Speerpunten Jeugdbeleid - KNWU district Zuid

Report
Speerpunten Jeugdbeleid
Versie 26-09-2014
Waarom een nieuw jeugdbeleid?
• Er is sprake van een grote uitstroom van renners op latere leeftijd. De druk op jonge
renners (reizen, aantal wedstrijden, presteren) moet ingeperkt worden.
• In het buitenland wordt veel rekening gehouden met de belastbaarheid van de jeugd.
Daar kunnen we een goed voorbeeld aan nemen.
• Renners die op jonge leeftijd hun technische vaardigheden hebben ontwikkeld d.m.v. het
veldrijden, mountainbike, BMX of baanwielrennen sluiten beter aan op het buitenland.
• De jeugd moet de mogelijkheid hebben om op jonge leeftijd kennis te maken met
meerdere disciplines, zodat zij zelf kunnen uitvinden wat ze leuk vinden.
• Het belang van het goed opleiden van de jeugd staat boven het rijden van wedstrijden.
• De toegankelijkheid van de wielersport verhogen door deel te nemen aan trainingen
en wedstrijden binnen het eigen district.
Speerpunten korte termijn
• Invoeren van maximaal aantal wedstrijddagen + (digitale) kalenderkaart
- Rekening houden met de belastbaarheid van de jeugd. - Voorbeeld buitenland volgen.
- Plezier in de wedstrijden of proeven verhogen. – Uitstroom op latere leeftijd beperken.
- Met de invoer van een maximaal aantal wedstrijden blijft het plezier in het fietsen langer
behouden.
• Wel NK’s organiseren voor de jeugd, maar niet meer rijden in NK trui
De druk in de aanloop naar een NK en het presteren op een NK wordt verminderd.
De druk van het dragen van een NK trui de rest van het jaar wordt verminderd.
Het NK wordt hiermee teruggebracht naar één wedstrijd en één dag in het jaar.
• Aanpassingen parcours offroad bij jongste categorieën
Bij de jongste categorieën wordt het parcours, inclusief hindernissen aangepast om de
jeugd al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de technische vaardigheden
van het veldrijden.
Invoeren maximaal aantal wedstrijddagen +
Digitale kalenderkaart
• Bij overschrijding maximum aantal wedstrijden per week bij de inschrijving, volgt een
waarschuwing via mijnKNWU.
• Via overzichten is te zien hoeveel een renner heeft gereden gedurende het seizoen.
• Er wordt achteraf gecontroleerd i.v.m. bijschrijven etc.
• Een week loopt van maandag tot maandag.
• Alleen de wedstrijden die bekend zijn in het systeem tellen mee.
• Geldt ook voor buitenlandse wedstrijden. Er wordt gebrainstormd over een eenvoudige
mogelijkheid om buitenlandse wedstrijden toe te voegen en een renner te koppelen.
• Buitenlandtoestemming voor een heel jaar is niet meer mogelijk.
Invoeren maximaal aantal wedstrijddagen +
Digitale kalenderkaart
• Om te voorkomen dat renners zonder enige rust van het zomerseizoen doorgaan in het
winterseizoen dient de renner twee keer per jaar, zowel in het voorjaar als in het najaar, een
blok van 2 weken in te plannen waarin hij niet deel kan nemen aan wedstrijden. Binnen dit blok
kan de jeugd rust nemen of trainingen met een lage intensiteit volgen.
• De sanctie voor het overtreden van het maximale aantal wedstrijden bestaat uit een schorsing
van twee weken (één blok). Het ingaan van dit blok kan niet naar eigen behoren worden
ingevuld.
• In het geval van het overtreden van het maximale aantal wedstrijden wordt er een brief aan de
renner gestuurd, waarin de gevolgen van het rijden van te veel wedstrijden wordt uitgelegd en
wordt hij of zij geïnformeerd over de sanctie.
• Telling begint op 1 oktober bij het overstappen naar een nieuwe categorie.
• 2015 dient als pilotjaar.
Voorwaarden -8 en categorie 1
Leeftijd
5 t/m 8 jaar
Maximaal aantal
wedstrijden per jaar
25
Maximaal aantal
wedstrijden per discipline
20
Maximaal aantal
wedstrijden per week
1
Maximaal aantal
meerdaagse (Weg)
2
Maximaal aantal
meerdaagse (Overig)
1
*Nooit 2 dagen na elkaar
een wedstrijd*
• Het aantal wedstrijden dat deze
categorieën mogen rijden is beperkt tot
25, maar wel met aan maximum van één
keer per week en nooit 2 dagen achter
elkaar.
• Deze 25 wedstrijden mogen verdeeld
worden over 5 disciplines, waarvan
maximaal 20 wedstrijden in dezelfde
discipline worden verreden.
• De 5 disciplines zijn: Weg, Baan,
Veldrijden, MTB en BMX.
• Er mag worden deelgenomen aan
maximaal één meerdaagse die voor twee
dagen telt.
• Let op, dit geldt alleen voor de BMX vanaf
5 jaar. Bij de overige disciplines geldt dit
vanaf 8 jaar.
Voorwaarden categorie 2 en 3
Leeftijd
9 en 10 jaar
Maximaal aantal
wedstrijden per jaar
30
Maximaal aantal
wedstrijden per discipline
20
Maximaal aantal
wedstrijden per week
2 (max. 1 per
discipline)
Maximaal aantal
meerdaagse (Weg)
2
Maximaal aantal
meerdaagse (Overig)
1
*Meerdaagse telt voor 2
dagen*
• Het aantal wedstrijden dat deze
categorieën mogen rijden is beperkt tot
30, maar wel met aan maximum van twee
keer per week. Waarvan één wedstrijd per
discipline.
• Deze 30 wedstrijden mogen verdeeld
worden over 5 disciplines, waarvan
maximaal 20 wedstrijden in dezelfde
discipline worden verreden.
• De 5 disciplines zijn: Weg, Baan,
Veldrijden, MTB en BMX.
• Er mag worden deelgenomen aan
maximaal één meerdaagse die voor twee
dagen telt.
Voorwaarden categorie 4 en 5
Leeftijd
11 en 12 jaar
Maximaal aantal
wedstrijden per jaar
35
Maximaal aantal
wedstrijden per discipline
25
Maximaal aantal
wedstrijden per week
2 (max. 1 per
discipline)
Maximaal aantal
meerdaagse (Weg)
2
Maximaal aantal
meerdaagse (Overig)
1
*Meerdaagse telt voor 2
dagen*
• Het aantal wedstrijden dat deze
categorieën mogen rijden is beperkt tot
35, maar wel met aan maximum van twee
keer per week. Waarvan één wedstrijd per
discipline.
• Deze 30 wedstrijden mogen verdeeld
worden over 5 disciplines, waarvan
maximaal 25 wedstrijden in dezelfde
discipline worden verreden.
• De 5 disciplines zijn: Weg, Baan,
Veldrijden, MTB en BMX.
• Er mag worden deelgenomen aan
maximaal één meerdaagse die voor twee
dagen telt.
Voorwaarden categorie 6 en 7
Leeftijd
13 en 14 jaar
Maximaal aantal
wedstrijden per jaar
40
Maximaal aantal
wedstrijden per discipline
30
Maximaal aantal
wedstrijden per week
2
Maximaal aantal
meerdaagse (Weg)
3
Maximaal aantal
meerdaagse (Overig)
1
*Meerdaagse telt voor 2
dagen*
• Het aantal wedstrijden dat deze
categorieën mogen rijden is beperkt tot
40, maar wel met aan maximum van twee
keer per week. Waarvan één wedstrijd per
discipline.
• Deze 40 wedstrijden mogen verdeeld
worden over 5 disciplines, waarvan
maximaal 30 wedstrijden in dezelfde
discipline worden verreden.
• De 5 disciplines zijn: Weg, Baan,
Veldrijden, MTB en BMX.
• Er mag worden deelgenomen aan
maximaal twee meerdaagse die per stuk
voor twee dagen tellen.
Voorwaarden Nieuwelingen
Leeftijd
15 en 16 jaar
Maximaal aantal
wedstrijden per jaar
50
Maximaal aantal
wedstrijden per discipline
40
Maximaal aantal
wedstrijden per week
3 (max. 2 per
discipline)
Maximaal aantal
meerdaagse
4
*Meerdaagse telt voor 2
dagen*
• Het aantal wedstrijden dat deze
categorieën mogen rijden is beperkt tot
50, maar wel met aan maximum van drie
keer per week. Waarvan twee wedstrijden
per discipline.
• Deze 40 wedstrijden mogen verdeeld
worden over 6 disciplines, waarvan
maximaal 50 wedstrijden in dezelfde
discipline worden verreden.
• De 6 disciplines zijn: Weg, Baan, MTB,
BMX, Veldrijden en Tijdrijden
• Er mag worden deelgenomen aan
maximaal vier meerdaagse die per stuk
voor twee dagen tellen.
Wel NK’s organiseren voor de jeugd, maar niet meer rijden in
NK trui.
•
• De druk in de aanloop naar een NK en het presteren op een NK wordt
verminderd.
• De druk van het dragen van een NK trui de rest van het jaar wordt
weggehaald
• Het NK wordt hiermee teruggebracht naar één wedstrijd en één dag in
het jaar.
Speerpunten langere termijn
• Nieuwe verdeling categorieën + verzet
• U9
Cat. 1 en -8 jaar
U11
Cat. 2 en 3
U13
Cat 4 en 5
U15
Cat. 6 en 7
U17
Nieuwelingen
max verzet: 5,34m
max verzet: 5,66m
max verzet: 5,89m
max verzet: 6,35m
max verzet: 7,93m
• Meisjes rijden wedstrijd in eigen leeftijdcategorie, gelijk aan de jongens
De overstap naar de nieuwelingen (en junioren) wordt hiermee verkleind. Geleidelijke opbouw van het niveau. Plezier in
de sport wordt behouden. Uitstroom op latere leeftijd wordt beperkt.
• Andere wedstrijdvormen dan de huidige
Omnium, tijdritten, kennismaken met andere disciplines binnen de wielersport, ontwikkelen van de technische
vaardigheden, spelenderwijs kennismaken met de wielersport. (U9 en U11)
• Ontwikkeling van kader
- Kennisboek opstellen voor ouders en trainers.
- Welke wedstrijd wel of niet rijden
- Het ontvangen van nieuwe leden
- Ideale trainingsvormen
- Het nieuwe beleid wordt in een compact stuk weergegeven en wordt onderdeel van de opleiding WT.
Speerpunten langere termijn
• Nieuwelingen toevoegen aan (het NK ) Jeugd
Nieuwelingen zijn jeugd. Nieuwe combinaties van wedstrijden worden mogelijk
• Wedstrijdvrije weekenden en rustperiode tussen seizoenen
• Om het belang van rust of een goede training duidelijk te maken, worden er binnen het seizoen
weekenden ingepland, waarin geen wedstrijden voor de jeugd worden georganiseerd. Renners
kunnen in dit weekend rust nemen of een training volgen. Er worden in deze weekenden ook
geen buitenlandtoestemmingen afgegeven.

similar documents