BMH symposium J. Juffermans medisch docent

Report
Een schooldag
Medische Hulpverlening
van de
Symposium 16 februari 2011
drs. Jorine Juffermans, arts MPH
Onderwijs volgens didactische as

Introductiecollege, hoorcollege (IC, HC)

Zelfstudieopdrachten (ZSO)

Werkgroepen (WG-a of WG-b)

Responsiecollege (RC)

Practicum (PR)
 3 dagen op school + 2 dagen zelfstudie
4 leerlijnen door alle 4 jaren heen

De medische leerlijn

De communicatieve leerlijn

De onderzoeksleerlijn (toepassen
onderzoeksresultaten in de praktijk)

De reflectieve leerlijn
Het medisch proces

Klacht/probleem
–
Anamnese
–
Lichamelijk onderzoek

Differentiële diagnose

Eventueel aanvullend onderzoek

Diagnose

Behandeling
Het eerste jaar
Blok 1: het medisch proces
Blok 2: van klacht naar diagnose
Blok 3: vitale functies
Blok 4: bewaken van vitale functies
Elk blok duurt 10 weken en eindigt met een of
meerdere toetsen.
E-learning
Als nieuwe opleiding geen last van de wet
van de remmende voorsprong.
Zoveel mogelijk ‘blended learning’ met de
modernste middelen.

In het eerste blok: e-learning module EHBO
Blok 3: vitale functies
Thema’s

Ademhaling (2 weken)

Circulatie (2 weken)

Bewustzijn en temperatuur (2 weken)

Triage (1 week)
Voorbeeld schooldag
Wat
Begin
Eind
HC
8.50
10.25
WG-b
10.40
12.15
PR
12.20
13.55
RC
14.50
15.35
Hierin alleen de medische leerlijn opgenomen.
Hoorcollege
Hoorcollege
Zelfstudieopdracht
Werkgroep-b
Bespreken ZSO’s en soms een toepassingsopdracht
ZSO

In welk deel van het hart bevindt de elektrische prikkel zich ter hoogte
van de P-top, het QRS-complex, het ST-segment en de T-top?

In sommige afleidingen wijst het QRS-complex voornamelijk naar
beneden en in andere wijst deze juist naar boven. Waar hangt dit mee
samen?

Waarvan is de amplitude (hoogte) van de toppen afhankelijk?

Waaraan kun je zien of er sprake is van een geleidingsstoornis?

Hoe kun je de hartfrequentie berekenen aan de hand van een ECG?
Toepassingsopdracht
Beschrijf en beoordeel de ECG-strookjes die jullie tijdens de WG ontvangen.
Practicum
Practicum ‘onderzoek hart en ECG’

Inspecteren: kleur van de patiënt, houding, CVD, oedeem, dyspnoe.

Palperen: ictus cordis.

Percuteren: hartgrenzen.

Ausculteren: het beluisteren van de verschillende harttonen en souffles.
In tweetallen oefenen jullie in het toepassen van deze technieken.
Tevens aandacht voor rapportage.
–
LO (bij medestudent)
–
ECG maken (bij medestudent) en beoordelen
–
Rapportage
Responsiecollege
Toetsen

Kennis (juist/onjuist + casus)

Medisch rekenen

Toepassing van kennis

Medisch-technische vaardigheden

Communicatieve vaardigheden
Toetsvragen
Juist
Onjuist
Toetsvraag 1
Casus
Een 24-jarige man is gevallen tijdens het
mountainbiken. Hij is met zijn borstkas op het
stuur terecht gekomen. Door de pijn durft hij
bijna geen adem te halen.
Aan de hand van de pijn kan een
onderscheid gemaakt worden tussen een
kneuzing en een fractuur van de ribben.
Juist / onjuist
Toetsvraag 2
(vervolg casus)
Ribfracturen kunnen een pneumonie tot
gevolg hebben.
Juist / onjuist
Toetsvraag 3
Een anamnese begint meestal met een
gesloten vraag.
Juist / onjuist
Toetsvraag 4
Bij adductie van het been beweegt de voet
zich van de mediaanlijn af.
Juist / onjuist
Toetsvraag 5
Rotatie van de wervelkolom gebeurt met
name lumbaal.
Juist / onjuist
Toetsvraag 6
Bij het lichamelijk onderzoek van de buik
hoort de auscultatie als laatste te gebeuren.
Juist / onjuist
Toetsvraag 7
Casus
Er ligt een man op straat. Hij beweegt niet.
Je denkt dat hij bewusteloos is.
Als eerstehulpverlener let je eerst op
mogelijk gevaar.
Juist / onjuist
Toetsvraag 8
(vervolg casus)
Voordat je de ademhaling controleert, moet
je eerst de pols tellen.
Juist / onjuist
Toetsvraag 9
(vervolg casus)
Het bewustzijn moet je controleren door het
toedienen van een pijnprikkel.
Juist / onjuist
Toetsvraag 10
(vervolg casus)
Je komt uiteindelijk tot de conclusie dat
hartmassage noodzakelijk is.
Tijdens hartmassage moet je de handpalm
links van het borstbeen plaatsen.
Juist / onjuist
Antwoorden
Juist
2–7
Onjuist
1–3–4–5–6–8
9 - 10
Om wie gaat het?
De eerste studenten
1. Met welke motivatie ben je aan
de BMH begonnen?
2. Welke verwachtingen had je?
De eerste studenten
3. Waarom heb je niet voor de HBO-V
gekozen?
4. Wat vertel je op een feestje als men
vraagt hoe het onderwijs eruit ziet?

similar documents