Letöltés - Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

Report
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Műszaki Tudományok
2014 – Kassa
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Madarász László, PhD.
Ing. Ádám Norbert, PhD.
prof. RNDr. Dusza János, DrSc.
Ing. Főző Ladislav, PhD.
prof. Ing. Sinčák Péter. PhD.
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Madarász László, PhD. (1)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU Košice
people.tuke.sk/ladislav.madarasz/Webstranka/index.php/home
Kutatási terület: Bonyolult hierarchikus felépítésű rendszerek irányítási
módszereinek vizsgálata, modellezése, diagnosztizálása, tervezése, alkalmazása és
üzemeltetése. Nevezetesen a szituációs irányítás elméletének kifejlesztése a
módszer alkalmazásához szükséges globális stratégiák, ill. algoritmusok
kidolgozása és a szituációs irányítás konkrét alkalmazási területeinek vizsgálata
(ipari, orvos biológiai, hadászati, …). A figyelt területhez tartozik továbbá a
mesterséges intelligencia elemeinek, metódusainak és módszereinek alkalmazása a
bonyolult rendszerek (komplexumok) szituációs irányításánál.
Konferenciák szervezése: Sok éves aktív részvétel konferenciák szervezésénél az
IEEE támogatásával (SAMI; CINTI; ICCC; INES; ICETA; …).
Tudományos tagság:
• Selye János Komáromi Egyetem Tudományos Tanácsának Tagja
• A Kassai Műszaki Egyetem Repülőkara Tudományos Tanácsának Tagja
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Madarász László, PhD. (2)
Elismerések:
− A magyar érdemrend tiszti keresztje (Magyaroszág Köztársasági Elnöke), 2014.
március 7.
− Tiszteletbeli doktor (Dr. h. c.), Óbuda Egyetem, Budapest, 2014. november 21.
− Gábor Dénes díj, külhoni fokozat, 2013. december 19.
Projektek:
• KEGA (2012 – 2014) – témavezető
• VEGA (2012 – 2014) – témavezető
• ESPOSA (2013 – 2015) – résztvevő
Laboratórium:
A sugárhajtású repülőmotorok intelligens irányítási rendszerei – vezető
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Madarász László, PhD. (3)
Fontosabb újabb publikációk:
1. Madarász, L., Živčák, J. (Editors): Aspects of Computional Intelligence:
Theory and Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics 2.
Springer Heidelberg, ISSN 2193-9411, ISBN 978-3-642-30667-9, pp. , 2013.
2. Živčák, J., Madarász, L., Hudák, R., Rudas, I. J.: Methodology, Models and
Algorithms in Thermographic Diagnostics. Topics in Intelligent Engineering
and Informatics 5. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013 ISSN 2193-9411,
ISBN 978-3-642-38379-3, 222pp.
3. Lazar, T., Madarász, L. et al.: Innovative Outputs from the Transformed
Experimental Laboratory with a Small Turbojet Engine. Elfa, s.r.o., Košice,
2011, ISBN 978-80-8086-170-4, 348 pp.
4. Lazar, T., Madarász, L., Gašpar, V.: Estimation Process Analysis of
Identification Effectiveness of Small Turbojet Engine with Intelligent Control.
Elfa, s.r.o., Košice, 2013, ISBN 978-80-8086-200-8, 160 pp.
Ing. Ádám Norbert, PhD.
Kassai Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar,
Számítógép és Számítástechnikai Tanszék, Számítógép-architektúrák és
számítógép-biztonság szakosztály vezetője, egyetemi adjunktus.
Párhuzamos számítások alkalmazása. Korszerű számítógép-architektúrák és
felhő alapú informatikai rendszerek tervezése. Számítógépbiztonsági problémák.
78 publikáció, VEGA projekt vezető helyettes, APVV, VEGA, KEGA,
IT4KT projekt tag, konferencia szervezőbizottság tag (SAMI)
P-Single Operators in Pipeline System of DF-KPI Architecture – Berlin:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Konferencia: SAMI, Herľany
prof. RNDr. Dusza János, DrSc.
Anyagkutatóintézet, SZTA, Kassa,
.
ösztöndíjak: DAAD, AvH, Lisa Meitner, Hertha Findberg, EU –JRC, stb.
1995-ben - DrSc, 2004 – ben profeszor a kassai Műszaki Egyetemen, 2008 – tól
a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja és 2013 –től az Óbudai Egyetem
Egyetemi tanára.
Progresszív kerámiák és nanokompozitok anyagszerkezete és mechanikai
tulajdonságainak vizsgálata
170 SCOPUS publikáció/750 hivatkozás, 8 darab EU 5.,6.,7., keret program projekt,
számos APVV, EU SA projekt, MNT-ERA projekt, stb.
10 végzett PhD, 6 Schwartz stipendiszta, 2 –nek SZK elnöki díj
EUROSCIENCE európai tanácsának tagja (2002 – 2006);
Szlovák Tudós Társaság tagja, SZTA elnökségének tagja, 2013 –
World Academy of Ceramics tagja, Tornalja város díszpolgára, stb.
2014: 10 CC publikáció, 150 SCOPUS hivatkozás, PROMATECH.....
Ing. Ladislav Főző, PhD.
A Repülő mérnöki tanszéken a Kassai Műszaki Egyetem Repülő Karának az
egyetemi adjunktusa.
Tudományos kutatómunkájában a bonyolult rendszerek (kis sugár
turbó - kompresszoros motorok) matematikai modellezésével,
irányítási és diagnosztikai rendszerek tervezésével és gyakorlati
kivitelezésével foglalkozik.
Három hazai (KEGA és VEGA) és egy külföldi - európai (7FP ESPOSA) tudományos projektnek fő munkatársa.
2014-ben 8 hazai és külföldi tudományos cikket publikált.
Számos hazai és külföldi - nemzetközi konferenciának és
szimpóziumnak (IEEE - INES, SAMI, CINTI) aktív résztvevője,
tagja és vezetője a szervezői (Organizing Committee) és technikai
program (Technical Program Committee) csoportnak.
prof. Ing. Sinčák Péter, PhD. (1)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU Košice
www.petersincak.com, www.ai-cit.sk
Beosztás: Tanszékvezető
Kutatási terület: A mesterséges intelligencia elméleti és gyakorlati problémái,
Intelligens rendszerek, Neurális – hálók, Fuzzy elmélet, Fuzzy – neurális
hálózatok, Kognitív rendszerek, Robotika, Robotok és robotos rendszerek
intelligens irányítása
Tanulmányutak és meghívott előadások:
• University of Tokyo (2012);
• Korean Advanced Institute of Technology (2012);
• Kitakyushu Institute of Technology, Japan, Advance Telecomunication Institute
International, Japan, TokyoTechn, Japan, (2014);
• ATR Kyoto , Japan, (2014);
• Tokyo Institute of Technogy, Japan, (2014) …
prof. Ing. Sinčák Péter, PhD. (2)
Fontosabb újabb publikációk:
• Peter Sinčák et al.: „Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems.“
Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer, 2014 Vol.
316 (2014). ISBN 978-3-319-10782-0. ISSN 2194-5357.
• Real-time fuzzy logic-based hybrid robot path-planning strategies for a dynamic
environment / Napoleon H. Reyes ... [et al.] - 2013.In: Efficiency and Scalability
Methods for Computational Intellect. - Hershey : IGI Global, 2013 P. 115-141. ISBN 978-1-4666-3942-3
[REYES, Napoleon H. - SUSNJAK, Teo - BARCZAK, Andre L.C. - SINČÁK,
Peter - VAŠČÁK, Ján]
Konferencia szervezés:
• SETINAIR - Symposium on Emergent Technologies in Artificial Intelligence
and Robotics, Košice, Slovakia, 2013.

similar documents