Raktárak helye az ellátási láncban

Report
7. tétel
Raktározás-fejlődési tendenciák
Egy logisztikai szolgáltató központ a szakmai tevékenysége
alapján felkérte Önt, hogy vállalkozói tevékenység alapján
dolgozza ki ennek a központnak a raktárirányítási
rendszerét. A vállalkozás vezetésében megjelent egy
specializálódási folyamat. Megbízták Önt, hogy
középvezetőként tartson oktatást a vállalkozás vezetői és
alkalmazottai számára, amely során bemutatja a raktározás
szükségességét és fejlődési tendenciáit. A prezentáció célja a
humánerőforrás hatékonyságának növelése és az egységes
szervezeti kultúra megteremtése. A felkérés szerint
tájékoztassa a kollégákat a fontosabb elméleti és gyakorlati
útmutatókról!
•
•
•
•
•
•
•
Információtartalom vázlata
A gazdasági tevékenység célja
Az áruáramlás időbeli lebonyolítása
Raktárak helye az ellátási láncban
Raktározás funkciói
Raktártervezés és fejlődési tendenciák
Integrálódás az ellátási láncban, gépesítés,
automatizálás, számítógépes rendszerek
A raktározás az egyik meghatározó logisztikai
tevékenység.
Feladata az ellátási lánc különböző fázisai között
jelentkező áruáramlási ütemkülönbségek
kiegyenlítése.
Fő funkciója, hogy a tárolt készletekből a jelentkező
igények az adott logisztikai
követelményrendszernek megfelelően legyenek
teljesítve.
Raktárak helye az ellátási láncban:
A raktárak helyét az ellátási láncban két
szempontból lehet vizsgálni:
1. Funkcionálisan és
2. Térbelileg
1. A raktárak vizsgálata funkcionálisan:
A raktár funkcionális elhelyezkedését az ellátási
láncban elfoglalt pozíció határozza meg.
A vállalat az ellátási lánc önálló egysége,
amelynek a tevékenységét a vállalati logisztikai
rendszer fogja össze.
A vállalati logisztikai rendszer részterületei:
Beszerzési logisztika
Termelési logisztika
Elosztási, értékesítési logisztika
(beszerzés, termelés, értékesítés)
Ezek a vállalaton belüli részterületek
ugyanolyan szállító-vevő kapcsolatban vannak
egymással,
mint az ellátási lánc bármely fázisában két
egymást követő elem.
Az áruáramlás ütemkülönbségei kiváltják a
vállalaton belüli raktározás szükségességét.
A vállalat áruáramlási rendszerben betöltött funkciója szerint
beszélhetünk:
 termelés ellátási raktárról (beszerzés és termelés között)
 félkész termék raktárról (a termelés egyes fázisai között)
 késztermék raktárról (termelés és értékesítés között)
A termelés elosztási folyamathoz tartozhat a terméket
előállító vállalat működési területén kívül levő, tehát a külső
ellátási lánc részét képező
 kereskedelmi elosztó raktár is, amelynek a feladata
megtermelt termékek eljuttatása a térben szétszórt
felhasználókhoz.
2. A raktárak vizsgálata térbeli elhelyezkedés:
Az ellátási feladatok minél HATÉKONYABB módon történő KIELÉGÍTÉSE határozza
meg.
A hatékonyság azt jelenti,
hogy minél MAGASABB KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALAT minél ALACSONYABB
KÖLTSÉGGEL valósítsanak meg.
Gazdasági szempontból a raktárak térbeli elhelyezését a MIN IMÁLIS KÖLTSÉGRE
való törekvés határozza meg.
Mindig össze kell hasonlítani!!!
a SZÁLLÍTÓI KÖLTSÉGEK vagy egy ÚJ RAKTÁR létesítése a kedvezőbb.
Térbelileg távol levő raktárak HÁTRÁNYA
hogy a fellépő termékigényeket nem tudja azonnal teljesíteni.
Emiatt a vevői elégedettség csökkenhet.
A vevők máshonnan szerzik meg a nekik szükséges terméket.
