09-25 Theorieles rechtstaat 5

Report
2.1 zit er een dokter in de cel?
• Nakijken (ook vorige les)
• Intro
• HC
• Opdracht
• Opdracht bespreken
• Huiswerk
Nakijken
• Ik controleer aantekeningen en huiswerk
Steekproefsgewijs
• Als ik rondloop bespreken jullie samen de
antwoorden op het huiswerk
• Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen
Intro
• Hoeveel moorden zijn er in Nederland in 2012
gepleegd?
44
93
142
179
• Hoeveel procent van de Nederlandse jongeren geven
in 2010 bij een anonieme enquête aan dat zij
afgelopen jaar een geweldsdelict gepleegd hebben?
1,8%
4,3%
6,6%
10,3%
• Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking geeft
in een enquête aan dat zij in 2012 slachtoffer
geworden zijn van (poging tot) inbraak?
2,7%
3,8%
5,8%
7,3%
3 manieren van meten
• Misdaadstatistieken (politiecijfers)
• Daderenquêtes: Heeft u iets gedaan?
• Slachtoffer enquêtes: Is u iets overkomen?
HC: Zit er een dokter in de cel?
• Artikel 1 van de grondwet: gelijke gevallen gelijk
behandelen
• Wat moet je doen als je niet wordt aangenomen
omdat je allochtoon/vrouw of oud bent?
• Commissie gelijke behandeling en daarna eventueel
rechter
HC (2) drie praktijk voorbeelden
Blauweboordencriminaliteit: Lage inkomens plegen delicten tegen
personen of hun bezit
Witteboordencriminaliteit: Hoge inkomens plegen eerder fraude of
milieuvervuiling
• Publiek bezit (zoals schone lucht) niet beschermd
– De straf voor blauweboordencrminaliteit is hoger
• Opsporen en vervolgen
– Blauweboordencriminaliteit is makkelijker op te sporen en
te bewijzen.
• Lage inkomens krijgen sneller gevangenisstraf
– Wie zou je eerder een tweede kans geven, een dokter of
een zwerver?
HC (3): is er echt spraken van
klassenjustitie in Nederland?
• Aan de ene kant: hoger opgeleiden worden lichter
gestraft dan lager opgeleiden
• Aan de andere kant: ze plegen ook andere delicten,
een overval grijpt je meer aan dan fraude.
• “je wordt nu eenmaal minder snel opgepakt in een
driedelig pak en wanneer je netjes blijft tegen oom
agent”
Opdracht: samenvatten in schema
1. Lees paragraaf 2.1 en 2.2
2. Zoek naar meningen over de pak- en strafkans
verhogen en over klassenjustitie
3. Zet die meningen onder de juiste politieke
stroming
Type politici
Hoe pak en strafkans verhogen?
(paragraaf 2.2)
Is er klassenjustitie in Nederland en is
dat erg?
(paragraaf 2.1)
Conservatieve/rechts Progressieve / links
Midden
Huiswerk
Opdracht:
• 3, 4a + b en 8
(blz 16 en 17)
Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs
of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen
gemaakt hebt!

similar documents