tema_03_viry - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Viry
Virus (latinsky) = zlá síla, toxin, jed
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Základní informace
•
Říše:
Subcellulata - Nebuněční
•
•
•
•
Nebuněčné organismy = struktura na hranici živého a neživého.
Nitrobuněční parazité - znaky života projevují pouze uvnitř živé hostitelské buňky
Obsahují pouze jeden druh nukleové kyseliny (DNA/RNA).
Nedokáží se reprodukovat bez hostitelské buňky.
Hrubé zobrazení viru chřipky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stavba
•
•
•
•
•
Jejich velikost se nachází v rozmezí 15 – 300nm.
Každý virus obsahuje GENOM. Jeho počet je různý od pár genomů po tisíce.
Absence metabolismu a aparátu na syntézu bílkovin.
Chemicky jdou mnohem jednodušší než buňky.
Viry obsahují VIRION (20 – 300nm) = částice schopná infikovat buňku a následně se v ní
množit.
Stavba Bakteriofágu
•
Hlavička
•
Bičík
•
Nukleová kyselina
•
Kapsid
•
Límec
•
Bičík s pochvou
•
Bičíkatá vlákna
•
Bodce
•
Bazální ploténka
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stavba neobaleného viru
1.
Nukleová kyselina
2.
Kapsomera
3.
Kapsid
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dělení
•
Podle tvaru:
•
-
symetrické
-
> dvacetistěnné
> dvanáctistěnné
> helikální
> tyčinkovité
> kombinace několika
symetrií
nepravidelné
Podle virového genomu:
-
•
Třída I (dvouvláknová DNA – mRNA
tvořena asymetrickou transkripcí)
Třída II (jednovláknová DNA – mRNA
se stejnou polaritou)
Třída III (dvouvláknová RNA – mRNA
tvořena asymetrickou transkripcí)
Třída IV (jednovláknová RNA – mRNA
je identická s genomem)
Třída V (jednovláknová RNA mRNA je komplementární s genomem)
Třída VI (retroviry, viry s
jednovláknovou RNA v jejichž
rozmnožovacím cyklu je i DNA)
Podle hostitele:
-
Bakteriofág (napadá bakterie)
Cyanofág (napadá sinice)
Fytovirus (napadá rostliny)
Mykovirus (napadá houby)
Zoovirus (napadá živočichy – dělí se
dále podle napadání obratlovců a
bezobratlých)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Životní cyklus viru
•
Životní cyklus viru se dá rozdělit na tři základní části
–
–
–
•
Klidová forma v neživém prostředí.
Infikování hostitelské buňky a replikace
Uvolnění do prostředí v podobě virionu
Množení virů neprobíhá buněčným dělením, protože jsou nebuněčné, místo toho využijí tělo a
metabolismus hostující buňky, ve které se mnohokrát zkopírují a shromáždí.
Replikační cyklus viru probíhá ve čtyřech částech
•
1.
2.
3.
4.
Přichycení k buňce - adsorbce
Aby se virus mohl k buňce přichytit musí na jejím povrchu být specifické receptory,
které činí buňku na Virus citlivou.
Průnik viru do hostitelské buňky aka penetrace
Do buňky vnikne pouze NK (nukleová kyselina) viru – bakteriofág
Do buňky vnikne celý virus - zoovirus
Syntéze enzymů
V buňce se začnou syntetizovat enzymy. Jeden z nich zapříčiní rozpad chromozomu
hostitelské buňky a virová NK se replikuje (100 – 1000 jednotek).
Lyze buňky
Hostitelská buňka praská a viriony se uvolňují do prostředí.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
V některých případech se stává, že NK viru se včlení do NK hostitelské buňky a stanou
se její součástí. Virový chromozom je pak předáván dceřiným buňkám jako provirus.
Někdy se stává, že provirus dá buňce nové vlastnosti. Nejčastěji se buňka stane
nádorovou buňkou.
Důsledky infekce virem pro buňku:
-smrt buňky
-poškození buňky (a tedy následně i tkání a orgánů)
-bez zjevného poškození: Virus zůstává v buňce a přechází do dalších generací buněk
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hostitelé virů:
- bakterie, sinice:
bakteriofágy (využívány i v základním genetickém výzkumu
- rostliny:
mozaiky (tabáková...), šárka
- živočichové a člověk:
DNA – viry: neštovice, inf. žloutenka typu B, záněty hor. cest dýchacích (adenoviry,
bradavice, opary (herpetické viry), mononukleóza
RNA – viry: dětská mozková obrna zánět mozk. blan (klíšťová encefalitida), slintavka,
zarděnky, rýma, inf. žloutenka typu A, chřipka, spalničky, příušnice, vzteklina
retroviry: někt. nádory, AIDS
•
•
Poznámka:
Kromě virů způsobují některé choroby živočichů i bílkovinné priony (dříve omylem
považované za pomalé viry). Jsou příčinou BSE, Creutzfeldovy-Jakobovy choroby, kuru,
scrapie, aj.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Evoluce viru
•
•
•
Z hlediska organizace jsou viry nejjednodušší organismy vůbec.
Člověk stále neví, jak viry vznikly. Nevíme, jestli jsou viry prvotní organismy
z nichž se vyvinuly složitější buňky, nebo jestli se viry nevyvinuly z buněk,
které díky své schopnosti parazitovat přišly během evoluce o schopnost se
dělit.
Touto otázkou a dalším studiem virů se zabývá věda známá jako virologie.
Human immunodeficiency virus aka HIV virus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Viry
• http://en.wikipedia.org/wiki/Virus
• http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-5870/pdf/041.pdf
• http://cs.wikibooks.org/wiki/Viry/Stavba_viru
• http://www.stefajir.cz/?q=chripka
• RNDR. Jelínek Jan, RNDR. Zicháček Vladimír. Biologie pro
gymnázia (teoretická a praktická část). Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2002.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents