Document

Report
PROMETNA VARNOST NA AC/HC V RS
mag. Ulrich Zorin
Vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo
+
DARS d.d. trenutno upravlja skupno 607 km, od tega 43 predorov skupne
dolžine 37.417 metrov
13,7 % celotnega omrežja je opremljena z avtomatsko detekcijo.
+
Posledice prometnih nesreč na avtocestah in hitrih cestah
Leto
Kategorija cesta
Brez poškodb
Lahka telesna poškodba
Huda telesna poškodba
Smrt
AC
3480
674
60
18
HC*
481
142
13
1
AC
3259
647
60
16
HC
391
69
7
4
AC
3048
631
59
18
HC
371
66
7
0
AC
2038**
564
44
16
HC
233**
80
0
0
2010
2011
2012
2013
AC
2014
HC
6
+
PN s smrtnim izidom po vrsti državne ceste v letu 2013
5%
9%
26%
RT
R1
R2
9%
G2
G1
AC
12%
R3
22%
17%
772.9
763.5
761.7
726.5
521.5
489.4
471.6
417.7
2006
2007
16
33
2005
18
30
2004
19
26
2003
18
24
2002
22
23
2001
11
336.8
307.1
22
303.3
20
0.0
0
772.9
Število mrtvih
657.6
Dolžina omrežja (v km)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+
35
30
25
20
33
15
10 20
30
22
23
24
26
22
18
18
16
14
14
11
5
0
2001
19
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13
2016
12
2017
11
11
10
10
9
2018
2019
2020
2021
2022
+
+
NALETI NA ODSTAVNEM PASU V VZDRŽEVALCE, VLEČNE SLUŽBE, PEŠCE,….
LETO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Št. naletov
10
12
17
26
19
18
Poškodovani
4
0
2
0
2
5
Težje poškodovani
2
1
1
Mrtvi
0
0
0
0
0
1
Povzročitelj
2012
2013
Povzročitelj – država reg.
vozila
2012
2013
Osebno vozilo
9
6
Slovenija
12
14
Kombinirano vozilo
2
1
Tujina
7
4
Tovorno vozilo
8
11
+
+
+
+
DELO NADZORNIKOV PROMETA V NADZORNEM CENTRU
prepoved za
tovornjake
veter
92
91
2011
2012
2013
74
72
2010
249
125
7
2011
2010
52
2012
2013
leto
zastoji
izredni
dogodki
dela
prepoved
za
tovornjake
zaprta
cesta
poledica
veter
nesreče
skupaj
2010
3984
3517
5765
125
269
7
74
1828
19553
2011
3425
3436
5849
7
159
0
72
1531
14479
2012
2693
3160
5356
52
263
2
92
1428
13046
2013
2728
4098
5702
249
345
4
91
1555
14772
+
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
število prehodov
zastoji
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+
NESREČE
+
+
+
NALETI V PREDORSKO NIŠO
V zadnjih 5 letih imamo v predorih problem naleta osebnih vozil v
predorsko nišo (mrtvi):





2010: 3
2011: 1
2012: 4
2013: 1
2014: 2
Predvidevamo: samomor, obupanost nad življenjem, bolezen,…..
Februarja 2014 smo v vse predore namestili blažilnike trkov.
Upamo, da smo stanje uredili!
+
+
+
Zadnja nesreča v predoru v letu 2014, ko
je voznik preživel trk z novim blažilcem
trka!!!
+
Ukrepi za večjo prometno varnost
PREVENTIVNE AKCIJE O
• NEVARNOSTI HOJE PO AVTOCESTI,
• NEVARNOSTI NAŠIH VZDRŽEVALCEV NA CESTI IN
• AKCIJE O HITROSTI.
V LETU 2014 SMO ZAKLJUČILI IZJEMNO USPEŠNO PREVENTIVNO AKCIJO ‚REŠI ŽIVLJENJE‘ –
RAZVRŠČANJE VOZIL OB NESREČI JE VEDNO BOLJ USPEŠNO IN REŠEVALCI IMAJO PROSTO POT DO
PONESREČENCA.
+
•
•
•
4 regionalni nadzorni centri (Kozina, Ljubljana, Vransko, Maribor) +
podporni nadzorni center Hrušica (Karavanke)
Glavni nadzorni center – mednarodno vodenje prometa (2014)
Večja pretočnost – OBVLADOVANJE VSEH ZAPOR
+
+
+
ODDELEK ZA PROMETNE INFORMACIJE - PIC
1970 – operater PIC
080 22 44 – avtomatski odzivnik
za stanje na AC in HC v realnem
času (SLO+ANG)
www.promet.si
+
ODPRTA TRASA - ITS
SISTEMI IN OPREMA NA ODPRTI TRASI







Sistemi za nadzor in vodenje prometa (63 km)
Video nadzor (1500 kamer)
Cestno vremenske postaja (56 CVP)
Oprema cestninskih postaj (28 CP)
Števci prometa (150 zank)
Radijske zveze (500 terminalov)
Javna razsvetljava (150 odjemnih mest)
NAMEN OPREME IN SISTEMOV




optimizacija varnosti in pretoka prometa,
informiranost in udobje uporabnikov,
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
izboljšanje izrabe prometne infrastrukture.
+
PREDORI - ELEKTRO STROJNA OPREMA
NAMEN
Načrtovanje, vzpostavljanje, posodabljanje elektro-strojne opreme v predorih.
20 predorov od tega 13 daljših od 500 m, ki zapadejo pod EU direktivo 2004/54/EC.
Skupna dolžina predorov 18 km (33 km predorskih cevi).
SISTEMI IN OPREMA V PREDORIH







Nadzorno krmilni sistem
Sistemi za upravljanje prometa
Video nadzor in video detekcija v predorih
Sistemi razsvetljave v predorih
Prezračevanje predorov
Komunikacijski sistemi predorov
Protipožarni sistemi predorov
ZAKONODAJA



Evropska direktiva o minimalnih varnostnih zahtevah v predorih (2004/54/EC)
Slovenska uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov (RS 48/2006)
Avstrijske smernice in standardi za ceste (RVS)
+
Varno in udobno po slovenskih avtocestah!

similar documents