A raktár létesítési és üzemeltetési költségei a létesítési
hely szempontjából közömbösek
BÁRHOL építjük fel, UGYANANNYIBA kerül,
ezért csak az áru
Utánpótlási
és
meghatározóak.
kiszállítási költségei a
A raktártelepítés optimális helyét ezért a szállítási
összteljesítmények minimuma határozza meg.
A raktározás fejlődési tendenciái a logisztikai
követelményrendszer érvényesülésével:
A raktározás két alapvető funkciója:
Tárolási funkció: Raktározást megelőző fázisban
létrehozott termékek állagmegőrző elhelyezése.
Ellátási funkció: a következő felhasználási fázis igényei
szerint az áru rendelkezésre bocsátása.
A logisztika alapvető követelménye azt
eredményezte, hogy az ellátási funkció PRIORITÁST
élvez a tárolási funkcióval szemben.
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és
SZERVEZÉSI módszerei igen nagyfokú fejlődésen
mentek keresztül melyek JELLEMZŐI egyben a mai
korszerű raktárakra is érvényesek:
1. Új módszerek megjelenése a raktárszervezésben:
A számítógépes programok megjelenése, amelyek
segítik
a raktár forgalmi adatainak elemzését,
a raktár elrendezését,
komissiózó rendszer kezelését,
raktárirányítási folyamat megtervezését.
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és SZERVEZÉSI
módszerei igen nagyfokú fejlődésen mentek keresztül melyek
JELLEMZŐI egyben a mai korszerű raktárakra is érvényesek:
2. Integrálódás a termék előállítási és elosztási
folyamatába:
A raktáraknak olyan áruáramlási és
információáramlási kapcsolatban kell állniuk a
környezetükkel, amely lehetővé teszi, hogy az
ellátási láncba egyenrangú tag lehessen.
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és SZERVEZÉSI
módszerei igen nagyfokú fejlődésen mentek keresztül melyek
JELLEMZŐI egyben a mai korszerű raktárakra is érvényesek:
3.A megrendelések teljesítéséhez szükséges átfutási
idők csökkenése:
A logisztikai követelményrendszer egyik pontja a
„megfelelő idő”, amely a vevő követelménye. A
vevő elvárja, hogy igényeit minél gyorsabban
kielégítsék.
A raktáraknak ezért a megrendeléseket minél
gyorsabban kell teljesíteni. Ez vezet elégedett
vevőhöz/ profithoz!
Ehhez két feltétel szükséges:
- Külső feltétel: a megrendelőkkel való jó
kommunikáció
- Belső feltétel: a raktári folyamatok gyors és
pontos lebonyolítása.
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és SZERVEZÉSI
módszerei igen nagyfokú fejlődésen mentek keresztül melyek
JELLEMZŐI egyben a mai korszerű raktárakra is érvényesek:
4. Az áru és információáramlás integrációja:
A raktáron belüli áruáramlásban számos mozgatási és
kezelési fázisa van az árubeszállítástól a kiszállításig.
Ezt a folyamatot irányítani és követni kell, amely
a raktárirányírás feladata.
Hatékonyságához a két folyamat egyidejűsége és
szinkronitása kell.
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és SZERVEZÉSI
módszerei igen nagyfokú fejlődésen mentek keresztül melyek
JELLEMZŐI egyben a mai korszerű raktárakra is érvényesek:
5. Magas fokú gépesítés, automatizálás, raktári gépek specializációja:
A két alapvető vevői igénynek (gyorsan és pontosan) a kielégítése
érdekében a raktári folyamatok egyre nagyobb hányadában
az élőmunkát kiváltja a gépesítés és az automatizálás.
A raktárak gépesítésére jellemző, hogy
az általános célú anyagmozgató gépek mellett nagyszámú speciális
gépet fejlesztettek ki:
 magas emelésű,
 kis útszélességű,
 kötöttpályás felrakógépek,
 komissiózó automata stb).
Emiatt napjainkra a RAKTÁROZÁS TECHNIKAI és SZERVEZÉSI
módszerei igen nagyfokú fejlődésen mentek keresztül melyek
JELLEMZŐI egyben a mai korszerű raktárakra is érvényesek:

similar documents