Het nieuwe eindexamen

Report
HET NIEUWE
EINDEXAMEN
De gevolgen voor
leerlingen en docenten
Door
Wibe Balt en Esther Koops
Gevolgen voor leerlingen
• De hoeveelheid stof kan niet meer in twee maanden
besproken worden, de lesstof moet verspreid worden over
meerdere jaren.
• De stof kan niet meer in korte tijd ‘gestampt’ worden, de
historische context moet ‘beklijven’
• De stofomschrijving biedt geen houvast meer bij de
onderwerpen van de vragen, geschiedenis wordt meer
‘begrijpen’ en ‘vaardigheden’
• De stofomschrijving biedt geen houvast meer bij de
formulering van antwoorden, geschiedenis wordt ‘taliger’
Gevolgen voor docenten (het programma)
PTA van het Werkmancollege (de belangrijkste toetsen)
Havo 4
Tijdvak 1-4
Tijdvak 5 + HC Republiek der Verenigde Nederlanden
Tijdvak 1-7 + staatsinrichting
Havo 5
Tijdvak 8+9+ HC Duitsland 1871-1945
Tijdvak 10 + HC Koude Oorlog
Tijdvak 1-10 + 3 HC’s (herhaling)
Gevolgen voor docenten (het programma)
VWO 4
Tijdvak 1- 6
Thema naar eigen keuze
VWO 5
2 Thema’s naar eigen keuze
Tijdvak 6 + HC Republiek
Tijdvak 7/8 + HC Democratische Revoluties
VWO 6
Tijdvak 9 + HC Duitsland 1871-1945
Tijdvak 10+ HC Koude Oorlog
Tijdvak 1-10 +HC’s (herhaling)
Gevolgen voor docenten (de inhoud)
Een voorbeeld:
De Historische Context Duitsland 1871 - 1945
In hoeverre dekt de HC de Kenmerkende
Aspecten van tijdvak 8 en 9
TIJDVAK 8
Kenmerkende Aspecten vergeleken met
Historische Context
- De Industriële Revolutie
- Opkomst politiek maatschappelijke
stromingen:
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Nationalisme
Feminisme
- Sociale kwestie
-Voortschrijdende democratisering
-Imperialisme
TIJDVAK 9
Kenmerkende Aspecten vergeleken met
Historische Context
- Het voeren van twee WO’s
- Wereldcrisis
- Verwoestingen – Totale Oorlog
- Vormen van verzet tegen West-Europees
imperialisme
- Het in praktijk brengen van de totalitaire
ideologieën com, fac, natsoc.
- Rol moderne propaganda –en
communicatiemiddelen
- Racisme en discriminatie die leidde tot
genocide Holocaust
Hoe kan ik de context en KA’s integreren?
TIJDVAK 9
TIJDVAK 8
Kenmerkende Aspecten
- De Industriële
Revolutie
- Opkomst politiek
maatschappelijke
stromingen:
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Nationalisme
Feminisme
- Sociale kwestie
-Voortschrijdende
democratisering
-Imperialisme
Onderwerp 1:
1871
- Industriële revolutie
- Opkomst politiek
maatschappelijke
stromingen
* Nationalisme
* Liberalisme
* Socialisme
- Voortschrijdende
democratisering
Context-eigen:
Realpolitiek,
Bismarck, Wilhelm I
Conferentie van
Berlijn
Onderwerp 2:
Wilhelminisch
Duitsland
- Industriële revolutie
- Modern Imperialisme
die verband hield met
industrialisatie en
nationalisme.
Context eigen:
Weltpolitiek
Alliantiepolitiek
Vlootwetten
Onderwerp 3:
Oorzaken WOI
Kenmerkende Aspecten
Context/KA’s grijpen in
elkaar:
- Imperialisme,
(Weltpolitiek)
- Alliantiepolitiek
(Bondgenootschappen)
- Nationalisme
(Militarisme, plannen)
- Industrialisatie,
Vlootwetten
- Het voeren van twee
WO’s (2x)
- Wereldcrisis (2x)
- Verwoestingen – Totale
Oorlog 1x
- Vormen van verzet
tegen West-Europees
imperialisme
- Het in praktijk brengen
van de totalitaire
ideologieën com, fac,
natsoc.
- Rol moderne
propaganda –en
communicatiemiddelen
- Racisme en
discriminatie die leidde
tot genocide Holocaust
Onderwerp 4:
Eerste
Wereldoorlog
Verwoestingen –
Totale Oorlog
Context eigen:
Slag aan de Marne
Kenmerken WOI
Vrede van Versailles/
Parijs
Onderwerp 5:
Weimar en Hitler
- Crisis in het
wereldkapitalisme
- Het in praktijk brengen
van de totalitaire
ideologieën com, fac,
natsoc.
- Rol moderne
propaganda –en
communicatiemiddelen
- Racisme en
discriminatie die leidde
tot genocide Holocaust
Context eigen:
Kenmerken van
fascisme/natsoc
Dawes 1924 (crisis)
Rijksdagbrand 1933
Goebbels (propaganda)
Reichskulturkammer
1933 (propaganda,
nazificatie)
Neurenberger Wetten
(discriminatie)
Onderwerp 6:
WOII
- Het voeren van twee
Wereldoorlogen (2x)
- Racisme en
discriminatie die leidde
tot genocide Holocaust
Context eigen:
Dachau
Wannsee
Hoe kan ik de leerlingen laten verdiepen
Op basis van een (bewerkte) stofomschrijving
• Bij het VWO
Analyseren van de inhoud onderwerpen
en lijnen
• Bij de HAVO
Bestudeerbaar maken van de inhoud
Good practice: opdracht (20 min)
In duo’s maak je een keuze voor een van de onderstaande
opdrachten
Lijnen in de Historische Context
Welke economische, sociale, politieke lijnen zijn er voor
leerlingen te herkennen in de Historische Context?
Kennen en Kunnen
Formuleer doelstellingen: Wat zouden de leerlingen
moeten KENNEN en KUNNEN aan het eind van ieder
hoofdstuk uit de Historische Context?
Voorbeelden
• Welke lijnen zijn er te herkennen in de Historische
Context??
• Wat is belangrijk voor de leerlingen om te KENNEN en/of
KUNNEN??

similar documents