5 QT chuyen tuyen HC than hu

Report
QUY TRÌNH CHUYỂN TUYẾN
ĐIỀU TRỊ BỆNH
HỘI CHỨNG THẬN HƯ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
1
I. CHUYỂN TUYẾN DƯỚI ĐIỀU TRỊ
BỆNH HỘI CHỨNG THẬN HƯ
1. Tiêu chuẩn: Loại bệnh lý cần
chuyển về Bệnh viện tuyến dưới
− Hội chứng thận hư nhạy corticoid lần
đầu đã ổn định sau khi đã được
chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị
cụ thể từ tuyến trên.
2
− Hội chứng thận hư tái phát không
thường xuyên đã ổn định sau khi
đã được chẩn đoán và đưa ra phác
đồ điều trị cụ thể từ tuyến trên.
2. Quy trình chuyển từ Bệnh viện
tuyến trên xuống Bệnh viện địa
phương:
− Đối tượng: những bệnh nhân
thuộc tiêu chuẩn chuyển bệnh
3
− Điều kiện chuyển bệnh về tuyến
dưới:
• Tình trạng của bệnh nhân phải ổn
định về mặt sinh hiệu
• Tuyến dưới tiếp nhận điều trị bệnh
nhân được đánh giá là đủ khả
năng và điều kiện chăm sóc bệnh
nhân
4
− Quy trình thực hiện:
• Đánh giá tình trạng bệnh nhân
• Giải thích cho thân nhân bệnh
nhân
• Báo cáo về Phòng Kế hoạch Tổng
hợp: tình hình bệnh + HSBA + tóm
tắt bệnh án + đề xuất chuyển bệnh
xuống tuyến dưới
5
• Phòng Kế hoạch Tổng hợp liên hệ
với tuyến dưới:
Phương tiện chuyển bệnh: Công
xa
Nhân viên chuyển bệnh: nhân
viên của khoa đi chung xe với
bệnh nhân để chuyển và bàn giao
với Bệnh viện tuyến dưới
6
• Trao đổi chuyên môn: Bác sĩ điều
trị của khoa sẽ trao đổi trực tiếp
với Bệnh viện tuyến dưới trước khi
chuyển bệnh
7
II. CHUYỂN TUYẾN TRÊN TRONG
ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN
HƯ:
1. Tiêu chuẩn: Loại bệnh lý cần
chuyển về Bệnh viện tuyến trên
− Hội chứng thận hư lần đầu hay tái
phát có kèm biến chứng (phải xử trí
ban đầu để đảm bảo chuyển bệnh
an toàn).
9
− HCTH có kèm biểu hiện ngoài thận
nghi ngờ lupus.
− HCTH tái phát thường xuyên( ≥ 2
lần/ 6 tháng)
− HCTH ở trẻ dưới 2 tuổi
2. Quy trình chuyển từ Bệnh viện
địa phương lên Bệnh viện tuyến
trên:
− Đối tượng: những bệnh nhân thuộc
tiêu chuẩn chuyển bệnh
10
− Điều kiện chuyển bệnh nhân lên
bệnh viện tuyến trên:
• Tình trạng của bệnh nhân phải ổn
định về mặt sinh hiệu
• Vượt khả năng điều trị ở Bệnh viện
tuyến dưới hoặc theo nhu cầu
chuyển viện của thân nhân bệnh
nhân.
11
− Quy trình thực hiện:
• Đánh giá tình trạng bệnh nhân
• Giải thích cho thân nhân bệnh
nhân
• Phòng KHTH bệnh viện tuyến dưới
liên hệ với Phòng KHTH Bệnh viện
tuyến trên: thông tin + tình trạng
bệnh hiện tại của bệnh nhân.
12
• Phòng Kế hoạch Tổng hợp của
Bệnh viện tuyến trên sẽ đánh giá
tình trạng dựa trên các thông tin
nhận được và liên hệ với khoa phù
hợp → phản hồi lại thông tin cho
bệnh viện tuyến dưới.
• Chuyển bệnh nhân lên Bệnh tuyến
trên (đảm bảo các điều kiện
chuyển viện an toàn).
13

similar documents