Munkagazdaságtan - BME Kontrolling Információk

Report
Munkagazdaságtan
Gyakorlat I.
Fortuna Zoltán
költségvetési és kontrolling igazgató
www.kontrolling.bme.hu
Munkagazdaságtan
1
Gyakorlat menete
• Egyes humán kontrolling feladatok ellátása
• Példák elsősorban egyetem, közszféra
– Az alkalmazott módszerek ugyanakkor minden
olyan szervezetben felhasználhatók, ahol
• sokféle a munkakör, a kereseti adatok nagy szórást
mutatnak,
• alapvetően szellemi szolgáltatást állítanak elő, így a
vonalbeli vezetők erős háttértámogatásra szorulnak,
mert az emberi erőforrás-gazdálkodási feladatok nagy
része rájuk hárul.
• Kettő alkalom, bármikor lehet kérdezni
Munkagazdaságtan
2
Munkagazdaságtan – humán kontrolling
• A szervezeten belüli munka-gazdaságtani
folyamatokkal foglalkozunk.
– A közgazdasági megközelítések (kereslet-kínálat)
mellett nagy hangsúlyt kapnak:
• a jogszabályok okozta transzformációk,
• a szervezeti kultúra jellegzetességei.
• Kereslet, kínálat / szereplők döntései, reakciói
• A bérgazdálkodók döntenek
• Kontrolling, segíti a bérgazdálkodással
kapcsolatos döntések meghozatalát is
Munkagazdaságtan
3
Kontrolling koncepció – humán kontrolling
•
•
•
•
Alkalmazotti létszám, normatív finanszírozás
Korfa
Fluktuáció
Doktoranduszok foglalkoztatása
• Személyi juttatások alakulása
• Juttatási rendszerek alakítása
• Tudományos-nemzetközi teljesítmény
Munkagazdaságtan
4
Munkaügyi Osztály vs. humán kontrolling
• Munkaügyi Osztály feladatai
– létszám adminisztrálása
• felvételi nyomtatványok, adózási papírok, a kilépés
különféle eseti
– a személyi juttatások számfejtése, a bérköltség
kontírozása
– bérgazdálkodói-, és azt segítő kontrolling
feladatokat sem lát el
• Humán kontrolling ≠ EEM
– előbbinek nem része például a toborzás, ösztönzés
– de a felhasználható erőforrások meghatározása
tervezése már igen
Munkagazdaságtan
5
Bérköltség, adóék
• Nem vagyunk bérszámfejtők
• Alapvetően tanácsadók vagyunk
• Kimutatások, elemzések, amiket várnak
• 3200 közalkalmazott, 2800 átlaglétszám, 5300
főnek kifizetés
• Egyetemi gazdálkodás, kari, nem kari oldal
(később kifejtem)
• Minimálbér 93
• Garantált bérminimum 108
• Közalkalmazotti bértábla (speciális
bértarifarendszer)
Munkagazdaságtan
6
Bérköltség, adóék
Munkagazdaságtan
7
Bérköltség, adóék
Munkagazdaságtan
8
Bérköltség, adóék
Munkagazdaságtan
9
Bérköltség, adóék
• Munkáltatót terhelő adók és járulékok
– szociális hozzájárulási adó (27%)
– szakképzési hozzájárulás (1,5%)
– rehabilitációs hozzájárulás (20 fő felett, a létszám 5%-a x
964.500 Ft/év)
• Munkavállalót terhelő adók és járulékok
–
–
–
–
–
SZJA (16%, 202.000 Ft/hó felett adóalap x 1,27)
Nyugdíjbiztosítási járulék (10%) (nyugdíj)
Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) (orvos)
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) (táppénz)
Munkaerő-piaci járulék (1,5%) (álláskeresési járadék,
120M, tévhitek)
• Adóék
– Bruttó bér + munkaadót terhelő adók, járulékok – nettó bér
Munkagazdaságtan
10
Bérköltség, adóék
Forrás: Wikipédia
Munkagazdaságtan
11
Bérköltség, adóék
%
Forrás: Internet
Munkagazdaságtan
12
Bérköltség, adóék
%
Forrás: Internet
Munkagazdaságtan
13
Esettanulmány (NK)
• Kisköltségvetések (kar, nem kar, KSZ)
• Kari alrendszer
– Személyi juttatások vállalatszerű tervezése
– Mandarin-szerű előléptetési rendszer (bértarifa)
– Vállalkozásszerűen megszerzett bevételek
(alacsony rezsi mint motiváció)
– Egyéb csoportszintű motivációs elemek (OHV,
doktori fokozat, különböző oktatási-kutatási
teljesítmények beszámítása stb.)
