Document

Report
Множення різниці двох виразів на їх суму.
Розв’язування вправ.
Предмет математики такий
серйозний,
що
корисно
не
нехтувати нагодою зробити його
цікавішим.
Б. Паскаль
№547 (а,б,е)
а) (а2+3)(а2 – 3)=(а2)2 – 32=а4 – 9;
б) (2х3 – 7)(2х3+7)=(2х3)2 – 72=4х6 – 49;
е) (- 2а+5b)(2a+5b)=(5b – 2a)(5b+2a)=(5b)2-(2a)2=25b2 – 4a2.
№550 (а-в)
а) 49∙51=(50 – 1)(50+1)=502 – 12=2500 – 1=2499;
б) 73∙67=(70+3)(70 – 3)=702 – 32=4900 – 9=4891;
в) 20,5∙19,5=(20+0,5)(20 – 0,5)=400 – 0,25=399,75
№552 (б)
б)(5 – 2с)(5+2с) – 2с(1 – 2с)=52 – (2с)2 – 2с+2с∙2с=25 – 4с2 –
– 2с+4с2=25 – 2с
а) (4+5y)(5y – 4)=16 – 25y2;
б) (a – 9)(a+9)=a2 – 9;
2
в) (6 – m)(6+m)=36+m ;
2
3
2
3
4
3
г) (a – 5b )(a +5b )=a – 25b .
Завдання для математичного лото:
•( -3k+2n)(3k+2n)
•(nk – c)(nk+c)
•(a – c4)(a+c4)
•(m+6)(m – 6)
•(5 – 2a)(5+2a)
•(5+abc)(5 – abc)
•(4a – b3)(4a+b3)
a2 – c 8
25 – 4a2
n2k – c2
16a2 – b6
4n2 – 9k2
25 – a2b2c2
m2 – 36
1) (m2 – 3y)(m2+3y) – m4;
2) (a – 8b)(a+8b) + 64b2;
3) (2a+1)(2a – 1) + (a – 7)(a+7);
4) (4x – 1)(4x+1) – (6x2+3);
5) (x – 3)(x+3)(x2+9).
А
З
10x2+2
a2
И
В
Б
a2 – 64b2 5a2 – 50 4a2 – 1
У
Р
- 9y2
x4 – 81
Розв’язати рівняння
1) (x+2)(x – 2)=x(x – 4);
2) (x – 5)(x+5)+(2x+1)(2 – x)=1 – x2;
3) №564.
(x – 1)(x+1)(x2+1)(x4+1)=x8+x
2 бали
4 бали
6 балів
1) (x+2)(x – 2)=x(x – 4);
x2 – 4=x2 – 4x;
x2 – x2+4x=4;
4x=4;
x=4:4;
x=1.
2) (x – 5)(x+5)+(2x+1)(2 – x)=1 – x2;
x2 – 25+4x – 2x2 +2 – x=1 – x2;
x2+4x – 2x2 – x +x2=1+25 – 2;
3x=24;
x=24:3;
x=8.
3) №564.
(x – 1)(x+1)(x2+1)(x4+1)=x8+x;
(x2 – 1) (x2+1)(x4+1)=x8+x;
x4 – 1) (x4+1)=x8+x;
x8 – 1=x8+x;
- 1=x8+x – x8;
-1=x;
x=-1.

similar documents