18,1
65,2
65,7
15,3
26,6
48,6
17,8
13,8
25,6
22,6
17,3
6,0
41,4
25,6
22,6
61,4
37,5
40,6
49,2
34,8
17,3
6,0
2004 рік (факт) 2005 рік (факт) 2006 рік (факт) 2007 рік (факт) 2008 рік (факт) 2009 рік (факт) 2010 рік (факт) 2011 рік (факт) 2012 рік (факт) 2013 рік (факт)
2014 рік
(затверджено)
2014 рік проект
(зміни до
бюджету)
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
Дотація Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами
Слайд 17
91,2 %
2014
453.5
497.5
412
89,8 %
2013
458.8
362.5
82,4 %
2012
440
82,2 %
2011
298.8
363.4
90,4 %
2010
273
301.9
89,9 %
2009
79,3 %
2008
226.5
252
201.9
254.7
Захищені видатки
Всього видатків та надання кредитів
Питома вага захищених видатків
П
Слайд 18
1
450.0
млрд. грн.
372,9
400.0
350.0
300.0
289.8
250.0
200.0
150.0
130,6
100.0
68,6
50.0
30
32
0.0
Фіскальний розрив
Фіскальний розрив, що Дефіцит бюджету 2014 р.,
потребує погашення у
що допускається
2014 р.
Додаткові
заходи
Доходи від
зміни
в податковому
законодавстві
Скорочення
видатків
Скорочення
видатків в
результаті змін
законодавства
Доходи держбюджету
2014 р.
Слайд 19
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи
та створення передумов для економічного зростання в
Україні» № 1166-VII від 27.03.2014
Підвищення плати
за право
користування
об’єктами
національного
багатства
Підвищення
податкового
навантаження на
товари, що
споживаються
заможними
верствами
населення
Обмеження
споживання
шкідливих для
здоров’я товарів
Вирівнювання
податкового
навантаження між
платниками
податків
(скасування пільг,
розширення бази
оподаткування)
+ 2,7
млрд. грн.
+ 0,6
млрд. грн.
+ 2,9
млрд. грн.
+ 17,1
млрд. грн.
+ 23,3 млрд. грн.
Ліквідація схем ухилення
від оподаткування
Припинення
ввезення на митну
територію України
товарів поза
пунктами пропуску
з приховуванням
від митного
контролю
(незаконне
ввезення товарів, у
т.ч. нафтопродуктів)
Посилення
контролю за
обігом спирту та
алкогольними
напоями
+ 5,2
млрд. грн.
+ 1,5
млрд. грн.
+ 6,7 млрд. грн.
БЮДЖЕТ 2014 року
+ 30,0 млрд. грн.
Слайд 20
Зміни, внесені Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні», їх вплив на доходну частину бюджету 2014 року (реалістичний)
№
з/п
1.
Зміст пропозиції
Встановити ставки плати за користування надрами:
- для газу природного, що реалізується не для формування ресурсу природного газу для потреб населення, у
розмірі – 28% та 15% (в залежності від глибини залягання покладів) замість діючих ставок 25 % та 14%;
- для нафти у розмірі – 42 % та 18 % (замість 39% та 17%);
- для руд чорних, кольорових та легувальних металів та урановмісних руд у розмірі 5% із застосуванням
коригуючого коефіцієнта;
- для інших руд - 5%;
- для вугілля: 1,5% (коксівного), 0,75% (енергетичного) замість діючої ставки 0,4%; 1% (антрациту) замість
діючої ставки 0,5%;
- для конденсату – 42% та 18% (в залежності від глибини залягання покладів) замість діючих ставок 39 % та
17 %.
Додатковий ресурс
на 7 місяців 2014 року,
млрд. грн.
Узгоджено з Прийнято
МВФ
ВРУ 27.03.14
+ 1,0
+ 1,3*
-
-
+ 0,3
+ 0,3
*) для нафти глибиною залягання до 5000 м ставка залишилась на рівні діючої (39%)
2.
Щорічно індексувати нормативну грошову оцінку земель сільгосппризначення, яка є базою розрахунку
фіксованого сільгоспподатку (мораторій діє з 1995 року).
3.
Розширити коло платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за рахунок
суб’єктів господарювання, які закуповують імпортований природний газ у нерезидентів України для власного
використання як паливо або сировину та нафто газовидобувних підприємств, що провадять господарську
діяльність з видобування вуглеводневої сировини, які використовують видобутий ними в Україні природний
газ як паливо або сировину.
Підвищити ставки окремих податків і зборів (у т. ч. акцизного податку), виражених в абсолютному значенні, з
урахуванням прогнозних індексів цін.
4.
*) ставки акцизу на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшено на 25%, пиво – на 42,5%
5.
Застосувати єдину ста вку акцизного податку на дизпаливо
(98 € за 1 т) замість диференціації ставок в
залежності від вмісту сірки (46, 68, 75 та 98 € за 1 т) та запровадити оподаткування альтернативного палива.
+ 1,9
+ 3,5
у т.ч. акциз
+ 1,3
у т.ч. акциз
+ 2,9*
+ 1,5
+ 1,7*
+ 0,5
+ 0,5
*) встановлено дві ставки: для «Євро 2-3» – 128Є, для «Євро 4-5» – 98Є, із оподаткування виключене альтернативне паливо
6.