• Nem kari alrendszer
– 2009-től
Munkagazdaságtan
14
Esettanulmány (NK)
• Feszültségek a két oldal között
– Akadémiai kör (tanszéki közösség)
– Nem kari szakértők (vonalas szervezet)
• főnök-beosztott viszony (nem vállalkozói, a vevőkre
orientált jellegű tevékenység)
• túlóra
• kormányzati intézkedések
• rendszeres jövedelmeikből és jutalmakból élnek
• munkamennyiségük függ a kari saját bevételes
tevékenységtől
• nincsenek karrierutak
• éveken átnyúló bérgazdálkodás
• Hogyan kapcsolható össze a két oldal?
Munkagazdaságtan
15
Esettanulmány (NK)
• Feszültségek a NK oldalon
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Osztályonként eltérő munkakörülmények
Vezetők erőpozíciója
Fluktuációt nem tudják kezelni
Kispénzű emberekkel senki nem törődik
(monopolhelyzetű szolgáltatások)
Év végi maradványok elvesztése
Közalkalmazotti bérrendszer érzéketlen a kiugró
teljesítményekre, illetve a piaci keresletre
Számtalan illetményelem, nem volt egységes
módszertan
Az egyének jövedelmei és a szervezeti egységek
költségvetése nem volt egymással szoros és zárt
kapcsolatban
Az egységes, rendszerbe foglalt kezelés hiányában a
különböző jogszabályváltozások, tulajdonosi
(fenntartói) beavatkozások okozta torzításokat nem
lehetett kompenzálni, az összegyetemi érdeknek
megfelelően korrigálni
Munkagazdaságtan
16
Esettanulmány (NK)
• A megoldás – a bértarifa rendszer - elemei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kategóriák, egységek feladatához rendelt kvóták
A 1-2. kör jövedelemvizsgálata (sorrend)
Egyenértékes jövedelem
Sávhatárok és 4 éves növekedés rögzítése
Maradványok megtartása (bázisolás)
Költségvetéskor személyre tervezett lista
Kategóriánkénti tervátlagok
Cost center jelleg erősítése
(Cafeteria rendszer)
Kormányzati intézkedések kezelése
• Változik az egyetem támogatása (póttámogatás, elvonás)
• Változnak az adó- és járulék szabályok
• Év közben kivezetik a 13. havit, máskor bevezetik a
kompenzációt
– Mindehhez stabil gazdálkodási háttér kell!
Munkagazdaságtan
17
Esettanulmány (NK)
adatok Ft-ban
Munkagazdaságtan
18
Esettanulmány (NK)
Havi egyenértékes jövedelem a kari oldalon 2011-ben
adatok Ft-ban
Munkagazdaságtan
19
Esettanulmány (NK)
adatok Ft-ban
Munkagazdaságtan
20
Esettanulmány (NK)
adatok Ft-ban
Munkagazdaságtan
21
A munkaerő összetétele
•
•
•
•
•
•
Életkor(fa), tudásátadás, utánpótlás
Nem (esélyegyenlőség)
Végezettség (tudományos pontok)
Kompetencia
Belső forrásallokáció
62 évnél idősebbek
Munkagazdaságtan
22
A munkaerő összetétele
Munkagazdaságtan
23
Munkagazdaságtan
24
A munkaerő összetétele
Munkagazdaságtan
25
Fluktuáció
• A munkaerő létszámának ingadozása.
• Mik lehetnek a fluktuáció kiváltó okai?
– versenypiacon természetes az okok feltárása
– nem kari oldalon információs asszimetria
– ragadós bérek, puha költségvetési korlát,
költséges
• Kilépő interjúk (mini esettanulmány)
Munkagazdaságtan
26
Gyakorlat II. (előzetes)
•
•
•
•
•
Adóék számítása
Egyenértékes jövedelmek számítása
Korfa rajzolása
Fluktuáció mutatóinak számítása
Egyenértékes jövedelem eloszlásai diagram
rajzolása
Munkagazdaságtan
27
Köszönöm a figyelmet!
Munkagazdaságtan
28

similar documents