RS232

Report
Sarjaliikenne RS-232
Digtaalinen tiedonsiirto: mm. RS232 ss. 44-52
1
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
Common names:
EIA-232D (RS232-D), ITU-TSS (CCITT) V.24/V.28, ISO 2110
2
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Päätelaite - liitäntälaite
Telepääte
tietoverkko
DCE
esim. modeemi
DTE
esim. PC
 Verkkopääte, DCE (Data Connecting Equipment)
 liitäntälaite, jolla pääte voidaan liittää verkkoon
 Pääte, DTE (Data Terminal/Terminating Equipment)
3
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Digitaalinen tiedonsiirto
v
Sarjamuotoinen siirto
F Siirretään sanan tai tavun bitit peräkkäin
F Tietoliikenteessä helpompi toteuttaa kuin rinnakkaissiirto
R in nakkaissiirto
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
L injalle
4
3-Sarjaliikenne
1
0
0
1
0
1
1
0
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
v
ITU-T V.24 - suositus
F Vanha suositus, jonka sähköiset ominaisuudet on kuvattu
suosituksessa ITU-T V.28
F Vastaava suositus Yhdysvalloissa EIA Recommended Standard 232C
F Käyttää ISO 2110-suosituksen mukaista 25-nastaista nk. D-liitintä
F Naarasliitin modeemeissa ja verkkopäätteissä (DCE)
F Urosliitin päätelaitteissa (DTE)
F Liittimessä määritelty pinnit
GND TxD
RxD
Pinni nume ro 1
- datan siirtoon ja vastaanottoon
- laitteiden väliseen kättelyyn
- siirron tahdistukseen
- yhteynen maataso (GND)
TxC
D TR RxC
Pinni nume ro 14
25-nastainen nk. D-liitin
5
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
v
ITU-T V.24 - tärkeimmät pinnit
DTE:
F 1
Runkomaa - Shield
101
F 2
F 6
Lähetys - TxD
Vastaanotto - RxD
Lähetyspyyntö - RTS
Lähetys valmis - CTS
Verkkopääte valmis – DSR
103
104
105
106
107
F 7
Signaalimaa - GND
102
F 8
Kantoaallon ilmaisin – CD
109
F 15
Lähetyksen tahdistus – TxC
114
F 17
Vastaanoton tahdistus – RxC
115
F 20
Yhteyden muod.pyyntö - DTR
108/2
F 3
F 4
F 5
6
DCE:
3-Sarjaliikenne
RxD
TxD
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
Otteita DTE ja DCE - laitteiden seurustelusta
Computer: "I’m now on-line and prepared to exchange data" (Assert DTR)
Modem: "Oh! OK, fine. I’m ready to work with you."(Assert DSR)
Computer: "I have data to send. Is that OK?" (Assert RTS)
Modem: "I’m prepared to receive your data" (Assert CTS)
Computer: "Here is my data..."
Computer: "Here is more data..."
Modem: (Buffer is now full) "Stop sending please." (Deassert CTS)
Computer: (Stops sending but continues to assert RTS)
Modem: "I’m prepared to receive your data" (Assert CTS)
Computer: "Here is more data..."
Computer: "I’m done sending data; thank you." (Deassert RTS)
Modem: "All right, I’m off to do other things" (Deassert CTS)
7
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
DTE ja DCE - laitteiden seurustelu
aikakaaviona
v
8
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
v
Tietokoneen COM-portti
F Ei ole täydellinen V.24/V.28-liitäntä
F Tarkoitettu vain asynkronisille päätelaitteille (tahdistussignaalit
puuttuvat)
R xD
TxD
Pinni numero 1
DTR
GND
9
3-Sarjaliikenne
Pinni numero 6
TKVP/AVi Helmi 2012
http://www.hardwarebook.info/
Sarjaliikenne RS-232
nasta
Signaalin nimi
Lyhenne
CCITT RS
EIA
Suomennos
--------------------------------------------------------------------1 -Chassis Gound
101
AA
Suojamaa
2 ->
Transmit data
TD,TxD,SOUT 103
BA
BA
Lähtevä data
3 <Receive Data
RD,RxD,SIN
104
BB
BB
Tuleva data
4 ->
Request To Send
RTS
105
CA
CA
Lähetyspyyntö
5 <Clear To Send
CTS
106
CB
CB
Lähetysvalmius
6 <Data Set Ready
DSR
107
CC
CC
Siirtolaitteen valmius
7 -Signal Ground
SG
102
AB
AB
Signaalimaa
8 <Carrier Detect
DCD,RLSD
109
CF
CF
Kantoaaltotunnistus
9 <+ Test Voltage
Testijännite +
10 <- Test Voltage
Testijännite 11
unassigned
ei kyketty
12 <Secondary DCD
SDCD
122
SCF
SCF/CI
13 <Secondary CTS
SCTS
121
SCB
SCB
14 ->
Secondary TxD
