ANTAS NG KATAYUAN SA LIPUNAN

Report
ANTAS NG
KATAYUAN SA
LIPUNAN
Antas ng Katayuan sa Lipunan
• Nahahati sa 3 pangkat
• Maharlika
• Timawa
• Alipin (Saguiguilid at
Namamahay)
• Maharlika
–Pinakamataas
na pangkat
–Kasama ang
datu at
kaniyang
pamilya
–May mga
espesyal na
karapatan
•Timawa
–mga
ordinaryong
mamamayan
–Ipinanganak
na malaya
• Aliping
Namamahay
– May ari-arian at
sariling bahay
• Aliping Saguiguilid
– Nakatira sa tahanan ng
kanilang amo
– Walang mga ari-arian
– Pag-aari ng kanyang amo
PAGPAPAHALAGA
SA KABABAIHAN
• Mataas ang pagtingin sa
mga babae
• Maaaring magkaroon ng
ari-arian at negosyo
• Maaaring maging lider
ng barangay
• Laging nauuna sa
paglalakad
• Maaaring maging
spiritwal lider
(BABAYLAN-babaeng
pari)
BABAYLAN
KASUOTAN AT
PALAMUTI
EDUKASYON
• Ang mga bata ay sa tahanan
nag-aaral
• Ang mga magulang ang guro
• Paraan ng pagsukat
(Halimbawa: dangkal at
dipa) 
• Baybayin – alpabeto noon
RELIHIYON
PAGANISMO
• pagsamba sa kalikasan
• Si BATHALA ang
pinakamakapangyarih
ang diyos
• BABAYLAN – babaeng
pari na nangunguna sa
pagdadasal at
pagsamba sa kalikasan
ISLAM
•
•
•
•
Relihiyon ng mga Muslim
Nagsimula sa Mecca sa Saudi Arabia
Si Muhammad ang nagsimula ng ISLAM
Si ALLAH ang pinakamakapangyarihang
diyos
Ilang aral ng Islam
•Magdasal ng 5 beses
isang araw
•Magsakripisyo tuwing
buwan ng Ramadan

similar documents