Збільшити у 2 рази ставки збору за користування радіочастотним ресурсом.
Слайд 21
№
з/п
Зміст пропозиції
7.
Встановити мінімальний розмір орендної плати для земель державної та комунальної власності на рівні 3%
нормативної грошової оцінки.
8.
Скасувати «0» ставку ПДВ до операцій з експорту зернових і технічних культур, з правом на отримання
бюджетного відшкодування.
За виключенням вивезення сільськогосподарськими підприємствами – виробниками зернових та технічних
культур, вирощених на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх власності або
постійному користуванні на дату такого експорту.
Додатковий ресурс
на 7 місяців 2014 року,
млрд. грн.
Узгоджено з Прийнято
МВФ
ВРУ 27.03.14
-
-
+ 5,8
+ 4,0*
-
+ 2,2*
-
-
*) норма вводиться в дію з 1 квітня до 1 жовтня 2014 року
9.
Запровадити ставку ПДВ 7% по операціях з першого постачання лікарських засобів та виробів медичного
призначення (імпорт та постачання виробником).
*) норму поширено на весь ланцюг постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання на
митній території України)
10.
Запровадити норму згідно з якою платниками плати за користування надрами для видобування корисних
копалин є землевласники та землекористувачі - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в
межах наданих їм земельних ділянок розмір яких перевищує норми встановлені Земельним кодексом
України для безоплатного виділення, видобувають прісні підземні води із застосуванн
ям електричних
пристроїв.
11.
Зменшити неоподатковуваний імпорт товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, з
300 до 150 євро.
+ 0,2
+ 0,1
12.
Збільшити ставки акцизного податку на мотоцикли та автомобілі та автомобільні кузови в 2 рази.
+ 0,6
+ 0,6
13.
Встановити ставку податку на доходи фізичних осіб 15(17)% для доходів у формі пенсійних виплат, які на
сьогодні не оподатковуються, якщо їх розмір перевищує 10 тис. грн. – у розмірі такого перевищення.
+ 0,6
млн. грн.
+ 0,6
млн. грн.
14.
Визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну
площу об’єкта житлової нерухомості замість житлової.
-
-
15.
Запровадити справляння збору на обов
’язкове державне пенсійне страхування за ставкою
0,5% при
здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та/або
готівковій формі.
-
+ 9,1
Слайд 22
№
з/п
Додатковий ресурс
на 7 місяців 2014 року,
млрд. грн.
Узгоджено з Прийнято
МВФ
ВРУ 27.03.14
Зміст пропозиції
Адміністрування
1.
2.
Припинення ввезення на митну територію України товарів поза пунктами п
митного контролю (незаконне ввезення товарів, у т.ч. нафтопродуктів)
ропуску з приховуванням від
+ 5,2
+ 5,2
Посилення контролю за обігом спирту та алкогольними напоями
+ 1,5
+ 1,5
ВСЬОГО
+ 6,7
+ 6,7
РАЗОМ
+ 18,5
+ 30,0
Слайд 23
Заходи із скорочення видатків (в млн. грн.):
 Капітальні трансферти підприємствам
4 688
 Інші капітальні видатки
3 729
 Видатки на товари і послуги
3 209
 Визначення пріоритетності і оптимізація надання субсидій підприємствам
2 132
 Оплата праці (утримання мінімальної заробітної плати і заробітної плати 1
тарифного розряду впродовж року на рівні січня 2014 року, скорочення
чисельності держслужбовців
7 276
 Скорочення видатків Пенсійного фонду (в тому числі призупинення
березневої індексації пенсій -1300; утримування мінімального
прожиткового рівня, що слугує базою для обрахунку пенсій на рівні 1 січня 2014
року впродовж 12 місяців 2014 р -1 600)
2 900
 Соціальне забезпечення (допомога сім’ям з дітьми, інші соціальні виплати, в
тому числі замороження прожиткового мінімуму)
4 005
 Видатки інших соціальних фондів (в тому числі оздоровчі заходи (придбання
путівок) -1 300; окремі заходи, зокрема на створення нових робочих місць - 2
238; адміністративні видатки – 555)
4093
 Всього скорочення
32 032
Слайд 24
Заходи, направлені на економію бюджетних коштів
• Скорочення чисельності державних службовців усіх рівнів на 26 тис.
чоловік.
• Скорочення чисельності працівників правоохоронних органів та силових
структур на 72 тис. чоловік.
• Скорочення видатків на утримання ВРУ, АПУ, органів судової влади,
органів місцевого самоврядування щонайменше на 10%.
• Скорочення видатків місцевих бюджетів на 5 млрд.
• Ліквідація спеціальних виплат чиновникам , суддям при виході на
пенсію.
• Скорочення на 10% базового показника нарахування пенсій (з 80% до
70%).
• Прив’язка пільг, що надаються за професійною ознакою до доходів сім’ї.
• Загальна економія вищевказаних заходів складає понад 9 млрд. грн.
Слайд 25
Компенсаторний пакет для українських
громадян та бізнесу
• пропонується прозора та некорупційна програма
державних закупівель;
• врегульовується система адміністративних послуг;
• зменшується адміністративний тиск на ринок
харчових продуктів;
• врегульовується, відповідно до Європейського
законодавства, система метрології та
стандартизації.
Слайд 26

similar documents