STD
118
SBA
SBA
15 <- * Sync TX Timing DCE
TC
114
DB
DB
Lähetyskello DCE
16 <Secondary RxD
SRD
119
SBB
SBB
17 <- * Sync RX Timing DCE
RC
115
DD
Vastaanot tokello DCE
18 <- D Local Loopback
LL
LL
19 ->
Secondary RTS
SRTS
120
SCA
SCA
20 ->
Data Terminal Ready
DTR
108.2 CD
CD
Päätelaitteen valmius
21 <Remote Loopback
RL
110
CG
CG
22 <Ring Indicate
RI
125
CE
CE
Soiton osoitus
23 </>
Data Signal Rate
DRS
111/112 CH/CI CH/CI
24 -> * Sync TX Timing DTE
XTC
113
DA
DA
Lähetyskello DTE
25 <- D Test Mode
TM
Ka ukoluupin ohjaus
10
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Digitaalinen siirtotie
v
Suosituksen V.28 mukaiset jännitteet
+ 15V
0 -B itti
+ 3V
0V
-3V
1 -B itti
-15V
F Jättää välille +3V - -3V alueen, jolla signaalin arvo ei muutu
F Bittiarvot, 0 -bitti = U > +3 V, 1 -bitti = U < -3V
11
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Digitaalinen siirtotie
v
Viestin V.28 mukainen koodaus
+ 15V
+15V
0 -B itti
+ 3V
0V
-3V
0 -B itti
+3V
0V
-3 V
1 -B itti
-15V
1
0
0
1
0
1
1
0
1 -B itti
-1 5 V
S ig n aali “ep äm ääräisessä” tilassa
F 0 -tilasta (U > +3V) käytämme nimitystä space
F 1 -tilasta (U < -3V) käytämme nimitystä mark
12
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
 RS-232 protokollan mukainen tavurakenne
13
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Harjoitus 1: RS-232 -dekoodaus
+5 V / ruutu
0.1 ms / ruutu
10 kbit/s
+9V
Stop
1, 1 1/2, 2
0V
-9V
LSB
0
1
MSB
0
1
1
0
0
1
0
Data 5-9 bit
0100 1101 = 4D = ’M’
14
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232: pariteettibitti
 Odd – pariton
 None
15
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232
 Stop-bitti
16
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232: DTE9 - DCE25
liittimeen
DTE (9 napainen)
TD
RD
RTS
CTS
DSR
DCD
DTR
SG
RI
17
3
2
7
8
6
1
4
5
9
DCE (25 napainen)
------------------------>
<----------------------------------------------->
<----------------------------------------------->
------------------------>
------------------------>
------------------------<------------------------
3-Sarjaliikenne
2
3
4
5
6
8
20
7
22
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232: DTE25 – DTE25
liittäminen, nollamodeemi
F Kahden päätelaitteen (eli DTE--DTE) välinen kytkentä
F Näyttäytyy päätelaitteelle kuten modeemi
F Nollamodeemi ei tuo modeemin ominaisuuksia yhteydelle!
18
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232: nollamodeemit
DTE25-DTE9 ja DTE9-DTE9
19
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232: Kaksijohtoinen
DTE9 – DTE9
v
ITU-T V-24 -liitäntä, vähimmäiskytkentä
F Lähetys kytketään vastaanottoon
F Vastaanotto kytketään lähetykseen
F Signaalimaat kytketään yhteen
F Lähetys valmis kytketään lähetyspyyntöön JOS tarvitaan
vuon ohjausta !!
24
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012
Sarjaliikenne RS-232 Terminologiaa
v
DTE = Data Terminal Equipment eli yleensä tietokone
DCE = Data Communication Equipment eli yleensä modeemi
TD = DTE:stä DCE:hen lähtevän datan ulostulo
RD = DCE:stä DTE:hen tulevam datan sisältö
SG = Signaalimaa (data-ja ohjaussignaalien nollataso)
DTR = DTE:stä lähtevä signaali, joka ilmoittaa, että DTE on päällä ja linjalla
DSR = DCE:stä lähtevä signaali, joka kertoo, että DCE päällä ja valmis aloittamaan
RTS = DTE asttaa RTS signaalin kysyäkseen, onko DCE valmis vastaanottamaan dataa
CTS = DCE asttaa vastaukseksi DTE:n lähettämälle RTS signaalille kun DCE on valmis
vastaanottamaan DTE:stä tulevaa dataa
DCD = DCE asettaa varoittamaan DTE:tä, että DCE:ltä on odotettavissa tulevan dataa millä
hetkellä hyvänsä
RI
= DCE asettaa, kun (modeemi)linjan toisen pään laite haluaa muodostaa yhteyden
DRS = DTE tai DCE asettaa vaihtaakseen toisen laitteen nopeutta erikoistilanteessa
25
3-Sarjaliikenne
TKVP/AVi Helmi 2012

similar documents